نحوه عزل مدیرعامل

برای داشتن شرکت تعاونی، وجود مدیر عامل یک امر ضروری است.

می توان مدیرعامل را از  میان اعضای شرکت تعاونی و یا خارج از آنها انتخاب نمود. مدیر عامل شرکت تعاونی، برای مدت دو سال انتخاب می شود و ممنوعیتی برای انتخاب مجدد او وجود ندارد.

مدیر عامل، زیر نظر هیئت مدیره فعالیت می کند.
وظایف و اختیارات مدیر عامل در آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد، مشخص می شود.

مواردی که در نحوه عزل مدیرعامل به آنها خواهیم پرداخت:

عزل مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود

عزل مدیرعامل در شرکت های سهامی خاص

نحوه عزل مدیر عامل شرکت تعاونی

هیچ کس نمی تواند در عین حال مدریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.

هرکس برخلاف مقررات مزبور به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب، مشمول آن  گردد:
دادگاه به درخواست هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد.

نحوه عزل مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود

حتی در شرکت با مسئولیت محدود، شرکا می توانند نسبت به عزل همه یا بعضی از اعضای هیات مدیره اقدام نمایند.

مدیران شرکت با مسئولیت محدود در حقیقت وکیل  و نماینده شرکاء هستند. شرکا می توانند اعضای هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود را که وکیل یا نماینده آنها به شمار می رود در هر زمان که خواستند عزل نمایند.

تشکیل مجمع عمومی عادی برای عزل و حتی انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود، الزامی نیست. مگر در جایی که شمار شرکای شرکت با مسئولیت محدود، بیش از ۱۲ نفر باشد.

شرکتهای مسئولیت محدود تا ۱۲ نفر شریک، انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره شرکت به روش اخذ رای از شرکاء انجام می شود. و با تنظیم صورتجلسه ای انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره شرکت، مورد تصریح و تصمیم قرار می گیرد.

نحوه عزل مدیر عامل در شرکتهای سهامی خاص

هر شرکت سهامی به وسیله ی تعدادی از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که هیات مدیره گفته می شود.

هیات مدیره چیست؟

متشکل از صاحبان سهام است که به وسیله مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت مشخصی جهت اداره امور شرکت انتخاب می شود.
و برای مدتی که مشخص شده است وظیفه خود را ایفا می کنند

هیات مدیره شرکتهای سهامی خاص باید حداقل از ۲ نفر عضو تشکیل شده باشد. به وسیله مجمع عمومی عادی مدیران انتخاب می شوند. مجمع عمومی موسس اولین مدیران شرکت را انتخاب می نماید.

سهامداران یا اعضای هیئت مدیره می توانند از طریق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مدیرعامل را تغییر دهند.

در شرکتهای سهامی خاص همانطورکه نصب مدیرعامل با هیئت مدیره است، عزل و اخراج مدیر عامل نیز در صلاحیت هیئت مدیره می باشد. هیئت مدیره هر زمان می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

در برخی موارد ممکن است طی تصمیم و حکم دادگاه صالح مدیرعامل منتخب برکنار گردد. برخی اشخاص نمی توانند به مدیریت عامل شرکت سهامی انتخاب شوند. هیچکس نیز نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.

حکم عزل مدیرعامل توسط دادگاه چگونه است؟

  • هرکس برخلاف مقررات مزبور به مدیریت عامل انتخاب شود
  • یا پس از انتخاب، مشمول آن گردد، دادگاه به درخواست هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام