وظایف مدیر عامل در شرکت

برای اداره امور شرکت و اجرای تصمیمات جمعی باید یک نفر انتخاب شود.

در شرکت‌های تجاری، هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده دارد.
اعضای هیئت مدیره صرفا تصمیمات را می‌گیرند. مسئولیت اجرایی و انجام تصمیمات شرکت را به فرد دیگری، یعنی مدیرعامل می‌سپارند.

پس مدیرعامل در شرکت‌های تجاری فردی است که برای انجام امور اجرایی و اداری شرکت انتخاب می‌شود.

وظایف مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت و اختیارات مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود بسیار گسترده است. در واقع هراقدامی که برای اداره شرکت و نمایندگی آن در مقابل اشخاص ثالث نیاز باشد، مدیر عامل می‌تواند انجام دهد.

معمولا حیطه مسئولیت و اختیارات مدیرعامل در اساسنامه پیش‌بینی شده و در واقع محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. تا با توجه به اختیارات وسیعی که قانون به مدیرعامل داده است، منجر به سوء استفاده‌های شخصی نشود.

در این صورت مدیرعامل موظف است طبق آن‌چه در اساسنامه آمده رفتار کند.

وظایف مدیرعامل در شرکت‌های سهامی

هیئت مدیره باید یک شخص حقیقی را بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود اختیارات و حق‌الزحمه او را انتخاب کند.

درباره حیطه وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت‌های سهامی باید گفت که:
مدیرعامل در این شرکت‌ها موظف است مطابق آن‌چه که هیئت مدیره برایش مشخص کرده است عمل کند.
همچنین هیئت مدیره می‌تواند بخشی از وظایف خود را به مدیرعامل تفویض کند.

مسئولیت‌های مدیرعامل

مسئولیت‌های مدیر عامل را می‌توان به دو دسته مسئولیت‌های حقوقی و کیفری تقسیم‌بندی کرد.

مسئولیت‌های حقوقی

اگر به دلیل سوء مدیریت مدیرعامل یا عمل نکردن به اساسنامه شرکت و مقررات قانونی:
ضرری به اعضای شرکت یا اشخاص ثالث وارد شود، مدیرعامل مسئول جبران کردن این خسارت‌هاست.

درصورتی که تخلفات مدیرعامل باعث ورشکستگی شرکت بشود یا موجب کافی نبودن دارایی آن شود:
هر شخص ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه بخواهد که مدیرعامل این قسمت از بدهی‌های شرکت را پرداخت کند.

مسئولیت‌های کیفری

برخی از اقدامات مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره شرکت طبق قانون جرم تلقی می‌شود و مجازات دارد. لذا مدیرعامل در قبال انجام دادن چنین اعمالی مسئولیت کیفری دارد.

مدیر عامل شرکت در شرایط زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد:
  1. مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
  2. مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشد.
  3. مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری مورد استفاده قرار دهد. (که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذی‌نفع می‌باشد.)
  4. مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی استفاده کنند.
  5. مدیرعامل شرکت که از اختیارات خود بخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذی‌نفع می‌باشد سوء استفاده کند.

خلاصه مطالب وظایف مدیرعامل در شرکت

  • مسئولیت و اختیارات مدیرعامل در شرکت‌های سهامی در اساسنامه تعیین می‌شود.
  • در شرکتهای بامسئولیت محدود نیز اگر قرار است محدودیتی برای اختیارات وسیع مدیرعامل اعمال شود، باید در اساسنامه شرکت بیان شود.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام