مدت اعتبار اختراع

مدت اعتبار اختراع
مدت اعتبار اختراع

مدت اعتبار اختراع

ماهیت اختراع به نحوی است که علاوه بر حمایت از حق مخترع از حقوق جامعه نیز باید حمایت شود.به همین دلیل مدت اعتبار اختراع محدود است. البته باید گفت مدت اعتبار به معنی عدم اعتبار اختراع پس از آن مدت نیست.بلکه در این مدت حمایت از مخترع بسیار زیاد است و پس از آن وارد استفاده عمومی می شود.

به این صورت که حقوق انحصاری مختص مخترع و مالک می باشد. حق مخترع تقسیم می شود به حق مادی و معنوی. حق معنوی همواره متعلق به مخترع است اما حقوق مادی قابل انتقال است.

وقتی صحبت از حق انحصاری است، حق مادی مخترع مد نظر است. بر اساس ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات سال ۸۶ حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع شامل زیر است:

 • بهره برداری
 • اختراع فراورده باشد :
 1. ساخت
 2. صادرات
 3. واردات
 4. عرضه برای فروش
 5. فروش و استفاده
 6. ذخیره به قصد عرضه و فروش یا استفاده
 • اختراع فرایند باشد :
 1. استفاده
 2. ساخت
 3. صادرات و واردات
 4. عرضه و فروش
 5. فروش و استفاده
 • حق شکایت و اعتراض نسبت به شخصی که تعدی کند به حق مخترع

مدت زمان ثبت اختراع

مدت زمان ثبت اختراع با توجه به مراحل آن ممکن است حدود ۶ ماه تا صدور سند زمان ببرد. البته این مدت کمتر یا بیشتر نیز می شود. از زمانی که اظهارنامه ثبت اختراع به اداره ثبت مرکز مالکیت معنوی ارسال شود تا پاسخ اولیه کارشناس خوشبینانه حدود یک ماه زمان می برد.

در صورتی که پس از بررسی جدید، ابتکاری و کاربرد صنعتی داشتن تایید شود، فرایند ثبت اختراع وارد مرحله سوم یعنی پیگیری اداری خواهد شد. مدت زمان ثبت اختراع بسیار بستگی به سرعت عمل وکیل شما دارد خوشبینانه ظرف ۳ ماه به پایان خواهد رسید و سند مالکیت اختراع صادر می شود.

حیطه حمایت از اختراع در طول دوره حمایتی چقدر است ؟

سوال فوق یکی از دغدغه های مهم مخترعین است که چه مدتی از اختراع من حمایت قانونی صورت می گیرد.  حیطه حمایت اختراع تا ۲۰ سال است و پس از آن بهره برداری و استفاده از آن نیازی به مجوز مخترع ندارد. مخترعی که در طول بیست سال به خوبی تجاری سازی نماید همواره از آن سود خواهد برد.

اما جنبه دیگری از حیطه حمایت از اختراع مربوط به ادعانامه آن است. اختراع در حدود ادعاهایی که در سند آن موجود است مورد حمایت قانونی قرار می گیرد اگر شخصی آن دارو را توسعه دهد و ادعایی جدید داشته باشد حمایت از داروی توسعه یافته برای مخترع دوم خواهد بود.

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل حقوق انحصاری مادی و معنوی است. حقوق معنوی شامل مالکیت و حق انتساب اثر و … است و حقوق مادی شامل تمام حقوق برای بهره برداری و تجاری سازی است.  این حقوق انحصاری است و دارنده می تواند به دیگران مجوز استفاده بدهد.

در صورتی که دیگران بدون کسب مجوز حقی از حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را پایمال نماید یا سوء استفاده کند، می توان از او شکایت نمود. دعوای مطالبه خسارت نیز یکی دیگر از این موارد می باشد. این حقوق تا ۲۰ سال متعلق به دارنده است و پس از آن وارد مالکیت عمومی خواهد شد.

مزایای ثبت اختراع

مزایای ثبت اختراع در چند وجه نمود پیدا می کند. منافع برای مردم جامعه، برای دولتها، برای مخترع و صاحب امتیاز آن اختراع. شما به عنوان مخترعی که قصد ثبت آن را دارید باید بدانید اولین مزیت از مزایای ثبت اختراع صدور گواهینامه ای مانند سند مالکیت مالی برای شما است.

همانطور که تنها شما حق استفاده از ملک خود را دارید و دیگران تنها در صورتی که به آنها اجازه دهید مثلا اجازه دادن ملک حق استفاده دارند در اختراع نیز چنین است. در نتیجه مزیت مهم دوم تعلق حق بهره برداری و تجاری سازی به مخترع و کسی که او اجازه بدهد است.

ضرورت حمایت از مالکیت صنعتی

برای اینه متوجه شویم تا چه میزان حمایت اهمیت دارد، نکاتی را برمیشماریم که اگر حمایت انجام نگیرد راخ خواهد داد:

 1. محروم شدن جامعه و افراد ان از نتیجه ابتکار و نوآوری.
 2. از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نحبگان جامعه.
 3. ایجاد مانع در پایه ریزی یک صنعت پیشرفته و استورا بر پایه های قوی.
 4. تنزل سطح کیفیت زندگی افراد جامعه.
 5. جلوگیری از رشد و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی کوچک و متوسط و بزرگ.
 6. عدم اشتیاق و رغبت کشورها به سرمایه گزاری و جلوگیری از انتقال تکنولوژی برتر.

مدت اعتبار گواهینامه اختراع

بر اساس ماده ۳ قاون ثبت اختراعات سال ۸۶:

وقتی که اختراع به ثبت برسد، سندی صادر می گردد که به موجب آن حمایت اختراع رخ خواهد داد.
این حمایت ۲۰ سال از تاریخ ارسال اظهارنامه می باشد. یعنی اگر اختراع شما پس از سه سال از ارسال اظهارنامه گواهینامه بگیرد، شما ۱۷ سال فرصت دارید تا از حقوق انحصاری بهره مند گردید.

در یک نتیجه گیری کلی:

 • حقوق معنوی اختراع تا ابد برای مخترع باقی خواهد ماند. مثلا شخصی آن اختراع را به نام خود تولید کند حق شکایت برای مخترع وجود دارد.

 

“تا اخر دنیا رازی کاشف الکل است و نیوتن کاشف جاذبه “

حقوق معنوی بر اساس ماده ۵ قانون ثبت اختراع سال ۸۶ شامل موارد ذیل می گردد:

 1. حقوق اختراع منحصرا برای مخترع است.
 2. اختراعات مشترکف متعلق به همه مخترعین می باشد.
  اختراع ثبت شده پس از فوت به ورثه منتقل می شود.
 3. نام مخترع در گواهینامه ثبت میشود اما اگر کتبا تقاضایی مخالف آن داشته باشد ترتیبی اتخاذ می شود که نام مخترع قید نگردد.
 4. اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی برای کارفرما است مگر خلاف آن توافق شود.

 

 • حقوق مادی تا بیست سال از تاریخ ارسال اظهارنامه برای مخترع و مالک می باشد.
  پس از بیست سال وارد مرحله استفاده عمومی می گردد.

مثلا استامینوفن وقتی اختراع شد تا ۲۰ سال صرفا مخترع حق بهره برداری داشت. اما بعد از آن هر شرکت دارویی میتواند آن را تولید، پخش و … نماید.

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام