انتخاب نام برای موسسه آموزشی

ثبت دادمهر - انتخاب نام برای موسسه آموزشی

انتخاب نام برای موسسه آموزشی یکی از حساس ترین و مهم ترین گام های ایجاد جنین موسساتی است. نام موسسه آموزشی، اهمیت ویژه ای در چشم انداز، جذب مخاطب، بیان موضوع و حیطه فعالیت شما دارد. به عنوان مثال، نامی که برای موسسه آموزشی فیلم نامه نویسی انتخاب می شود با نامی که یک موسسه آموزشی زبان انگلیسی انتخاب می کند، متفاوت است.

نمونه نام موسسات آموزشی

معمولا انتخاب نام برای موسسه آموزشی، نیازمند تعدادی نمونه است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

 • چراغ افروز فکرت
 • پویندگان علم و خرد
 • نقشه راه آینده
 • نوین آموز راه علم
 • همگامان راه دانش
 • برهان آموز علم
 • همراهان مقصود علم اموزی
 • هنر پروران راه نمایش
 • سازندگان هنر عصر جدید

در انتخاب نام برای موسسه آموزشی، با توجه به مجوزی بودن یا نبودن عناوین انتخابی، ممکن است با دو حالت مواجه شوید:

 • نام های مجوزی جزو هیچ یک از سیلاب های شما نباشد و تایید نام ظرف مدت زمان کوتاه تری انجام پذیرد.
 • نام انتخابی نیازمند اخذ مجوز بوده و در نتیجه، فرآیند تایید نام پس از تحویل مجوز به کارشناس مربوطه جریان پیدا کند.

نام های مجوزی موسسات آموزشی

مرجع دریافت مجوز وزارت علوم

 • دانش بنیان
 • پژوهشکده
 • پژوهشگاه
 • دانشگاه
 • تحقیقات علمی پژوهشی
 • موسسه تحقیقاتی
 • آموزشگاه عالی آزاد
 • اعزام دانشجو
 • دانشگاهی

همان طور که در بالا ذکر شد، انتخاب نام برای موسسه آموزشی، ما را به سمت دایره ای از اسامی می برد. بهتر است این اسامی در حوزه علم، ادب، یادگیری، هوش، پیشرفت، آموزش و پروش باشد. در حالت ایده آل، نام انتخابی باید حوزه فعالیت آموزشی شما را به ذهن مخاطب متبادر کند.

موضوع فعالیت موسسات غیرتجاری آموزشی

موسسه غیرتجاری، در قالب یک شخصیت حقوقی و به صورت انتفاعی یا غیرانتفاعی تشکیل می شود. اصولا موضوعات موسسه غیرتجاری، غیرانتفاعی است اما برای موسسان خود سود به همراه دارد. موسسه آموزشی می تواند طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط را در خود جای دهد.

موضوعات آموزشی به چند دسته کلی تقسیم می شوند

 • دسته اول: موضوعاتی که هنگام ثبت و فعالیت نیازمند اخذ مجوز نمی باشند.
 • دسته دوم: موضوعاتی که جهت ثبت نیازی به اخذ مجوز ندارند اما برای فعالیت باید مجوز دریافت کنند.
 • دسته سوم: موضوعاتی که هم برای ثبت و هم برای فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم هستند.

مراجع صادر کننده اخذ مجوز

 • وزارت علوم تحقیقات فناوری
 • وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی
 • سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • و …

برخی از مراجع برای ارائه مجوز بنا بر قوانین درون سازمانی، تحصیلات علمی مرتبط با موضوع فعالیت را برای موسسان الزامی کرده اند.

موضاعاتی که موسسه آموزشی باید در ابتدا اخذ مجوز نماید

 • خدمات آموزش عالی، پژوهشی، فناوری و امور دانشجویی
 • تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی
 • موسسات آموزشی کنکور در تمام سطوح و مقاطع
 • خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
 • تاسیس دانشگاه، مراکز تحقیقی دولتی و غیردولتی، پژوهشکده و پژوهشگاه
 • موسسه و شرکت دانش بنیان و شرکت های دانشگاهی

بخشی از طیف گسترده موضوعات دسته دوم و سوم

 • برگزاری سمینار، همایش و گارگاه های آموزشی
 • ارائه خدمات و وسایل کمک آموزشی در تمام سطوح و مقاطع
 • ارائه خدمات مشاوره آموزشی
 • پخش کتب، جزوه، لوازم آموزشی و کمک آموزشی

انتخاب نام برای موسسه آموزشی یکی از حساس ترین و مهم ترین گام های ایجاد جنین موسساتی است. نام موسسه آموزشی، اهمیت ویژه ای در چشم انداز، جذب مخاطب، بیان موضوع و حیطه فعالیت شما دارد. به عنوان مثال، نامی که برای موسسه آموزشی فیلم نامه نویسی انتخاب می شود با نامی که یک موسسه آموزشی زبان انگلیسی انتخاب می کند، متفاوت است.

نمونه نام موسسات آموزشی

معمولا انتخاب نام برای موسسه آموزشی، نیازمند تعدادی نمونه است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

چراغ افروز فکرت

پویندگان علم و خرد

نقشه راه آینده

نوین آموز راه علم

همگامان راه دانش

برهان آموز علم

همراهان مقصود علم اموزی

هنر پروران راه نمایش

سازندگان هنر عصر جدید

در انتخاب نام برای موسسه آموزشی، با توجه به مجوزی بودن یا نبودن عناوین انتخابی، ممکن است با دو حالت مواجه شوید:

نام های مجوزی جزو هیچ یک از سیلاب های شما نباشد و تایید نام ظرف مدت زمان کوتاه تری انجام پذیرد.

نام انتخابی نیازمند اخذ مجوز بوده و در نتیجه، فرآیند تایید نام پس از تحویل مجوز به کارشناس مربوطه جریان پیدا کند.

نام های مجوزی موسسات آموزشی

مرجع دریافت مجوز وزارت علوم

دانش بنیان

پژوهشکده

پژوهشگاه

دانشگاه

تحقیقات علمی پژوهشی

موسسه تحقیقاتی

آموزشگاه عالی آزاد

اعزام دانشجو

دانشگاهی

همان طور که در بالا ذکر شد، انتخاب نام برای موسسه آموزشی، ما را به سمت دایره ای از اسامی می برد. بهتر است این اسامی در حوزه علم، ادب، یادگیری، هوش، پیشرفت، آموزش و پروش باشد. در حالت ایده آل، نام انتخابی باید حوزه فعالیت آموزشی شما را به ذهن مخاطب متبادر کند.

موضوع فعالیت موسسات غیرتجاری آموزشی

موسسه غیرتجاری، در قالب یک شخصیت حقوقی و به صورت انتفاعی یا غیرانتفاعی تشکیل می شود. اصولا موضوعات موسسه غیرتجاری، غیرانتفاعی است اما برای موسسان خود سود به همراه دارد. موسسه آموزشی می تواند طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط را در خود جای دهد.

موضوعات آموزشی به چند دسته کلی تقسیم می شوند

دسته اول: موضوعاتی که هنگام ثبت و فعالیت نیازمند اخذ مجوز نمی باشند.

دسته دوم: موضوعاتی که جهت ثبت نیازی به اخذ مجوز ندارند اما برای فعالیت باید مجوز دریافت کنند.

دسته سوم: موضوعاتی که هم برای ثبت و هم برای فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم هستند.

ثبت دادمهر - مجوز برای ثبت موسسه آموزشی

مراجع صادر کننده اخذ مجوز

وزارت علوم تحقیقات فناوری

وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی

سازمان فنی و حرفه ای کشور

و …

برخی از مراجع برای ارائه مجوز بنا بر قوانین درون سازمانی، تحصیلات علمی مرتبط با موضوع فعالیت را برای موسسان الزامی کرده اند.

موضاعاتی که موسسه آموزشی باید در ابتدا اخذ مجوز نماید

خدمات آموزش عالی، پژوهشی، فناوری و امور دانشجویی

تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی

موسسات آموزشی کنکور در تمام سطوح و مقاطع

خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

تاسیس دانشگاه، مراکز تحقیقی دولتی و غیردولتی، پژوهشکده و پژوهشگاه

موسسه و شرکت دانش بنیان و شرکت های دانشگاهی

بخشی از طیف گسترده موضوعات دسته دوم و سوم

پخش کتب، جزوه، لوازم آموزشی و کمک آموزشی

ارائه خدمات مشاوره آموزشی

ارائه خدمات و وسایل کمک آموزشی در تمام سطوح و مقاطع

برگزاری سمینار، همایش و گارگاه های آموزشی

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام