کارت عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی

این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران یا شهرستانها صادر می شود.
کارت عضویت اتاق بازرگانی در صورتی که افراد شرایط را دارا باشند اعم از اینکه تاجر یا شرکت تجاری باشند صادر می شود.
یکی از ابتدایی ترین شرایط و لوازم آن است که تاجر نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند.
تاجری که قصد دارد در اتاق بازرگانی عضو شود لازم است حتما از وضعیت و موقعیت بازرگانی و تجاری خود مطمئن روزمه ای بدهد.
این اطلاعات را در اختیار اتاق قرار بدهد والبته اعتبار آنان از جانب دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی تایید گردد.

تقاضای اخذ کارت عضویت اتاق بازرگانی در ابتدا از طریق سامانه طراحی شده به عمل می آید و تا بخش قابل توجهی از آن به همین صورت است.
مکاتبات بین کارشناس اتاق بازرگانی و وکیل ثبتی یا مشاور حقوقی امور ثبتی به همین منوال پیش خواهد رفت.
اخذ کارت عضویت و کارت بازرگانی نیاز به مراجعات معدودی توسط وکیل و شخص متقاضی به عنوان اصیل دارد.

چگونه در اتاق بازرگانی عضو شویم ؟

تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی به شرط اینکه دارای شرایط و مدارک لازم باشند می تواند در اتاق بازرگانی عضو شده و کارت ویژه بگیرند.
با مراجعه به سایت رسمی سازمان به آدرس tccim.ir به صورت اینترنتی برای عضویت اقدام کنید.

برای افراد حقیقی ارائه شماره ملی و برای اشخاص حقوقی مشخصه ملی شرکت خود را دارد و سپس فیلد به فیلد باید کادر ها را تکمیل و مدارک را پیوست کنید و حق عضویت را نیز به همین شکل با داشتن رمز اینترنتی(رمز دوم) پرداخت کنید.

دلیل توصیه به حضور وکیل ثبتی یا مشاور حقوقی امور ثبتی در همین امر است. باید مدارک به درستی تهیه شده و درست بارگزاری شود.
نقص تکمیل مدارک و پرسشنامه باعث شده کارشناس درخواست عضویت را با ابلاغ نقص روبرو سازد.

تاجر برای دریافت کارت عضویت در اتاق بازرگانی چه مدارکی باید ارائه نماید؟

 • متقاضی باید حداقل ۲۳ سال تمام داشته باشند.
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه ( تمامی صفحات) شخص متقاضی.
 • ارائه گواهی عدم سوء سابقه کیفری ( گواهی عدم سوء پیشینه)
 • ارائه کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم از خدمت
 • ارائه ۲ قطعه عکس رنگی ۴*۳ پرسنلی
 • تکمیل و امضا نمودن تعهد نامه عضویت در اتاق بازرگانی
 • پرداختهزینه عضویت در اتاق بازرگانی

شرکتهای تجاری برای عضویت در اتاق بازرگانی به چه مدارکی نیاز دارند؟

 • ارائه روزنامه رسمیثبت تاسیس شرکت
 • ارائه روزنامه رسمی آخرین تغییرات صورت گرفته در شرکت
 • ارائه شماره ثبت و شناسه ملی شرکت
 • ارائه کپی برابر اصل از مدارک هویتی مدیر عامل مانند کارت ملی و شناسنامه.
 • ارائه ۲ عدد عکس رنگی پرسنلی از مدیرعامل شرکت
 • پرداخت هزینه عضویت در اتاق بازرگانی
 • تعهدنامه ای که باید تکمیل شود.

ماده ۱: شرایط و مدارک عضویت کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند.
می توانند با تکمیل برگ عضویت و رعایت شرایط و ارائه مدارک به عضویت اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند.

 الف- اشخاص حقیقی
 1. داشتن حداقل ۲۰ سال شمسی.
 2. تصویر شناسنامه و کارت ملی.
 3. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
 4. دارابودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیتهایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان رشته های اشتغال معرفی شده اند.
 5. همچنین، ارائه معرفینامه از پارکهای علم و فنآوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط، ملاک عمل خواهد بود.
 6. امضاء تعهدنامه موضوع ماده ۲ آئین نام.
 7. پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه.
ب- اشخاص حقوقی
 1. تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل.
 2. مدیرعامل شخص حقوقی، باید حائز شرایط مندرج در بندهای ۱ ،۳ و ۴ ذیل بند الف ماده ۱ باشد. و تعهدنامه موضوع ماده ۲ آیین نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
 3. تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تأسیس و آگهی رسمی آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و ارائه آگهی تغییرات بعدی آن به اتاق ذیربط
 4. پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه.

تبصره ۱: کارت عضویت اشخاص حقوقی، بنام شخص حقوقی صادر میشود و نام مدیرعامل بعنوان نماینده آن بر روی کارت عضویت درج و عکس وی الصاق خواهد شد.

مدارک لازم جهت عضویت اتباع خارجی:

الف- اتباع حقیقی خارجی: گذرنامه و تصویر پروانه اقامت
ب- اتباع حقوقی خارجی: گذرنامه و مجوز ثبت شعبه، نمایندگی یا شرکت

تبصره ۳: در مورد کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، حق ورودی صرفاً در اولین سال عضویت دریافت می شود.
دارنده کارت عضویت در سالهای بعد، جهت تمدید کارت، فقط حق عضویت را پرداخت خواهد نمود.
میزان حق ورودی و حق عضویت، هر سال با پیشنهاد هیأت رئیسه اتاق ایران،تصویب هیأت نمایندگان اتاق ایران می رسد.

تبصره ۴: شاغلین تمام وقت، مستخدمین وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و نیروهای مسلح و قوای سه گانه نمی توانند به عضویت اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند.
چنانچه پس از صدور کارت عضویت، رابطه استخدامی مذکور کشف یا ایجاد شود، کارت عضویت صادر شده، لغو میگردد.

تبصره ۵: نمایندگان منصوب دولت در هیأت نمایندگان اتاقهای تهران و ایران، از موضوع تبصره ۴ ،مستثنی خواهند بود.

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی

 • اعضاء به واردات و صادرات نظارت دارند به این صورت که می توانند راجعبه امر واردات و صادرات تصمیم بگیرند.
 • جلوگیری نمایند از واردات و صادرات قاچاق
 • با تصمیمهای خود موجب رشد و بهبود اقتصاد داخلی شوند.
 • بر اساس مذاکرات و طرحهای موجود بخش خصوصی را به تولید بهتر و بالا بردن کیفیت سوق بدهند.
 • جلوگیری از واردات محصولات مشابه و خروج ارز از کشور
 • ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بهتر و بیشتر
 • بررسی شرایط کسانی که تقاضای کارت عضویت بازرگانی دارند و صدور این کارت توسط اتاق بازرگانی برای متقاضیان.
 • با کشوردوست و همسایه که در زمینه های تجاری و اقتصادی با یکدیگر فعالیت مشترک دارند اتاق های مشترکی را برگزار می کنند.
 • تا بتوانند اقدامات لازم را برای بهبود فعالیت های مشترک انجام دهند.
 • هماهنگی و مشارکت با دیگر دستگاه های اجرایی و رسمی کشور جهت بهبود اوضاع اقتصادی و فعالیت های غیر نفتی.
 • شناسایی کالا های صادراتی کشور به منظور ارتقاء هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی و ارز آوری

 

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل فرمایید.

 

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام