ثبت شرکت دولتی

امروزه تنها شرکتی که در ایران به شکل تک نفره قابلیت ثبت دارد ، شرکت دولتی می باشد.

در نظام ثبتی و حقوقی ایران ثبت شرکت تک مالکه یا تک نفره وجود ندارد.

ساده ترین شکل ثبت شرکت در ایران ، ثبت شرکت مسئولیت محدود  با حداقل دو نفر می باشد.

نوع خاصی از شرکت های تجاری که نه جزء شرکت های سرمایه و نه جزء شرکت های اشخاص محسوب می شوند شرکت های دولتی هستند .

ثبت شرکت دولتی ساز و کار ویژه خود را دارد.

شرکت های دولتی از انواع شرکت های تجاری محسوب می شوند ولی تأسیس شرکت ، اداره شرکت ، انحلال شرکت و نظارت بر فعالیت های آنها تابع قواعد خاصی بوده که در قوانین پیش بینی شده است .

ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد ثبت شرکت دولتی ، شرکت های دولتی را تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود دانسته و در مواردی که در اساسنامه شرکت های دولتی قید نشده تابع قانون تجارت دانسته است .

طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با ثبت شرکت دولتی :

شرکت دولتی ؛ واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی ، به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ، ملی شده یا مصادره گردیده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت می باشد ،

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ثبت شود ، مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود.

برخی از شرکت های بزرگ دولتی که در ایران وجود دارند عبارتند از : شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی فولاد ایران ، شرکت سهامی آلومینیوم ایران ، شرکت هواپیمایی ج.ا. ایران و … .

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای ثبت شرکت با موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل بفرمایید.

نوشتهٔ پیشین
موارد ابطال ثبت شرکت کدامند ؟
نوشتهٔ بعدی
نحوه تعیین نام در اداره ثبت شرکتها 

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط:

فهرست