صورتجلسه تغییرات: پرداخت سرمایه تعهدی

صورتجلسه تغییرات پرداخت سرمایه تعهدی

صورتجلسه تغییرات: پرداخت سرمایه تعهدی

در شرکتهای سهامی خاص باید پرداخت سرمایه تعهدی، کل سرمایه را تعهد نماید . حداقل ۳۵ درصد سرمایه پرداخت شود و باقی مبلغ در تعهد سهامداران باقی می ماند.

یکی از انواع شرکتهای تجارتی، شرکت سهامی خاص است.

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن در هنگام تاسیس فقط به وسیله موسسین تامین می گردد.

سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار معامله نمی شود اما به وسیله ی مردم قابل معامله است.

در زمان تاسیس این شرکت سرمایه به وسیله موسسان تامین شده و بخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری می شود.
مسئولیت هر یک از شرکا در شرکتهای سهامی خاص مانند شرکتهای مسئولیت محدود، محدود به میزان سرمایه گذاری آنان می باشد.

مسئولیت شرکت سهامی خاص بر دوش هیات مدیره شرکت می‏باشد. مسئولیت مدیران به گونه ای است که به تنهایی شرکت را اداره می کنند.

چند نکته در مورد شرایط مدیرعامل در شرکت سهامی خاص

 • چنانچه مدیرعامل بخواهد عضو هیات مدیره باشد بایستی الزاماً حداقل دارای یک سهم از سهام شرکت باشد. در غیر اینصورت تنها، مدیرعامل می تواند خارج از جمع سهامداران انتخاب و معرفی گردد.
 • اگر سهامداران مدیرعامل را از بین اعضای هیات مدیره انتخاب نمایند:
  مدت تصدی مدیرعامل با مدت عضویت او در هیئت مدیره یکسان خواهد بود.
 • در مورد فوق مدیرعامل درصورت موافقت حداقل سه چهارم آراء حاضرین در مجمع همزمان بعنوان رئیس هیات مدیره نیز انتخاب گردد.
 • قانون حق عزل مدیرعامل را به طور کلی به هیات مدیره می دهد. یعنی هیات مدیره در هر زمانی می تواند تصمیم به عزل مدیرعامل بگیرد.
  مدیرعامل نماینده شرکت می باشد. اما با این حال حدود اختیارات و وظایف او را هیات مدیره تعیین می کند.

لزوم پرداخت سرمایه تعهدی

تا زمانی که سرمایه شرکت سهامی صد در صد پرداخت نشده باشد نمی توان نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمود.

شرکتها باید الباقی سرمایه تعهدی خود را در بانک پرداخت نماید. فیش واریزی آن را به انضمام صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی به اداره ثبت شرکتها ارائه کنند.

مدارک صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی

مدارک زیر جهت پرداخت سرمایه تعهدی الزامی هستند.

 • مدارک هویتی شرکت ( اساسنامه، اظهارنامه، شرکتنامه ، آخرین تعیین سمت انجام شده . )
 • مدارک هویتی کلیه سهامداران شرکت
 • مدارک هویتی کلیه اعضاء هیات مدیره
 • فیش واریزی مبلغ باقی مانده از سرمایه تعهدی پرداخت نشده
 • سربرگ شرکت جهت پرینت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی
 • تعیین زمان جهت جلسه بابت پرداخت سرمایه تعهدی
 • آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود .)
 • هزینه صورتجلسه سرمایه تعهدی شرکت

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

جلسه هیئت مدیره شرکت …………………………… به شماره ثبت …………………………… در ساعت …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء هیات مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ …………………………… ریال طی گواهی بانکی شماره …………………………… مورخ ……………… بانک ……………… شعبه …………… پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰% پرداخت شده می باشد.

جلسه در ساعت …………… خاتمه یافت و به آقا/ خانم …………………………… وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

محل امضاء هیات مدیره

 

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق دکمه زیر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام