شرایط مدیرعامل در شرکت سهامی خاص

شرایط مدیرعامل در شرکت سهامی خاص

شرایط مدیرعامل در شرکت سهامی خاص

اهمیت وجود مدیرعامل در شرکتهای سهامی خاص ما را برآن کرد تا به شرایط مدیرعامل در شرکت سهامی خاص بپردازیم.

در شرکتهای سهامی خاص که سرمایه آنها به قطعات سهام تبدیل می شود، مدیرعامل توسط هیئت مدیره انتخاب خواهد شد.

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می شود و حق امضاء دارد.

مدیر عامل باید شخص حقیقی باشد. شخص حقوقی را نمی توان به سمت مدیر عاملی شرکت سهامی انتخاب کرد.
هیات مدیره باید با مدیر عامل منتخب، قرارداد استخدامی منعقد نماید.

بلافاصله باید مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل به مرجع ثبت اعلام شود، تا پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

در ادامه به شرایط مدیرعامل در شرکت سهامی خاص خواهیم پرداخت.

شرایط مدیرعامل در شرکت سهامی خاص، که مانع از مدیرعامل شدن وی می گردد:

 • افرادی که در خصوص آنها حکم ورشکستگی صادر شده باشد.
 • افرادی که به دلیل ارتکاب به جرم خاصی در حال گذراندن دوره محکومیت خود باشند.
 • هر فردی که در شرکت دیگری به عنوان مدیرعامل مشغول فعالیت باشد.

حدود اختیارات و وظایف مدیر عامل:

 1. حفظ اموال و اسناد شرکت
 2. مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی
 3. ثبت و حفظ اموال و اسناد شرکت
 4. مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی
 5. ثبت و نگاهداری حساب ها و رسیدگی به آنها
 6. تهیه وسایل لازم و ایجاد امکانات مورد لزوم برای گردش عادی کار شرکت
 7. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیات مدیره
 8. استخدام کارمند و متخصص در مورد لزوم شرکت و نظارت و مراقبت در کار آنها
 9. تشویق مواخذه و در صورت ضرورت، اخراج کارمندان طبق مقررات قانونی و مقررات استخدامی شرکت
 10. نظارت و مراقبت در هزینه های شرکت با رعایت صلاح و غبطه شرکت
 11. انجام امور تجارتی و خرید و فروش طبق آیین نامه معاملات شرکت و در حدود موضوع شرکت
 12. طرح و اقامه دعاوی مربوط به شرکت در مجامع قضایی و جوابگویی و دفاع از دعاوی علیه شرکت بالمباشره یا به وسیله نماینده یا وکیل
 13. نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اشخاص و شرکت های دیگر
 14. اجرای تصمیمات و مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی
 15. نظارت بر اجرای صحیح و رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و آیین نامه های داخلی شرکت
 16. نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی

چند نکته در مورد شرایط مدیرعامل در شرکت سهامی خاص

 • چنانچه مدیرعامل بخواهد عضو هیئت مدیره باشد بایستی الزاماً حداقل دارای یک سهم از سهام شرکت باشد. در غیر اینصورت تنها، مدیرعامل می تواند خارج از جمع سهامداران انتخاب و معرفی گردد.
 • اگر سهامداران مدیرعامل را از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب نمایند:
  مدت تصدی مدیرعامل با مدت عضویت او در هیئت مدیره یکسان خواهد بود.
 • در مورد فوق مدیرعامل درصورت موافقت حداقل سه چهارم آراء حاضرین در مجمع همزمان بعنوان رئیس هیات مدیره نیز انتخاب گردد.
 • قانون حق عزل مدیرعامل را به طور کلی به هیات مدیره می دهد. یعنی هیئت مدیره در هر زمانی می تواند تصمیم به عزل مدیرعامل بگیرد.
  مدیرعامل نماینده شرکت می باشد. اما با این حال حدود اختیارات و وظایف او را هیات مدیره تعیین می کند.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام