شرایط لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری چیست؟

شرایط لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

۱داشتن یک شرکت ثبت شده.
۲– حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت باید حتماً لیسانس فنی داشته باشند.
۳– در هیئت مدیره شرکت باید یکی از دو حالت ذیل برقرار باشد :
حالت اول : یک نفر نیروی فنی و مهندسی با حداقل ۷ سال سابقه بیمه از شرکت های پیمانکاری مرتبط
حالت دوم : حداقل ۲ نفر نیروی فنی مهندسی هرکدام با حداقل سه سال سابقه مستند به بیمه.
۴– در حالت اول که شرکت دارای یک نفر نیروی مهندسی با ۷سال سابقه است شرکت فقط می تواند در یک رشته (مثلاً ابنیه) تقاضای رتبه دهد ولی در حالتی که ۲ نفر نیروی فنی و مهندسی هرکدام با ۳ سال سابقه است شرکت می تواند از دو رشته مختلف (مثلاً راه و ابنیه ) تقاضا دهد.
مدت زمان لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری :
مدت زمان لازم جهت اخذ رتبه فوق حدود  ۳ ماه است.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام