نحوه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

موسسه حقوقی دادمهر

نحوه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

شریک شرکت تعهدی بر حضور همیشگی ندارد و می تواند در هر زمان که بخواهد با رعایت تشریفاتی از شرکت خارج شود. نحوه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود یکی از پرتکرار ترین پرسشها است.

این پرسش نه تنها در طول حیات شرکت بلکه در ابتدای ثبت آن نیز پرسیده می شود.

اینکه شخصی شریک یک شرکت باقی بماند امری همیشگی و غیرقابل تغییر نیست. اما برای این تغییر باید تشریفاتی را رعایت نمایید که در این مقاله به آن پرداخته ایم.

شریک خود آورده ای را به شرکت آورده است که بخشی از سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.

این سرمایه ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد و هنگام خروج از شرکت می تواند آورده خود را ببرد. پس ممکن است در شیوه ای از نحوه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود با کاهش سرمایه روبرو شویم.

البته ممکن است این آورده توسط شریک یا شرکای شرکت خریداری شود و در نتیجه ما با تغییر در سرمایه موجه نیستیم. آنچه با آن روبرو هستیم نقل و انتقال سرمایه است که اتفاقا برای شرکت بهتر است.

زیرا سرمایه شرکت پابرجا باقی می ماند علی رغم اینکه تعداد شرکا کم می شود.

البته فراموش نشود این مفید بودن بخاطر این است که شریک با مسئولیت محدود تنها به اندازه آورده برابر بدهی شرکت مسئولیت دارد. حال که از شرکت رفته است سرمایه باقی مانده و مسئولیت بیشتر برعهده سایر شرکا قرار گرفته است.

خروج شریک همراه با کاهش سرمایه

یکی از شیوه ها در نحوه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود، خروج با کاهش سرمایه است.

صورت جلسه ای توسط مجمع عمومی فوق العاده تهیه و تنظیم شده و به تصویب شرکا رسیده است.

شریک با گرفتن آورده خود از شرکت خارج می شود و این تغییر باید در اداره ثبت شرکتها ثبت و روزنامه شود.

خروج شریک بدون تغییر سرمایه

شرکای دیگر بدون اینکه بگذارند سرمایه شرکت تغییر نماید، سهم شرکه شریک را می خرند.

ممکن است یک نفر یا چند نفر از شرکا اقدام به این موضوع نماید لذا ما با تغییر سرمایه روبرو نیستیم.

خروج این شریک باید توسط مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده و در اداره ثبت شرکتها ثبت شود.

البته طبق معمول از انتشار این آگهی ثبتی در روزنامه های رسمی و کثیرانتشار غافل نشوید.

خروج شریک همراه با انتقال به شخصی خارج از شرکت

در این حالت ممکن است شریک از شرکت خارج شود و همزمان آن سهم شرکه را به شخصی خارج از شرکا منتقل نماید.

علاوه بر خروج شریک ما ورود شریک جدید را خواهیم داشت که باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

این صورت جلسه باید در ثبت شرکتها توسط وکیل ثبتی ثبت شده و در روزنامه رسمی منتشر گردد.

نکات کاربردی در خصوص خروج شریک

  • شریک باید تمام سرمایه تعهد شده اش را پرداخت کرده باشد.
  • شریک در برابر بدهی های شرکت پس از خروج خود مسئولیتی نخواهد داشت.
  • اگر شخصی از شرکا مخالف باشد اتفاق آرا لازم نیست بلکه با نصابی کمتر نیز خروج محقق می شود.
ثبت فوری شرکت - ثبت شرکت - ثبت برند

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق دکمه زیر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام