چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت موسسه با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر(حداقل دو نفر) تشکیل می شود.
شرکای این شرکت می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
این نوع از شرکت، شرکت سرمایه قلمداد می شود، شرکتی محوریت آن سرمایه است و نه اشخاص.
شرکتی که در آن به میزان سهم و آورده خود در شرکت، شرکا را مسئول می دانیم.
اگر شرکت بدهی بیش از میزان سرمایه خود داشته باشد، به اموال شخصی شرکا مراجعه نخواهیم کرد.
به موجب ماده ۹۵ قانون تجارت ثبت شرکت با مسئولیت محدود الزاما برای امور تجاری می باشد.

سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها بوده و تنها بخش ابتدایی از مراحل ثبتی آن به صورت اینترنتی و سامانه ای انجام می شود.
برای دیگر مراحل ثبتی باید مراجعات حضوری انجام بدهید و حتما در موعد مقرر اقدام نمایید.
یکی از بخشهای مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود اخذ کد اقتصادی و کد بیمه در ابتدای مسیر است.
باید بتوانید جدای از مراحل سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سامانه کد اقتصادی و کد بیمه بخشی از مراحل را پیش ببرید اما آن مراجع نیز نیاز به پیگیری حضوری دارند.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود شامل دو دسته هزینه های ثابت با میزانی متغییر و هزینه هایی کاملا متغییر می باشد.
این بدان معنی است که هزینه های حق ثبت، حق درج، هزینه روزنامه رسمی و کثیر انتشار به صورت قطعی برای شما با میزان متغییر وجود خواهد داشت.
میزان هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خصوص روزنامه ها بستگی دارد به تعداد افراد و اعضاء شرکت و میزان موضوع شرکت دارد.
صدر شرکتهای با مسئولیت محدود اخذ کد اقتصادی و کد بیمه در ابتدای مسیر الزامی است و مشمول هزینه هایی خواهد بود.

ویژگی های شرکتهای با مسئولیت محدود

سرمایه شرکت

آورده شرکا می تواند نقد و غیرنقد باشد. سرمایه به قطعات سهام تقسیم نمی شود.
حداقل سرمایه لازم برای تشکیل و تاسیس شرکت یک میلیون ریال است.

مسئولیت شرکا

مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه خود در برابر قروض و تعهدات شرکت است.
مثلا با فرض وجود چهار شریک صد میلیون سرمایه برای هر شریک، شرکت یک میلیارد بدهی داشته باشد.
مسئولیت شرکا فقط تا میزانی است که در شرکت وارد کرده اند. و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارند، امکان مراجعه طلبکاران به شرکا وجود ندارد.
پس از انحلال شرکت نیز به میزان سرمایه امکان مراجعه به اموال شخصی شرکای شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد مگر در موارد استثنائی.
استثناء در ماده ۱۰۱ قانون تجارت گفته شده است که اگر به مسئولیت تضامنی یا ضامن بودن شریک اشاره شده باشد.

زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود تشریفات ویژه ای ندارد. بر اساس ماده ۹۶ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود.
در این شرکت تعهد سرمایه امکانپذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود.
اگر هنگام تشکیل شرکت اشخاص به طور غیر واقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند کلاهبردار محسوب می شوند.
از زمان قبول سمت توسط مدیران و بازرسان پرداخت تمام سرمایه شرکت، شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شده می باشد.

اوراق شرکت با مسئولیت محدود

 • اساسنامه
 • شرکتنامه
 • صورتجلسه مجمع

شرکتنامه قرارداد تشکیل شرکت است و باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و سند رسمی می باشد.
اساسنامه قانون اداره شرکت است و حدنصاب تشکیل جلسات و تصمیم گیریها را بیان می کند. مثلا در صورتی که شرکت بخواهد منحل شود چگونه عمل می شود و چه چیز باعث انحلال است.

آورده نقد و غیر نقد در شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود تمام سرمایه می تواند نقد یا غیر نقد باشد. برخلاف شرکت سهامی در این شرکت نیازی به بازکردن حساب و قراردادن مبلغی از آن در حساب شرکت نیست.
درست است که می توان آورده ای غیرنقد را برای شرکت آورد ولی لازم نیست نزد کارشناس ارزش گذاری شود.
در شرکت با مسئولیت محدود با توافق تمام شرکا ارزیابی صورت می گیرد.

اختیارات مدیران

با توجه به ماده ۱۰۵ قانون تجارت حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت سهامی عام است.
در این شرکت اختیارات مدیران تنها به موجب اساسنامه می تواند محدود شود و محدودیت طبق اساسنامه هم در مقابل ثالث و هم بین شرکا صحیح است.
اگر بر اثر قراردادی دیگر با تصمیم مجمع عمومی اختیارات مدیران محدود شود در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

بین مدیر و شرکا معتبر می باشد مثلا مدیر این شرکت از انجام معامله بالای ۵۰ میلیون منع شده است.
اگر این محدودیت به موجب اساسنامه باشد و مدیر از آن تجاوز کند ثالث نمی تواند به شرکت مراجعه کند.
در نتیجه به میزانی که مدیر از اختیار خود تجاوز نموده معامله غیرنافذ می باشد.
اگر این محدودیت به غیر از اساسنامه ایجاد شده باشد و مدیر از آن تجاوز کند ثالث می تواند به شرکت مراجعه کند.
در نهایت شرکت به سراغ مدیر متخلف رفته و جبران خسارت را از او می نماید.اختیار مدیران در حدودی است که اساسنامه به آنها داده است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم برای ثبت شرکت به شرح زیر است:

 • تصویر کارت ملی و شناسنامه سهم شرکه داران ( شرکتهای با مسئولیت محدود با حداقل دو نفر شخص حقیقی یا حقوقی قابلیت ثبت دارد)
  اصولا لازم نیست این افراد دارای کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی به خصوص یا سن مشخصی باشند.
  البته در خصوص سن باید گفت که حداقل باید فرد ۱۸ سال سن داشته باشد و الا باید ولی یا سرپرست او نیز مدارک خود را بدهد. البته حضور ولی یا سرپرست محدود به مدارک نشده و ذیل اوراق را امضاء می نمایند.
 • شرکتهایی که سهم شرکه دار در شرکتهای با مسئولیت محدود هستند باید نماینده ای را معرفی نمایند.
  این نماینده در مجامع به طرفیت شرکتهای عضو حاضر خواهد شد. روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات به همراه مدارک شناسایی مدیرعامل را معرفی نمایند.
 • تایید آدرس و کدپستی که به عنوان اقامتگاه شرکت معرفی می شود.
  این اقامتگاه و دفتر مرکزی شرکت حتما مورد بازدید قرار خواهد گرفت، باید نشانی واقعی با کاربری شرکت موجود باشد.
 • دو نسخه اساسنامه که به امضاء شرکا رسیده باشد.
 • دو نسخه صورت جلسه که به امضاء اعضای هیئت مدیره رسیده باشد.
 • دو نسخه اظهارنامه که به امضاء شرکا رسیده باشد.
 • وکالت نامه وکیل دادگستری
 • اگر موضوع شرکت نیازمند مجوز باشد باید نامه مجوز صادر شده روی اوراق قرار بگیرد.
 • دو نسخه ابلاغیه تایید نام

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت

پس از تکمیل مدارک لازم برای پیگیری اداری از طرف وکیل انجام می شود.
در اینجا در باید اولا مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود را بیان کنیم، در کنار آن به توضیح مدت زمان لازم برای ثبت بپردازیم.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مراحل زیر انجام می پذیرد:

 1. تهیه و تکمیل مدارک شرکت شامل : اساسنامه و سایر اوراق، تصویر مدارک هویتی، نامهای پیشنهادی.
  ( بستگی به سرعت عمل و همکاری شما با تیم مشاوره دارد، حدود دو الی سه روز کاری)
 2. تشکیل پرونده الکترونیک و اقدام برای تایید نام. ( حدود یک روز کاری)
 3. تایید نام و مکاتبه و تشکیل پرونده حضوری.( حدود دو روز کاری)
 4. پیگیری اداری در مرکز اداره ثبت شرکتها تا صدور آگهی تاسیس ( حدود ده الی دوازده روز کاری)
 5. اختصاص کد ثبتی و شناسه ملی جهت پرداخت روزنامه رسمی و کثیر انتشار
 6. انتشار روزنامه ها ( ده الی پانزده روز کاری از تاریخ پرداخت هزینه ها)
 7. اقدام برای اخذ کد بیمه و کد اقتصادی که بازرسی از محل اقامت شرکت را به همراه خواهد داشت. ( حدود ۱۵ الی ۲۰ روز کاری که می تواند کمتر از آن نیز زمان ببرد)
 8. تحویل آگهی ثبتی و اوراق اصلی شرکت که با مهر اداره ثبت شرکتها اسناد رسمی بوده و مدارک هویتی شرکت است.

 

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل فرمایید.

 

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام