راهنمای ثبت موسسه مهاجرتی در سال ۱۴۰۰

ثبت دادمهر - راهنمای ثبت موسسه مهاجرتی در سال ۱۴۰۰

ثبت موسسه مهاجرتی، یکی از موارد مهم و پول ساز در ایران تلقی می شود زیرا امروزه دلایل مختلفی برای مهاجرت به وجود آمده است. افراد برای ادامه تحصیل، کار یا ادامه زندگی اجتماعی خود و یا بهره مندی از خدمات درمانی و رفاهی، تصمیم به خروج از کشور می گیرند. انجام مهاجرت، نیازمند اطلاعات کامل در زمینه قوانین و شرایط و ضوابط کشور مبدا و مقصد می باشد. فرآیند پیچیده و با جزئیات مهاجرت، موجب شده است تا مراجعه به متخصصین این امر افزایش پیدا کند. به همین دلیل، افرادی که نیاز به مهاجرت دارند، از متخصصان این امر پیروی کرده و سراغ موسسه های مهاجرتی می روند.

از جمله علل مراجعه افراد به موسسه های مهاجرتی:

  • زمان کافی برای اطلاع از قوانین و مقررات وجود ندارد.
  • اطلاعات کافی و مفصل بعضاً قابل دسترسی نیست یا به سختی به دست می آید.
  • عدم اطلاع از هزینه ها و عوارض عمومی و …

تاسیس شرکت اعزام دانشجو از طریق ثبت موسسه مهاجرتی

تاسیس شرکت اعزام دانشجو با هدف مهاجرت برای ادامه تحصیل و با محوریت اعزام دانشجویان به دانشگاه های معتبر دنیا انجام می پذیرد. اما به دلیل اینکه این نوع از فعالیت، جنبه های به خصوصی داشته و از اهمیت علمی برخوردار است، باید تحت نظر مراجع ذی صلاح انجام پذیرد. البته سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته، نباید بدون نظارت ادامه پیدا کند. به همین دلیل، تاسیس شرکت اعزام دانشجو، نیاز به اخذ مجوز از وزارت علوم داشته و هر سال در وبسایت مربوطه، فهرست اسامی موسسات دارای مجوز معتبر منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که اخذ این مجوز در سال های اخیر بسیار سخت شده و امکان توقف آن وجود دارد.

سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور

شما می توانید وضعیت شرکت ها و موسسات ایرانی را در سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور جستجو نمایید. آخرین نشانی شرکت ها، وضعیت فعالیت آنها و … در این سامانه قابل رویت است. در خصوص شرکت های مهاجرتی، از این سامانه بیشتر برای استعلام نام آنها استفاده می شود تا درخواست تاسیس، حاوی نام های مشابه نباشد. از سویی دیگر، برای افرادی که با شرکت های مهاجرتی سر و کار دارند، مهم است آن شرکت منحل نشده و همچنان فعال باشد. در سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور، وضعیت انحلال تمامی موسسات و مجموعه های مهاجرتی نیز وجود دارد. این قابلیت، مانع از فعال نمایی برخی مجموعه های مهاجرتی خواهد شد.

چرا ثبت موسسه مهاجرتی ؟

سپردن امر مهم و پرهزینه مهاجرت به متخصصین، نیازمند جلب اعتماد مراجعه کنندگان است. این افراد به دنبال مراکزی هستند که رسما و قانونا مورد تایید قرار گرفته باشند. برای تحقق این هدف، ”ثبت فعالیت مهاجرتی در قالب یک موسسه امری الزامی است.” ثبت موسسه مهاجرتی در اداره ثبت شرکت ها، این مهم را تامین می نماید. در نتیجه، متخصصین این امر چه از نظر الزام قانونی و چه از نظر اهمیت اجتماعی، ملزم به ثبت فعالیت خود در قالب موسسه هستند.

چگونگی ثبت موسسه مهاجرتی

ثبت موسسه مهاجرتی با موضوع فعالیت در زمینه اخذ ویزا، ارائه خدمات مهاجرتی و اقامتی انجام می پذیرد. اما طراحی موضوع این گونه موسسات، امری تخصصی بوده که نیازمند مشورت با متخصصین حوزه ثبتی است. مرجع اخذ مجوز با توجه به نوع فعالیت، می تواند وزارت امور خارجه، وزارت علوم و تحقیقات و یا وزارت کار باشد.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه مهاجرتی

  • حداقل دو نفر عضو
  • کپی کارت ملی و شناسنامه اعضا
  • مجوز مربوطه در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت
  • اوراق شرکت از جمله اساسنامه، شرکتنامه و اظهارنامه

مدت زمان ثبت موسسه

ظرف ۴۸ ساعت از تکمیل مدارک، اوراق شرکت به انضمام برگه تایید نام صادره از اداره ثبت شرکت ها، برای موسسین ارسال می شود.

ظرف ۱۲ تا ۱۵ روز کاری، گواهی ثبت موسسه به انضمام اوراق اصلی شرکت مهمور به مهر اداره ثبت شرکت ها، به موسسان تحویل می گردد.

ثبت موسسه مهاجرتی، یکی از موارد مهم و پول ساز در ایران تلقی می شود زیرا امروزه دلایل مختلفی برای مهاجرت به وجود آمده است. افراد برای ادامه تحصیل، کار یا ادامه زندگی اجتماعی خود و یا بهره مندی از خدمات درمانی و رفاهی، تصمیم به خروج از کشور می گیرند. انجام مهاجرت، نیازمند اطلاعات کامل در زمینه قوانین و شرایط و ضوابط کشور مبدا و مقصد می باشد. فرآیند پیچیده و با جزئیات مهاجرت، موجب شده است تا مراجعه به متخصصین این امر افزایش پیدا کند. به همین دلیل، افرادی که نیاز به مهاجرت دارند، از متخصصان این امر پیروی کرده و سراغ موسسه های مهاجرتی می روند.

از جمله علل مراجعه افراد به موسسه های مهاجرتی:

زمان کافی برای اطلاع از قوانین و مقررات وجود ندارد.

اطلاعات کافی و مفصل بعضاً قابل دسترسی نیست یا به سختی به دست می آید.

عدم اطلاع از هزینه ها، عوارض عمومی و …

تاسیس شرکت اعزام دانشجو از طریق ثبت موسسه مهاجرتی

تاسیس شرکت اعزام دانشجو با هدف مهاجرت برای ادامه تحصیل و با محوریت اعزام دانشجویان به دانشگاه های معتبر دنیا انجام می پذیرد. اما به دلیل اینکه این نوع از فعالیت، جنبه های به خصوصی داشته و از اهمیت علمی برخوردار است، باید تحت نظر مراجع ذی صلاح انجام پذیرد. البته سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته، نباید بدون نظارت ادامه پیدا کند. به همین دلیل، تاسیس شرکت اعزام دانشجو، نیاز به اخذ مجوز از وزارت علوم داشته و هر سال در وبسایت مربوطه، فهرست اسامی موسسات دارای مجوز معتبر منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که اخذ این مجوز در سال های اخیر بسیار سخت شده و امکان توقف آن وجود دارد.

سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور

شما می توانید وضعیت شرکت ها و موسسات ایرانی را در سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور جستجو نمایید. آخرین نشانی شرکت ها، وضعیت فعالیت آنها و … در این سامانه قابل رویت است. در خصوص شرکت های مهاجرتی، از این سامانه بیشتر برای استعلام نام آنها استفاده می شود تا درخواست تاسیس، حاوی نام های مشابه نباشد. از سویی دیگر، برای افرادی که با شرکت های مهاجرتی سر و کار دارند، مهم است آن شرکت منحل نشده و همچنان فعال باشد. در سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور، وضعیت انحلال تمامی موسسات و مجموعه های مهاجرتی نیز وجود دارد. این قابلیت، مانع از فعال نمایی برخی مجموعه های مهاجرتی خواهد شد.

چرا ثبت موسسه مهاجرتی؟

سپردن امر مهم و پرهزینه مهاجرت به متخصصین، نیازمند جلب اعتماد مراجعه کنندگان است. این افراد به دنبال مراکزی هستند که رسما و قانونا مورد تایید قرار گرفته باشند. برای تحقق این هدف، ”ثبت فعالیت مهاجرتی در قالب یک موسسه امری الزامی است.” ثبت موسسه مهاجرتی در اداره ثبت شرکت ها، این مهم را تامین می نماید. در نتیجه، متخصصین این امر چه از نظر الزام قانونی و چه از نظر اهمیت اجتماعی، ملزم به ثبت فعالیت خود در قالب موسسه هستند.

چگونگی ثبت موسسه مهاجرتی

ثبت موسسه مهاجرتی با موضوع فعالیت در زمینه اخذ ویزا، ارائه خدمات مهاجرتی و اقامتی انجام می پذیرد. اما طراحی موضوع این گونه موسسات، امری تخصصی بوده که نیازمند مشورت با متخصصین حوزه ثبتی است. مرجع اخذ مجوز با توجه به نوع فعالیت، می تواند وزارت امور خارجه، وزارت علوم و تحقیقات و یا وزارت کار باشد.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه مهاجرتی

حداقل دو نفر عضو

کپی کارت ملی و شناسنامه اعضا

مجوز مربوطه در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت

اوراق شرکت از جمله اساسنامه، شرکتنامه و اظهارنامه

مدت زمان ثبت موسسه

ظرف ۴۸ ساعت از تکمیل مدارک، اوراق شرکت به انضمام برگه تایید نام صادره از اداره ثبت شرکت ها، برای موسسین ارسال می شود.

ظرف ۱۲ تا ۱۵ روز کاری، گواهی ثبت موسسه به انضمام اوراق اصلی شرکت مهمور به مهر اداره ثبت شرکت ها، به موسسان تحویل می گردد.

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام