استثنائات ثبت اختراع

استثنائات ثبت اختراع
استثنائات ثبت اختراع

استثنائات ثبت اختراع

یک سری از ابداعات در حیطه اختراعات قرار می گیرند اما گروهی خارج از این دسته هستند.این ابداعات شامل تعریف اختراع می باشند اما از حمایت های اختراع و قوانین اختراع خارج اند. دلیل این موضوع بسته به آن استثنا خاص  متفاوت است.مثلا در این موضوع که روش های درمانی خارج از حمایت اختراع اند به دلیل قوانین حقوق بشر است.دلیل این امر حمایت از بهداشت عمومی است که در الویت است و بر مساله حمایت از اختراعات الویت دارد.

برای شرح دقیق موضوع استثناعات ثبت اختراع لازم است اول تعریف اختراع را بدانیم.سپس مواردی که به موجب قانون در تمام جهان استثنا شده است را بر شماریم.تا جایی که امکان داشته باشد دلیل استثنا شدن موارد را ذکر خواهیم کرد.

نهاد قانونی متولی ثبت اختراع کیست ؟

نهاد قانونی متولی ثبت اختراع در ایران مرکز مالکیت معنوی می باشد که زیر مجموعه سازمان ثبت و از مجموعه قوه قضائیه است. ممکن است شما در کشور امارات اقدام به ثبت اختراع نمایید باید درخواست ثبت خود را به وزارت اقتصاد و دارایی عرضه نمایید.

اما از طرفی در ثبت اختراع باید پرونده توسط مرجعی متخصص در حوزه اختراع بررسی و تایید شود. این نهاد به نحوی نهاد متولی ثبت اختراع  می باشد. مثلا برای ثبت اختراع اپلیکیشن، نرم افزار توسط شورای عالی انفورماتیک مورد تایید و بررسی قرار می گیرد.

با اختراع ثبت نشده چه کنیم؟

برای اینکه اختراع ثبت نشده را قبل از ارسال اظهارنامه مورد حمایت قرار دهیم می توان آن را ذیل اسرار تجاری و قراردادهای مربوط به آن قرار دهیم. یکی دیگر از راه های جدید قراردادن آن ذیل قرارداد امانت است تا اگر خیانتی صورت بگیرد بتوان خسارت گرفت و شکایت کرد.

یکی از اتفاقاتی که رخ می دهد قبول نشدن اظهارنامه ثبت اختراع است. حال با اختراع ثبت نشده چه باید کرد؟ در وهله اول اگر درخواست شما با دلیل و سند رد شود دیگر عنوان اختراع ندارد. ممکن است اصلا شما ادعای اختراعی بودن مواردی را دارید که استثناء ثبت اختراع هستند. پس حتما اول مشاوره حقوقی بگیرید.

نهاد قانونی متولی ثبت اختراع کیست ؟

نهاد قانونی متولی ثبت اختراع در ایران مرکز مالکیت معنوی می باشد که زیر مجموعه سازمان ثبت و از مجموعه قوه قضائیه است. ممکن است شما در کشور امارات اقدام به ثبت اختراع نمایید باید درخواست ثبت خود را به وزارت اقتصاد و دارایی عرضه نمایید.

اما از طرفی در ثبت اختراع باید پرونده توسط مرجعی متخصص در حوزه اختراع بررسی و تایید شود. این نهاد به نحوی نهاد متولی ثبت اختراع  می باشد. مثلا برای ثبت اختراع اپلیکیشن، نرم افزار توسط شورای عالی انفورماتیک مورد تایید و بررسی قرار می گیرد.

با اختراع ثبت نشده چه کنیم؟

برای اینکه اختراع ثبت نشده را قبل از ارسال اظهارنامه مورد حمایت قرار دهیم می توان آن را ذیل اسرار تجاری و قراردادهای مربوط به آن قرار دهیم. یکی دیگر از راه های جدید قراردادن آن ذیل قرارداد امانت است تا اگر خیانتی صورت بگیرد بتوان خسارت گرفت و شکایت کرد.

یکی از اتفاقاتی که رخ می دهد قبول نشدن اظهارنامه ثبت اختراع است. حال با اختراع ثبت نشده چه باید کرد؟ در وهله اول اگر درخواست شما با دلیل و سند رد شود دیگر عنوان اختراع ندارد. ممکن است اصلا شما ادعای اختراعی بودن مواردی را دارید که استثناء ثبت اختراع هستند. پس حتما اول مشاوره حقوقی بگیرید.

راهنمای ثبت اختراع

راهنمای ثبت اختراع دارو در ایران برای ثبت باید تقاضای خود را به اداره ثبت مالکیت معنوی تسلیم نمایید. البته تنها متصدی بررسی اختراع شما این سازمان نبوده و قطعا گام ابتکاری، جدید بودن و کاربرد صنعتی داشتن باید توسط کارشناسی ماهر تایید شود.

راهنمای ثبت اختراع دارو نیاز به سه سند مهم دارد، ادعانامه، توصیف نامه، نقشه و تصاویر مربوط به اختراع. دقت نمایید ثبت هیچ گونه اختراعی به سرعت انجام نمی پذیرد و بهتر است قبل از ارسال هرگونه اظهارنامه ای دقت نمایید ادعای اختراعی که جزو استثنائات است را نداشته باشد.

مراحل ثبت اختراع دارو

یکی از مهم ترین دغدغه ها برای متقاضی ثبت اختراع، مراحل ثبت اختراع دارو و مدت زمان آن است. شما باید در ابتدا پرونده الکترونیکی برای ارسال تقاضای خود به اداره ثبت مالکیت معنوی تهیه نمایید. مشاورین موسسه حقوقی دادمهر همراه شما خواهند بود.

در این پرونده مشخص می نمایید چه مرجع و مکانی مورد نظر است تا ادعای اختراع دارویی شما را مورد بررسی قرار بدهد. اصولا دانشگاه علوم پزشکی ایران یا تهران متصدی این امر قرار می گیرد اما مصادیق دیگری نیز امکان پذیر است.

پس از طی مراحل ثبت اختراع دارو به صورت الکترونیکی شما باید وارد مرحله پیگیری های اداری آن شوید. در نهایت سند ثبت اختراع برای شما صادر می شود که سندی رسمی و قابل اعتماد است.

تعریف ثبت اختراع :

بر اساس ماده ۱ قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶:

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده های خاص را ارائه می کند.

اختراع مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت حل می نماید.

صنعت به معنای عام ان است یعنی ماهیگیری و کشاورزی را در برمی گیرد و تنها تولید را شامل نمی شود.

شرایط اختراع:

اختراعی قابل ثبت است که که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

 • جدید باشد و نوآوری داشته
 • گام ابتکاری داشته باشد
 • کاربرد صنعتی داشته باشد

ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته باشد.

برای شخص دارنده مهارت عادی در فن مورد نظر معلوم و آشکار نباشد.

یعنی وقتی فردی دارای مهارت عادی در ان رشته است با خواندن توصیف نامه نتواند آن را شبیه سازی کند.

از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز میشود.

استثنائات ثبت اختراع :

بر اساس ماده ۴ قانون ثبت اختراعات و طرح صنعتی و علائم تجاری سال ۸۶ موارد زیذ از حمایت خارج اند.

یعنی آن ها هر چند شرایط اختراع را داشته باشند اما به عنوان اختراع حمایت نمی شوند.

 1. کشفیات

مرز بین کشف و اختراع در عصر امروز بسیار نزدیک است.

اساسا هر اختراعی بر مبنای کشفی رخ داده است.

 1. نظریات علمی
 2. روش های ریاضی

نظریه های علمی و روش های ریاضی کاربرد صنعتی ندارند و در قالب نظریه و اعتباریات هستند.

 1. آثار هنری

آثار هنری در حیطه حقوق مولف در صورت داشتن شرایط آن مورد حمایت قرار می گیرد

 1. طرح ها و قواعد یا روش انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
 2. روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان
 3. منابع ژنتیک و اجزا ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها.
 4. آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد ( افشاء شده باشد )
 5. اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی و یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

در تمام دنیا این بند وجود دارد البته مورد خلاف موازین شرعی را ندارند.

اما بسیار مهم است که مخالف اخلاق عمومی نباشد و به نفع عمومی و جامعه آسیب نرساند.

به عنوان مثال انجام اختراعاتی که بصورت فرایندی است و روی جنین اثر دارد مذموم است.

در یک دعوای حقوقی مطرح شده بود برای تست یک داروی سرطان به دلیل آزمایش بر روی یک موش چون موش بسیار عذاب کشیده این اختراع خلاف اخلاق عمومی است.

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یک × 4 =

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام