تعریف مؤسسه

تعریف مؤسسه

امروزه ثبت موسسه غیرتحاری در قالبهای گوناگون رونق فراوانی دارد.

ماهیت اصلی برای ثبت موسسه غیرتحاری ، انجام فعالیتهای خدماتی می باشد.

علاوه بر شرکت ها که به امور تجاری اشتغال دارند ، قانون گذار ، نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد ، جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی و ادبی یا امور خیریه یا خدماتی پیش بینی نموده است ،

طبق ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ :

(( مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مذکور در ماده ۵۸ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند)).

تشکیلات و مؤسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند .

ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

طبق ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر تشکیلات و مؤسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات به دو قسمت می شوند:

الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد. مانند :

ثبت مؤسسه خیریه ، ثبت موسسه روانشناسی ، ثبت موسسه داوری ، ثبت موسسه میانجگری ، ثبت موسسه خیریه ف ثبت موسسه فرهنگی ، ثبت موسسه آموزشی

ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.

مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره. این گونه مؤسسات، مؤسسات غیرتجاری نامیده می شوند.

بنابراین فعالیت هایی از قبیل موسسات مشاوره حقوقی و آموزشگاه های زبان و مدارس غیرانتفاعی و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب مؤسسات غیرتجاری متصور می باشند.

جهت کسب ااطلاعات بیشتر جهت ثبت موسسه خود با موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل بفرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام