شرایط و مدارک اخذ گواهی نقل و انتقال سهام

سهام به بخشی از سرمایه شرکت سهامی گفته می شود.سهام بر مبنای میزان مشارکت و بر اساس تعهدات افراد دارای سهام بین آنها تقسیم می شود.

سهام می تواند به صورت با نام و بی نام با قابلیت انتقال به غیر یا بدون قابلیت انتقال به غیر صادر شود. به صورت برگه های سهامی که تعیین کننده تعداد سهم فرد است مشخص می شود.

در مجموع کل سهم های افراد سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.

با توجه به اهمیت بالای نقل و انتقال سهام، به شرایط و مدارک اخذ گواهی نقل و انتقال سهام خواهیم پرداخت.

پیش از آنکه به شرایط و مدارک اخذ گواهی نقل و انتقال سهام بپردازیم، خوب است با انواع سهام آشنا شویم.

انواع سهام

 • سهام با نام

سهام با نام به نوعی از سهام گفته می شود که دارای مالکیت بر روی شخص خاصی است. و مشخصات صاحب سهم در برگ سهام و در دفاتر ثبتی سهام ذکر می شود.

 • زمانی که مبلغ کل سهام به صورت بی نام پرداخت نشده باشد باید سهام با نام صادر گردد.
 • سهامی که مدیران برای وثیقه قرار می دهند باید از نوع با نام بوده و تا پایان مهلت وثیقه قابلیت پرداخت نخواهند داشت.
 • سهام افراد صغیر و زیر سن قانونی به موجب حمایت از حقوق آنها باید به صورت با نام صادر گردد.
 • سهام بی نام

سهام بی نام نوعی از سهام است که در وجه حامل صادر می گردد و دارنده آن مالک آن به حساب می آید . نام صاحب سهام در برگه های صادره ذکر نمی شود.

برای نقل و انتقال این گونه سهام نیازی به انجام امور اداری خاصی نیست و تنها انتقال ّبرگه ها و سپردن به شخص دیگر کفایت می کند.

 • سهام ممتاز

سهام ممتاز به نوعی از سهام گفته می شود که دارای اولویت ها و مزایای خاصی است. این مزایا معمولا در اساسنامه شرکت ذکر شده و با رای گیری همه سهامداران نتیجه گیری و تصمیم گیری می شوند.

مراحل اخذ گواهی نقل و انتقال سهام (اگر قوانینی برای آن در اساسنامه شرکت ذکر نشده باشد)

 

 • برگزاری جلسه هیات مدیره
 • تنظیم صورت جلسه رسمی با امضای اعضای هیات مدیره و افراد دو طرف معامله (یعنی انتقال دهنده و پذیرنده سهام)
 • مدارک هویتی طرفین نقل و انتقال سهام
 • برگه مفاصا حساب مربوط به نقل و انتقال سهام صادره از سازمان امور مالیاتی کشور
 • نام کلیه افراد صاحب سهم قبل و پس از انتقال

 

مراحل اخذ گواهی نقل و انتقال سهام (اگر قوانینی برای نقل و انتقال در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد)

 

 • برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده و نوشتن صورتجلسه رسمی همراه با امضای هیات مدیره و دو طرف نقل و انتقال سهام
 • ارائه مدارک هویتی دو طرف انتقال
 • دریافت و ارائه برگ مفاصا حساب مالیاتی نقل و انتقال از اداره امور مالیاتی
 • فهرست همه سهام داران قبل و بعد از انتقال سهام

چکیده شرایط و مدارک اخذ گواهی نقل و انتقال سهام

 • تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام که به امضا خریدار و فروشنده و کلیه سهامداران رسیده باشد.
 • کارت ملی و شناسنامه خریدار و فروشنده (انتقال دهنده و انتقال گیرنده)
 • تکمیل فرم نقل و انتقال سهام

برای مشاوره در مورد شرایط و مدارک اخذ گواهی نقل و انتقال سهام با کارشناسان ما در تماس باشید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام