نحوه تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود

ثبت دادمهر - نحوه تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود

همان طور که می دانیم، شرکت های با مسئولیت محدود اغلب به امور تجاری پرداخته و نقش مدیر بسیار حیاتی است. نحوه تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود مانند شیوه تعیین آن، تفاوت هایی با سایر مدیران دارد.

مدیران شرکت توسط مجمع موسسین و در ابتدای تاسیس شرکت تعیین شده و سپس شرکا مدیران بعدی را بین خود و خارج از خود انتخاب می نمایند.

سمت مدیریت علاوه بر اینکه عضویت هیات مدیره را شامل می شود، رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل نیاز دارد.

ممکن است یک شرکت اصلا نایب رئیس هیات مدیره نداشته باشد اما باید مدیرعامل داشته باشد.

مدیرعامل می تواند از بین شرکا و خارج از شرکا باشد اما باید شخص حقیقی باشد. علی رغم اینکه شخص حقوقی می تواند شریک و عضو هیات مدیره باشد، نمی تواند مدیرعامل باشد.

پس از ذکر این مقدمات راجع به مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود، ما از عناوین زیر برای شما خواهیم گفت:

 • نحوه تعیین مدیرعامل
 • نحوه تغییر مدیرعامل
 • مدارکی که برای تغییر لازم است و مدت زمانی که خواهد برد.

نحوه تعیین مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود

مدیرعامل توسط هیات مدیره انتخاب می شود و می تواند به هر دلیلی در هر زمان عزل شود.

مدت مدیریت مدیرعامل و شرح وظایف او مورد توافق قرار خواهد گرفت ولی می توان قبل از پایان مدت، عزل شود.

پس در نتیجه :

 • مدیرعامل توسط هیات مدیره انتخاب می شود.
 • مدیرعامل برای مدت مشخص و شرح وظایف و حدود اختیارات مشخص انتخاب می شود.
 • تعیین مدیرعامل باید توسط صورت جلسه ای به تصویب هیات مدیره قرار بگیرد.
 • صورت جلسه تعیین مدیرعامل به ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها برسد.
 • آگهی ثبتی تغییرات را در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار چاپ نمایند.

چگونه مدیرعامل شرکت را تغییر دهیم؟

نحوه تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود، باید توسط هیات مدیره انجام گیرد.

مدیرعامل فعلی ممکن است به هر دلیلی عزل شود. عدم امکان همکاری دو طرفه یا یک جانبه تا تخطی از حدود اختیارات و تقصیر در مدیریت شرکت، می تواند دلایل آن باشد.

هیات مدیره در طی صورت جلسه ای بر عزل و تغییر مدیر فعلی تصمیم می گیرد.

در عین حال، باید مدیرعامل جدید شرکت را تعیین نماید و شرکت را بدون مدیرعامل رها نکند.

اینکه مدیرعامل دارای حق امضاء است یا نه نیز باید در این صورت جلسه تنظیم و تصویب شود.

همانند تمام صورت جلسه های مهم شرکت، لازم است این صورت جلسه در اداره ثبت، به ثبت برسد.

ثبت صورت جلسه تغییر مدیرعامل

یکی از بخش های مهم و غیر قابل چشم پوشی در نحوه تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود، ثبت صورت جلسه است.

مدارک لازم برای ثبت تغییر مدیرعامل

 • دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر و تعیین مدیرعامل جدید.
 • تصویرکارت ملی و شناسنامه هیات مدیره و مدیر سابق و مدیر جدید.
 • آخرین وضعیت شرکت در روزنامه رسمی در خصوص مدیران، حق امضاء.
 • وکالت نامه وکیل دادگستری.

مدت زمان لازم برای ثبت تغییر مدیرعامل

زمانبندی تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود، وقتی با گروه حقوقی دادمهر همراه باشید:

 • یک روز، تنظیم صورت جلسه
 • یک روز، تشکیل پرونده الکترونیک
 • ده روز الی دوازده روز کاری برای اخذ آگهی ثبتی تغییرات
 • پانزده روز برای انتشار روزنامه رسمی و کثیرالانتشار

همان طور که می دانیم، شرکت های با مسئولیت محدود اغلب به امور تجاری پرداخته و نقش مدیر در آنها بسیار حیاتی است. نحوه تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود، مانند شیوه تعیین آن، تفاوت هایی با سایر مدیران دارد. مدیران شرکت، توسط مجمع موسسین و در ابتدای تاسیس شرکت، تعیین شده و سپس شرکا مدیران بعدی را از بین خود و یا خارج از موسسین انتخاب می کنند. سمت مدیریت علاوه بر عضویت هیات مدیره، رئیس، نایب رئیس و مدیرعامل را نیز شامل می شود. ممکن است یک شرکت اصلا نایب رئیس هیات مدیره نداشته باشد اما ثبت و ادامه فعالیت آن بدون مدیرعامل امکان پذیر نیست. مدیرعامل انتخاب شده از بین شرکا و یا خارج از شرکا، باید شخص حقیقی باشد. علی رغم اینکه شخص حقوقی می تواند شریک و عضو هیات مدیره باشد، نمی تواند به عنوان مدیرعامل انتخاب شود.

پس از ذکر این مقدمات راجع به مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود، به عناوین زیر خواهیم پرداخت:

نحوه تعیین مدیرعامل

نحوه تغییر مدیرعامل

مدارک و مدت زمانی که مورد نیاز است.

نحوه تعیین مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود

مدیرعامل توسط هیات مدیره انتخاب می شود و می تواند به هر دلیلی و در هر زمانی عزل شود. مدت مدیریت مدیرعامل و شرح وظایف او مورد توافق قرار می گیرد اما می تواند قبل از پایان مدت تعیین شده، عزل شود. پس در نتیجه:

مدیرعامل توسط هیات مدیره انتخاب می شود.

مدیرعامل برای مدت، شرح وظایف و حدود اختیارات مشخص انتخاب می شود.

تعیین مدیرعامل باید توسط صورت جلسه ای به تصویب هیات مدیره قرار بگیرد.

صورت جلسه تعیین مدیرعامل، باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

آگهی ثبتی تغییرات، در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار به چاپ می رسد.

چگونه مدیرعامل شرکت را تغییر دهیم؟

تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود، باید توسط هیات مدیره انجام پذیرد. مدیرعامل فعلی ممکن است به هر دلیلی عزل شود. عدم امکان همکاری دو جانبه یا یک جانبه، تا تخطی از حدود اختیارات و تقصیر در مدیریت شرکت، می تواند از دلایل آن باشد. هیات مدیره در طی صورت جلسه ای، بر عزل و تغییر مدیر فعلی تصمیم می گیرد. سپس، مدیرعامل جدید شرکت تعیین شده تا شرکت بدون مدیرعامل رها نشود. اینکه مدیرعامل دارای حق امضا است یا خیر نیز باید در این صورت جلسه تنظیم و تصویب شود. همانند تمام صورت جلسه های مهم شرکت، لازم است این صورت جلسه هم در اداره ثبت شرکت ها، به ثبت برسد.

ثبت صورت جلسه تغییر مدیرعامل

یکی از بخش های مهم و غیرقابل چشم پوشی در نحوه تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود، ثبت صورت جلسه است.

مدارک لازم برای ثبت تغییر مدیرعامل

دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر و تعیین مدیرعامل جدید.

تصویر کارت ملی و شناسنامه هیات مدیره، مدیر سابق و مدیر جدید.

آخرین وضعیت شرکت در روزنامه رسمی در خصوص مدیران و حق امضا.

وکالت نامه وکیل دادگستری.

مدت زمان لازم برای ثبت تغییر مدیرعامل

زمانبندی تغییر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود، وقتی با موسسه حقوقی دادمهر همراه باشید:

پانزده روز برای انتشار روزنامه رسمی و کثیرالانتشار.

ده الی دوازده روز کاری برای اخذ آگهی ثبتی تغییرات.

یک روز برای تشکیل پرونده الکترونیک.

یک روز برای تنظیم صورت جلسه.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام