مجامع عمومی در شرکت ها چه نقشی دارند؟

منظور از تشکیل و برگزاری مجمع در شرکتها ، تصمیم گیری در مورد مسائلیست که هر مجمع منحصرا توانایی تصمیم گیری به آن را دارد. به عبارتی دیگر هر مجمع اختیارات خاصی را دارد که فقط برای تصمیم گیری در مورد آن موارد می تواند اظهار نظر کند. مجمع متشکل از سهامداران شرکت می باشد .صاحب اختیار اصلی شرکت این مجمع می باشد و در رابطه با کلیه امور سرنوشت ساز شرکت از جمله نحوه اداره .انحلال شرکت و… اتخاذ تصمیم میکند.

حد نصاب لازم جهت تشکیل این هیئت و آرای لازم برای اتخاذ تصمیمات به موجب اساسنامه شرکت تعیین می شود.

انواع مجامع عمومی عبارتند از :

مجمع عمومی موسس 

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده.

۱) تشکل مجمع عمومی موسس الزامی نیست(به موجب ماده ۸۲ لایحه الحاقی قانون تجارت) لیکن جهت جلب نظر کارشناس برای ارزیابی آورده ی غیر نقد ضروری است .

۲) مجمع عمومی فوق العاده:

حوزه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در زمینه ی “تغییرات در اساسنامه” و” میزان سرمایه” و “انحلال پیش از موعد شرکت” می باشد.

حد نصاب لازم برای رسمیت این مجمع دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند می باشد

در صورت به حد نصاب نرسیدن اولین دعوت برای برگزاری مجمع ، مجمع برای بار دوم با دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند برگزار می گردد و اتخاذ تصمیم میشود.

تصمیمات مجمع با اکثریت دو سوم آرای حاضر معتبر می باشد.

۳) مجمع عمومی عادی :

قدرت تصمیم گیری در رابطه با کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت  مجمع عمومی موسس و فوق العاده است را دارا می باشد.

حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروریست .

در صورت عدم وجود حد نصاب لازم در دعوت اول . برای بار دوم با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند  رسمیت خواهد داشت .

میزای آرای لازمه برای اتخاذ تصمیم اکثریت نصف به علاوه ی یک آرای حاضر در جلسه رسمی می باشد .

 استثنائا برای جلسه ای که موضوع آن انتخاب بازرسان و مدیران می باشد اکثریت نسبی آرا کافی خواهد بود  

 به موجب ماده ۸۶ والی ۸۸ لایحه الحتقی قانون تجارت . تعداد آرای رای دهنده در تعداد  مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود. رای دهنده می تواند به یک نفر رای بدهد یا رای خود را بین چند نفر تقسیم بکند

***زمان تشکیل مجمع عمومی عادی :

سالی یکبار در زمان پیش بینی شده در اساسنامه تشکیل بشود.

به برسی امور زیر بپردازد: رسیدگی به ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی قبلی شرکت . صورت دارایی ها و مطالبات و دیون شرکت .صورت حساب دوره سالیانه عملکرد شرکت . و همچنین گزارش مالی سالانه مدیران و بازرسان شرکت .

هیئت مدیره موظف به تشکیل این مجمع می باشد . در صورت عدم برگزاری مجمع .بازرسین می توانند در این راستا اقدام بکنند .

***اعتبار تصمیم های مجمع عمومی عادی

برای اعتبار تصمیم مجمع عمومی عادی نسبت به تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی گزارش بازرس یا بازرسان در مجمع ضروری می باشد . (ماده ۸۹ ل.ا.ق.ت)

در صورت تصمیم مجمع عمومی برای تغییر در نوع مخصوصی از سهام شرکت قطعیت تصمیم مجمع منوط به تصویب این تصمیم از جانب دارندگان این سهام می باشد. . حد نصاب لازمه برای اعتبار تصمیم صاحبان این سهم حضور حداقل نصف صاحبان این سهم می باشد.(ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت)

هیچ مجمع عمومی نمی تواند در تابعیت و تعهدات صاحبان سهام تغییر ایجاد بکند.(ماده ۹۳ و ۹۴ ل.ا.ق.ت)

*** نحوه اداره مجمع عمومی :

هیئت ریئسه ی مجمع عمومی متشکل است از “یک ریئس” “یک منشی” “دو ناظر” .

ریاست مجمع با ریاست هیئت مدیره می باشد مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری لحاظ بشود.

وقتی دستور جلسه ی  مجمع عمومی انتخاب یا عزل بعض یا کل مدیران باشد ریئیس مجمع از میان سهام داران حاظر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد

وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی (مشروط بر ارائه ی مدارک مصدق بر وکالت یا نمایندگی )   به جای شخص صاحب سهم قابل پذیرش میابشد و به منزله ی حضور او است.

هرگاه تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد تصمیم گیری واقع نشود . هیئت رئیسه می تواند با تصویب مجمع عمومی جلسه را برای تاریخی که بیش از دو هفته بعد نباشد تمدید بکند.

جلسه ی تمدید شده نیازمند آگهی و و دعوت مجدد نیست و با حد نصاب جلسه ی اول برگزار می گردد

.***در صورتی که موضوع مجمع عمومی شرکت سهامی خاص اموری از جمله :

انتخاب مدیران و بازرسان

تصویب ترازنامه

کاهش یا افزایش سرمایه یا هر نوع تغییر در اساسنامه

انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن باشد

باید یک نسخه از صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد تا علاوه بر ثبت در دفتر ثلت شرکت ها در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار شرکت آگهی گردد. 

تیم پشتیبانی دادمهر آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد!
WeCreativez WhatsApp Support
مشاوره دادمهر
آنلاین
اسکرول به بالا