نحوه پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام

موسسین در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام ، به مردم تامین می نمایند.
شرکت سهامی عام هنگامی تشکیل می گردد که کلیه سهام آن از جانب موسسین و مردم تعهد شده باشد.

در این مقاله می خواهیم نحوه پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام را بطور کامل شرح دهیم.

پذیره نویسی در لغت به معنی نوشتن و امضاء کردن در پای سند و نوشته ای است. برای تعهد انجام کاری یا تعهد امری که در آن نوشته و سند شرح داده شده است.

 • طرح اعلامیه پذیره نویسی

طرح اعلامیه پذیره نویسی که موسسین آنرا تهیه و با اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می کنند. باید مشتمل بر مطالب زیر باشد:

 • نام شرکت
 • نوع فعالیتهای شرکت
 • مرکز اصلی شرکت و شعب آن
 • مدت زمان ثبت شرکت؛
 • هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن
 • تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند
 • ذکر هزینه هایی که موسسین پرداخت کرده اند
 • ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود
 • ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب واریز گردد
 • ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار
 • چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

نحوه پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام

مرجع ثبت شرکتها پس از بررسی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید.
موسسین مکلفند اعلامیه مذکور را در روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده آگهی نمایند.
همچنین طرح اساسنامه را در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقمندان قرار دهند.
هر پذیره نویس پس از امضای ورقه تعهد سهم، مبلغی را که باید نقداَ پرداخت شود به نام شرکت در شرف تاسیس پرداخت می نماید.
ضمناَ پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیره نویس الزامی نیست . ولی حداقل سی و پنج درصد سهام تعهد شده بر اساس مندرجات اساسنامه شرکت باید تادیه گردد.
ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او می رسد. نسخه دوم ورقه تعهد سهم مزبور با قید رسید وجه با مهر و امضای بانک به پذیره نویس داده می شود.

ورقه تعهد سهم که در نحوه پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام از آن نام برده شد شامل چه نکاتی است؟

 1. نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.
 2. سرمایه شرکت.
 3. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
 4. تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
 5. نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
 6. هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
 7. قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت تادیه نماید.
ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام