نحوه تعیین نام در اداره ثبت شرکتها 

taeine-name-sherkat

نحوه تعیین نام در اداره ثبت شرکتها

مرحله تأیید نام شرکت یکی از مراحل ثبت تأسیس و یا ثبت تغییرات انواع شرکت ها محسوب می گردد

نام شرکت به طور جداگانه و مستقل ثبت نمی گردد ، لذا مقررات مجزا و مصرحی در این خصوص وجود ندارد .

در حال حاضر ملاک اقدام تعیین نام  شرکت دستورالعمل ابلاغی در سایت اطلاع رسانی ثبت شرکت ها می باشد.

بطور کلی نام های درخواستی علاوه بر عدم تشابه می بایستی مشمول یکی از عناوین زیر نباشد :

 1. اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری
 2.  مخالف موازین شرعی
 3. مخالف نظم عمومی
 4. شامل واژه های بی معنی یا  الفاظ زشت و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه
 5. نام های ترکیبی فارسی که تداعی کننده واژه های بیگانه است .

برطبق دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی:

متقاضیان ثبت شرکت با مشخص نمودن نوع شرکت و تکمیل مدارک ، نسبت به پیشنهاد نام خود اقدام می نمایند.

پیشنهاد نام شرکت از واژگان با معنی که متقاضیان ثبت شرکت  ارائه می نمایند صورت می پذیرد .

اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز  است ، باید ۲ نکته را رعایت نمایند :

۱-پیش از ارائه تقاضای ثبت تأسیس به مرجع ثبت شرکت ها ،

۲-به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

مدت زمان اعتبار نام یک شرکت یا موسسه :

 • مهلت اعتبار نام تأیید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند، نامحدود است .
 • اعتبار تأیید نام شخص حقوقی در شرف تأسیس یا تغییرات ، سه ماه از تاریخ تأیید می باشد.
 • این مدت برای شرکت های سهامی عام ، شش ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس می باشد.

نام پیشنهادی اشخاص حقوقی برای ثبت شرکت در موارد زیر قابل تأیید و ثبت نمی باشد:

 • نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند ؛
 • نام هایی که در آن از اسامی ، عناوین و اصلاحات بیگانه استفاده شده باشد ؛
 • نام هایی که مخالف موازین شرعی ، نظم عمومی باشد.
 •  واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند؛
 • نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماً متعلق به دولت باشد از قبیل ایران ، کشور ، ناجا ، مگر با ارائه مجوز  ؛
 • هنگامی که در یک نام پیشنهادی ، ترکیبی از دو واژه فارسی ، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد .
 • چنان چه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع ( نظیر ان، ون ، ین ، ها و یا جمع مکسر ) یا حذف آن باشد .
 • چنان چه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد ، امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد .
 • به طور مثال اگر نام شرکت تجارت بامداد البرز ثبت شده در بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد ، دیگر نام بامداد به تنهایی به متقاضی دیگر داده نمی شود هرچند که نام مذکور به تنهایی ثبت نشده باشد.البته این موضوع با برخی از اصول کلی حقوقی متفاوت می باشد که جا دارد نسبت به آن آسیب شناسی گردد و رویه اداره تعیین نام در تأیید نام در این خصوص اصلاح گردد .
 • واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند ، پذیرفته نمی شوند .
 • اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند .
 • در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی ، باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
 • نام های تأیید شده ، به صورت جداگانه و جدایی از انتقال مالکیت شرکت ، قابل انتقال به غیر نمی باشد.

نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین ، مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود ، قابل تغییر خواهد بود.

در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی رعایت مواد قانونی از جمله قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ( ۴ ) لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ( ۱ ) آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری الزامی است.

یکی از مواردی که در خصوص تعیین نام اشخاص حقوقی در مناطق آزاد مشاهده می شود ، الزام و اجبار متقاضیان به استفاده از نام آن منطقه در نام درخواستی می باشد به طور مثال متقاضی درخواست نام ( سپهر سبز ) در منطقه آزاد کیش نموده و نامی که تأیید می گردد ( سپهر سبز کیش ) می باشد که این نحوه تعیین نام در مناطق آزاد غیر مستند و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در انتخاب نام شرکت و تعیین نام شرکت خود با موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل بفرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام