سرمایه شرکت تعاونی

سرمایه شرکت تعاونی
سرمایه شرکت تعاونی
موسسه حقوقی دادمهر

سرمایه شرکت تعاونی

سرمایه شرکت تعاونی متشکل از اموالی است که یا در ابتدا به تعاونی تعلق دارد و یا در نتیجه افزایش سرمایه به دست آمده است.

حداقل ۵۱ درصد سرمایه را خود اعضاء تامین می کنند.

اعضاء می توانند الباقی را از وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی وام بگیرند.

سرمایه تعاونی توسط اعضاء به تساوی تامین می شود مگر آنکه مجمع عمومی خلاف آن را مقرر کند.

ثبت و تشکیل تعاونی زمانی میسر است که لااقل یک سوم سرمایه تادیه شده باشد و مابقی مبلغ باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.

اگر سرمایه شرکت در بردارنده آورده غیر نقدی باشد، آن آورده باید تقویم و تسلیم شده باشد.

انتقال سهم به سایر اعضاء یا فاراد خارج از شرکت تعاونی با رعایت قانون و مفاد اساسنامه منعی ندارد.

مسئولیت مالی اعضاء محدود به میزان سهم آنان در تعاونی است مگر شرایط خلاف در قرارداد.

به موجب تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بخش تعاون حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت تعاونی نباید از ده درصد سرمایه گزاری مورد نیاز کمتر باشد.

اگر در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد رعایت آن الزامی است.

بازرسان و نقش آفرینی در حسابهای شرکت تعاونی

اعضا و مجامع هر کاری که با سرمایه شرکت تعاونی به عمل می آورند توسط بازرسین مورد بررسی و بازرسی قرار می گیرد.

بازرس یا بازرسان تعاونی، به مدت یک سال توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

نظارت مستمر بر عملکرد هیئت مدیره، رسیدگی به حسابهای شرکت و استماع شکایت اعضاء را بر عهده بازرسان گذارده اند.

بازرسان نمی توانند در اداره امور شرکت دخالت کنند اما می توانند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند.

اگر بازرس اصلی فوت کند، استعفا دهد و یا قانونا از بازرسی ممنوع گردد هیات مدیره ظرف ده روز بازرس علی البدل را جهت انجام وظیفه دعوت می کند.

شرح وظایف بازرسان که ارتباط جدی با مساله سرمایه شرکت تعاونی دارد:

  1. نظارت مستمر بر معاملات انجام شده و بررسی انطباق آن با اساسنامه شرکت.
  2. رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره به مجمع عمومی.
  3. رسیدگی به شکایت اعضاء و گزارش به مجمع های سالانه.
  4. نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط
  5. هیات مدیره یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند. مکلفند از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.
ثبت فوری شرکت - ثبت شرکت - ثبت برند

حسابهای مالی در شرکت تعاونی

یکی از موارد مهمی که در خصوص سرمایه شرکت تعاونی باید مورد توجه قرار داد حسابهای مالی شرکت تعاونی است.

سود خالص شرکتها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به شکل زیر تقسیم می شود:

  1. از حداقل ۵ درصد به بالا با تصویب مجمع به عنوان ذخیره به حساب ذخیره قانونی منظور می شود.

ذخیره قانونی تا مبلغ کل ذخیره به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر نرسیده باشد الزامی است.
تعاونی ها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار برند.

  1. حداکثر۵ درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی است.
  2. درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.
  3. پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص همانطور اساسنامه و شرایط ضمن عقد گفته تقسیم می گردد.

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق دکمه زیر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام