موضوع شرکت

موضوع شرکت

برای ثبت شرکت ، موضوع آن باید از طرف سهامداران یا شرکا مشخص گردد.

موضوع شرکت ( صرف نظر از اینکه نباید نامشروع و برخلاف قانون باشد) باید عملی و جالب و متضمن منافعی برای شرکا باشد.

موضوع شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی  می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد.

به این جهت اصولاً ، کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند .

به هرحال تعیین موضوع شرکت بسته به نظر شرکا است و حدود عملیات شرکت را تعیین می کنند.

یکی از مهمترین ارکان شرکت ، موضوع فعالیت شرکت می باشد.

باید توجه داشت برخی موضوعات برای ثبت شرکت مجوزی و برخی غیر مجوزی هستند.

برای موضوعات مجوزی ،  قبل از اقدام برای ثبت شرکت ، میبایست مجوز آنها را اخذ نمود.

موضوعاتی نظیر : فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ، فعالیتهای بورسی ، فعالیتهای فرهنگی هنری و …

برخی موضوعات قبل از ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز از ارگان خاصی ندارند .

موضوعاتی نظیر : فعالیتهای بازرگانی ، فعالیتهای ورزشی و ….

برخی موضوعات را به هیچ عنوان در موضوع فعالیت شرکت برای ثبت شرکت نمی توان قید نمود :

موضوعاتی نظیر : فعالیتهای ثبتی ، فعالیتهای غیرشرعی ، فعالیتهای حاکمیتی یک کشور و….

جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت تعیین موضوع شرکت خود با موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل بفرمایید.

 

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام