چگونه مدیر تصفیه را بر کنار کنیم ؟

موسسه حقوقی دادمهر

چگونه مدیر تصفیه را بر کنار کنیم؟

یکی از دغدغه های شرکتهای سهامی این است که چگونه مدیر تصفیه را بر کنار کنیم ؟

برای این موضوع باید بدانیم مدیر تصفیه با چه روشهایی بر کنار خواهد شد.

  • عزل
  • جایگزینی
  • اسعفا
  • فوت ، حجر ، ورشکستگی

اینها روشهایی هستند که به موجب آن مدیر تصفیه برکنار می شود.

عزل مدیر تصفیه

به موجب ماده ۲۱۶ لایحه ، مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می باشند. پس یک اصل کلی برای اینکه بداینم چگونه مدیر تصفیه را بر کنار کنیم؟ به سراغ همان مرجعی برویم که مدیر تصفیه را تعیین کرده است.

مدیر تصفیه توسط کدام مرجع تعیین می شود؟

  • مجمع
  • دادگاه

اگر مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب شده باشد عزل با دادگاه است. اما اگر توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب شده باشد عزل با مجمع عمومی عادی است.

جایگزینی مدیر تصفیه

در صورت استعفا ، فوت ، حجر و ورشکستگی ممکن است مدیر یا مدیران تصفیه سمت خود را از دست بدهند.

از این چهار مورد تنها استعفا جنبه ارادی دارد.استعفا در ماده ۳۳۰ و فوت و حجر در ۳۳۱ لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

استعفا

به موجب ماده ۳۳۰ لایحه، مدیر تصفیه ای که قصد استعفا دارد باید مجمع عمومی عادی را دعوت کند.

استعفای مدیر تصفیه وقتی معتبر است که جانشین او انتخاب شود و جانشین او ثبت و آگهی شود.

اگر جانشین تعیین نشده باشد و جانشین آگهی نشده باشد استعفای مدیر تصفیه اثر قانونی ندارد.

مدیر تصفیه ای که قصد استعفا دارد باید مجمع عمومی عادی را دعوت کند. اگر مجمع تشکیل نشود یا تشکیل شود اما نتواند جانشین تعیین کند مدیر تصفیه قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام می کند. دادگاه جانشین او را انتخاب می کند. انتخاب دادگاه نیز باید ثبت و آگهی شود.

در هر موردی که مدیر تصفیه را دادگاه مشخص کرده باشد جانشین نیز توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

فوت ، حجر ، ورشکستگی

در این سه فرض دو حالت را باید در نظر بگیریم، مدیران تصفیه منحصر هستند یا متعدد:

ثبت فوری شرکت - ثبت شرکت - ثبت برند

اگر مدیران تصفیه متعدد باشند:

در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی انتخاب شده باشد مدیران باقی مانده مجمع عمومی را برای تعیین جانشین دعوت می کنند.
اما اگر توسط دادگاه انتخاب شده باشد یا مجمع عمومی دعوت نشود یا دعون بشود اما نتواند جایگزین انتخاب کند. هر ذینفع می تواند برای تعیین جانشین به دادگاه مراجعه کند.

اگر مدیر تصفیه یک نفر بیشتر نباشد:

بمیرد یا محجور شود یا ورشکسته گردد و توسط مجمع عمومی انتخاب شده باشد. مرجع ثبت شرکتها با درخواست هر ذی نفع، مجمع عمومی عادی را برای انتخاب جانشین مدیر تصفیه دعوت می کند. این مجمع تنها مجمع عمومی عادی را دعوت می کند تا نسبت به انتخاب مدیر اقدام کند.

اگر مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب شده باشد یا مجمع عمومی عادی دعوت نشود یا بشود اما نتواند جانشین انتخاب کند، هر ذی نفع می تواند برای تعیین جانشین به دادگاه مراجعه کند.

پس در پاسخ به پرسشی که چگونه مدیر تصفیه را بر کنار کنیم؟ باید به روشهای بالا اقدام نمود.

چگونه مدیر تصفیه را بر کنار کنیم ؟

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق دکمه زیر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام