مجمع عادی بطور فوق العاده

در صورت نیاز و صلاحدید هیئت مدیره به تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده می توان آن را تشکیل داد. در صورتی که نیاز به تشکیل جلسات باشد، یک صورت جلسه مبنی بر تشکیل جلسه مجمع فوق العاده تشکیل می شود.

پیش از آنکه به وظایف مجمع عادی بطور فوق العاده بپردازیم، ابتدا وظایف کلی مجمع عمومی عادی را بیان می کنیم.

وظایف مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام به شرح زیر است:

 1. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است.
 2. رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان
 3. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
 4. تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
 5. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

مصوبات مجمع عمومی عادی

تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود.
رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

در صورت لزوم، هیات مدیره و همچنین بازرسان می توانند مجمع عمومی عادی را بصورت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند.
در صورت انجام این امر بایستی صورت جلسه در آگهی شرکت آورده شود.

از جمله وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

 1. انجام بررسی های لازم در زمینه امور مالی شرکتها
 2. بررسی گزارشات و اصلاحیه های سهامداران و بازرسین در شرکت
 3. تقسیم بهره سالانه سهامداران
 4. اقدام به انحلال شرکت
 5. تغییر سمت در شرکت
 6. ثبت انواع تغییرات مورد تایید بازرسین و سهامداران شرکت

صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده با حضور چه کسانی تشکیل می‌شود؟

این صورتجلسه با حضور کلیه اعضا یا اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل می‌شود و به امضای اعضاء می‌رسد. ( در صورتیکه در محلی غیر از شرکت تشکیل شود، باید آدرس ذکر شود. )

 تذکرات این صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده

 1. صورتجلسات باید روی سربرگ شرکت بعد از امضای اشخاص ذی‌سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
 2. زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می‌باشد. چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
 3. اعضای هیئت مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌نمایند. همچنین می‌توانند طی نامه‌ای جداگانه قبولی خود را اعلام نمایند.
  این برگها باید به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
 4. چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد:
  باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.
 5. در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده، اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
 6. صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص در سه نسخه تنظیم شود. و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
 7. نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد. و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام