نحوۀ انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی

نحوۀ انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی
     با احترام، پیرو مکاتبات گذشته درخصوص چگونگی نحوه انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به روزنامه رسمی به استحضار می رساند:
برابر مقررات حاکم ازجمله مواد (۶) و (۸) نظامنامه ثبت شرکتها مقرر گردیده مراجع ثبت شرکتها با هزینه متقاضی نسبت به ارسال آگهی های صادره به روزنامه رسمی جهت انتشار عمومی اقدام نمایند ، لذا در بررسی گذشته ملاحظه گردید اکثر استانها با بهره گیری از ظرفیت پست و یا مراجعه حضوری متقاضیان نسبت به ارسال آگهی ها به شرکت روزنامه رسمی اقدام می نمایند که در راستای تکالیف مواد (۴۶) و (۴۸) قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ارتقاء نظام سلامت اداری همگام با اجرای بخش های مختلف سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تمامی مراکز استانها با راه اندازی زیر سیستمی نسبت به انتقال خودکار محتوای آگهی های صادره حوزه مورد سخن به روزنامه رسمی اقدام که چگونگی زمان ارسال و دریافت و برگشت نسخه الکترونیکی آگهی چاپ شده توسط روزنامه رسمی در آرشیو الکترونیکی اشخاص حقوقی ثبت و درج خواهد شد که به پیوست یک نسخه بروشور مربوطه تهیه شده توسط روزنامه رسمی جهت بهره برداری ارسال می گردد بدیهی است این امکان فقط در مراکزی که نسبت به نصب و استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها اقدام شده است مهیا گردیده ، لذا از تاریخ فعال سازی این زیرسیستم صرفاً محتوای الکترونیکی ارسال  شده از سامانه جامع برای شرکت روزنامه رسمی معتبر خواهد بود بنابراین مراجع ثبت شرکتها که دارای سامانه جامع می باشند باید دقت فرمایند نسخه چاپی در اختیار متقاضی می بایستی به طور کامل با سوابق آرشیو الکترونیکی (نسخه آگهی مندرج در سامانه) مطابقت داشته باشد.
ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام