معاملات مدیران با شرکت

معاملات مدیران با شرکت
معاملات مدیران با شرکت

معاملات مدیران با شرکت

بر معاملات مدیران با شرکت، قوانینی حاکم است که در این مطلب به این قوانین و قواعد خواهیم پرداخت.

انواع معاملات مدیران با شرکت

معاملات قابل ابطال مدیر شرکت

 • مدیران شرکت مستقیما یا غیرمستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند. مگر اینکه قبلا اجازه هیات مدیره را اخذ کرده باشند.
 • هیات مدیره نیز مکلف به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است.
 • بازرس یا بازرسان نیز موظف به تهیه گزارش جزئیات معامله موردنظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن به مجمع هستند.
 • در صورتی که معاملات بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد.
  هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت، آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود.

معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت مدیر شرکت

 • هنگامی که هیات مدیره اجازه انعقاد معامله را داده، اما مجمع بعداَ آن را رد نموده باشد.
  در این صورت معامله مزبور در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.
  اما هیات مدیره و مدیران ذی‌نفع در مقابل شرکت نسبت به خسارت وارده بصورت تضامنی مسئول هستند.
 • مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند.
  که در این صورت معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بی‌اعتبار و قابل‌ابطال خواهد بود.
  در این حالت، مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیران ذی‌نفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیان‌های وارده مسئول خواهند بود.

معاملات باطل مدیر شرکت

هر کس همسر، والدین، اجداد، فرزندان، نوادگان و یا خواهر و برادر آنان، از شرکت وام یا اعتبار دریافت نمایند.
یا اینکه شرکت دیون آنها را تضمین کند، این اعمال به‌خودی‌خود و بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفاتی باطل است.

محدودیت اختیارات مدیران در معاملات شرکت

 • مدیران نمی‌توانند در خارج از موضوع شرکت معامله و یا اقدام نمایند. زیرا برخلاف هدف شرکت بوده و علیه منافع عمومی شرکت می‌باشد.
 • مدیران حق ندارند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، طرف معامله و یا سهیم شوند.
 • اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (به استثنای اشخاص حقوقی) از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار از شرکت ممنوع می‌باشند.
  و شرکت نمی‌توانددیون مدیران مزبور را در مقابل ثالث تعهد و یا تضمین نماید. این گونه عملیات به خودی خود باطل محسوب می‌شود.
 • مدیران و مدیر عامل حق ندارند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت محسوب شود انجام دهند.
  در صورت تخلف مسئول جبران ضرر وارده به شرکت اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت خواهند بود.

انواع معاملات مدیران با شرکت (در شرکتهای سهامی)

 • معاملات مشمول کنترل:
  اگر مدیران در معاملات با شرکت یا به حساب آن، مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. در این صورت ۴ حالت وجود دارد:
 • با اجازه هیات مدیره و با تصویب اولین مجمع عمومی عادی:
  معامله معتبر است.
 • بدون اجازه هیات مدیره و با تصویب اولین مجمع عمومی عادی:
  معامله معتبر است.
 • با اجازه هیات مدیره و بدون تصویب اولین مجمع عمومی عادی:
  معامله معتبر است اما در صورت خسارت به شرکت:
  هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران ذی نفع و مدیرانی که اجازه داده اند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
 • بدون اجازه هیات مدیره و بدون تصویب اولین مجمع عمومی عادی:
  معامله پس از استماع گزارش بازرس با درخواست مجمع عمومی عادی از دادگاه صالح قابل ابطال است.
  این مجمع به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل شده و در آن مدیر یا مدیرعامل ذی نفع حق شرکت در رای ندارد.
  مسئولیت تضامنی مدیر یا مدیران و یا مدیرعامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی است.
 • معاملات ممنوعه:
  در این معاملات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل کنند. یا شرکت دیون آنها را تضمین یا تعهد نماید این معاملات به خودی خود باطل هستند.
 • معاملات نظیر معاملات شرکت:
  اگر این معاملات متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد نباید توسط مدیران یا مدیرعامل شرکت انجام پذیرد.
  در غیر این صورت با تخلف و ورود ضرر به شرکت، مسئول جبران خواهند بود.

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام