نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده.  در این شرکت سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود. هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

سهم الشرکه به مالکیت درصدی از سرمایه شرکت گفته می شود هریک از شرکا در شرکت مسئولیت محدود دارای سهم الشرکه هستند.

شرایط نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

سهم الشرکه آورده هر یک از شرکاء به شرکت یا مقداری از سرمایه شرکت است که به هر یک از آنها تعلق دارد.

سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال با اسم یا بی اسم و غیره ،درآید.

سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود. مگر با رضایت عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها باشد و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

بنابراین:

 • اولا سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال به غیر باشد.
 • ثانیاَ انتقال سهم الشرکه به غیر، اعم از یکی از شرکای همان شرکت یا شخص ثالث، ممکن می باشد.
  ولی برای این امر، شرایطی زیر لازم است:
 1. عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنها باشد، با انتقال موافق باشند.
 2. شرکای موافق با انتقال، علاوه بر دارا بودن سه چهارم سرمایه شرکت، اکثریت عددی نیز داشته باشند.
 3. انتقال سهم الشرکه، با “سند رسمی” به عمل آید.

طریقه نقل و انتقال سهم الشرکه  در شرکت با مسئولیت محدود

نقل و انتقال سهم الشرکه، در شرکتها :

 • بر طبق قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده
 • و پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام میزان سهام جا به جا شده در اداره دارایی امکان پذیر می باشد.

همان طور که گفتیم،حضور شرکا و رضایت آنها جهت انجام نقل و انتقال سهام الزامی می باشد.
لذا جهت نقل و انتقال سهم الشرکه طی مراحل ذیل الزامی است.

 • تنظیم صورتجلسه در قالب مجمع عمومی فوق العاده
 • مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ارائه ی صورتجلسه ی نقل و انتقال سهم الشرکه و تقاضای صدور سند رسمی در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تجارت
  در دفتر خانه دو نامه جهت استعلام و معرفی تنظیم می گردد:
 • نامه اول برای اداره ثبت شرکتها جهت اطلاع و تایید آخرین وضعیت شرکت، لیست آخرین شرکا و میزان سهم الشرکه
 • نامه دوم نیز جهت انجام نقل و انتقال به اداره دارایی.
 • حضور در دارایی و پرداخت ۴ در ۱۰۰ مبلغی که خواهان انتقال آن هستند.
 • پرداخت مفاصا حساب شرکت و دریافت برگه ی نقل و انتقال
 • حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم صلح نامه بین فروشندگان و خریداران سهم الشرکه
 • تنظیم صلح نامه که به تایید دفتر خانه اسناد رسمی برسد.
 • اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده با اصل صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شریک جدید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

در این نوشته سعی شد تا شما را با نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود آشنا کنیم.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام