نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی

عطف به بخشنامه 61583/93 مورخ 18/4/93 در اجرای تکالیف مشترک بین سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر شناسایی و اعمال محدودیت های قانونی برای بدهکاران مالیاتی در راستای تکلیف بند 1-56 قانون بودجه سال 1392 ، بپیوست تصویر نامه شماره 10011/233/5 مورخ 27/3/1393مدیر کل محترم دفتر حسابداری و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکهعملیات مربوط به وصول مالیات پس از ثبت در سیستم وصول و اجرای تحت وب بصورت (online ) به روز رسانی شده و در کل کشور در دسترس ادارات امور مالیاتی می باشد جهت امعان نظر و این که هرگونه اقدام مبنی بر اعمال و یا رفع محدویت در راستای مقررات مرقوم فقط از طریق سازمان امور مالیاتی کشور صورت می پذیرد ،ارسال می گردد .

عطف به بخشنامه ۶۱۵۸۳/۹۳ مورخ ۱۸/۴/۹۳ در اجرای تکالیف مشترک بین سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر شناسایی و اعمال محدودیت های قانونی برای بدهکاران مالیاتی  در راستای  تکلیف بند ۱-۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، بپیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰۱۱/۲۳۳/۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳مدیر کل محترم  دفتر حسابداری و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکهعملیات مربوط به وصول مالیات پس از ثبت در سیستم وصول و اجرای تحت وب بصورت (online ) به روز رسانی شده و در کل کشور در دسترس    ادارات امور مالیاتی می باشد جهت امعان نظر و این که هرگونه اقدام مبنی بر اعمال و یا رفع محدویت در راستای مقررات مرقوم فقط از طریق سازمان امور مالیاتی کشور صورت می پذیرد ،ارسال می گردد .

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام