سهام وثیقه

سهام وثیقه
سهام وثیقه

سهام وثیقه

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را سهم می نامند.
یکی از شرایط تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی، سپردن سهام وثیقه است.
مدیران با فعالیتهایی که در شرکت انجام می دهند، ممکن است مرتکب تقصیر شوند و به شرکت ضربه بزنند. برای مثال: تقصیر مدیران منجر به ورشکستگی شرکت شود.
دلیل سهام وثیقه تضمینی برای جبران خسارات مدیران است.

ویژگی های سهام وثیقه

 1. از ویژگی های سهام وثیقه بانام و غیرقابل انتقال بودن است.
  (بانام است چون مختص اعضای هیات مدیره است و غیرقابل انتقال، چون به عنوان وثیقه تقصیر می باشد.)
 2. سهام وثیقه ، همانند دیگر سهام عادی شرکت است.
 3. تعداد سهام وثیقه را اساسنامه مشخص می کند. اما این تعداد نباید از حداقلی که برای رای دادن در مجامع عمومی به موجب اساسنامه لازم است کمتر باشد.
  (مثلا اگر حداقل سهام لازم برای رای در مجامع عمومی ۱۰ سهم باشد، تعداد سهام وثیقه نباید از ۱۰ سهم کمتر باشد.)
 4. سهام وثیقه مخصوص اعضای هیات مدیره است نه مدیر عامل، پس مدیرعامل مکلف به سپردن سهام وثیقه نمی باشد.

در سه حالت مدیر مکلف است سهام وثیقه را ظرف یک ماه تکمیل و به شرکت بدهد:

 • افزایش تعداد سهام وثیقه
 • انتقال قهری سهام وثیقه
 • نداشتن یا مالک نبودن تعداد لازم از سهام وثیقه

در این سه حالت، مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد.
در غیر اینصورت استعفای قهری یا اجباری محسوب خواهد شد و تصمیمات جلسات هیات مدیره بدون حضور او معتبر است.
(مستعفی محسوب شدن به معنای استعفای قهری یا غیرارادی می باشد و نیاز به دخالت دادگاه نیست.)

زمان آزادی سهام وثیقه

همان طور که می دانیم سهام وثیقه غیرقابل انتقال به غیر است. این سهام در صورتی آزاد خواهد شد که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را دریافت نماید.
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب می باشد.
پس از تصویب مفاصاحساب و عدم بدهکاری مدیر، در صورتی سهام وثیقه آزاد می شود که رابطه مدیریت پایان یابد. یعنی مدت مدیریت مدیر منقضی شود یا به نحوی سلب سمت شود.

نکته تکمیلی در خصوص سهام وثیقه

بازرس یا بازرسان مکلف اند هر گاه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت راجع به سهام وثیقه مشاهده کنند، به مجمع عمومی عادی گزارش کنند.
تخلف از مقررات قانونی شامل:
سهام وثیقه بانام نباشد و تخلف از اساسنامه مانند آن که مدیر تعداد سهام وثیقه لازم طبق اساسنامه را دارا نباشد.

خلاصه سهام وثیقه

 • ارائه سهام وثیقه بر عهده هیات مدیره است.
 • سهام وثیقه با نام و غیر قابل انتقال است.
 • تعداد سهام وثیقه را اساسنامه تعیین می نماید.
 • حدل اقل تعداد سهام وثیقه نباید از حداقل لازم برای رای دادن نباید کمتر باشد.
 • در صورت عدم تکمیل سهام وثیقه ظرف یک ماه، شخص مستعفی محسوب می گردد.
 • آزادی سهام وثیقه تنها در پایان رابطه مدیریت و دریافت مفاصا حساب میسر است.
 • نظارت بر سهام وثیقه بر عهده بازرس می باشد.

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام