منطقه آزاد

تعریف منطقه آزاد

بنا به تعاریف بین المللی ، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر :

معافیت های مالیاتی

بخشودگی سود و عوارض گمرکی

عدم وجود تشریفات زاید ارزی و  اداری و مقررات دست و پا گیر

سهولت و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری

به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

در تعریف سازمان ملل متحد ( یونیدو ) از مناطق آزاد به عنوان (( محرکه )) در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد.

همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند ، گفته می شود.
فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژیواردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

(( به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری صنعتی می نامند )).

در مناطق آزاد کشور ما نیز عدم حکومت مقررات عمومی صادرات و واردات همچنین مقررات گمرکی از جمله مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق محسوب می شود.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام