دفاتر پلمپ

دفاتر پلمپ

یکی وظایف مهم مدیران شرکتها تهیه دفاتر پلمپ برای هر سال مالی می باشد.
سال مالی شرکتها در اساسنامه آنها درج شده است و باید با تهیه دفاتر پلمپ عملکرد مالی خود را ثبت نمایند.
در قانون تجارت ایران از سال ۱۳۱۱ چهار دفتر نام برده شده است که تهیه دو نوع آن در حال حاضر الزامی است.
امروزه تنها تهیه دفاتر روزانه و کل از نظر قانونی ضروری می باشد.
دفاتر روزانه، دفاتر دارایی، دفاتر کل و کپیه که تهیه دفتر روزانه و کل بسیار مهم است.

وظیفه داشتن دفاتر تجاری مختص شرکتهای تجاری نیست بلکه اشخاص تاجر که شرکت ندارند نسبت به تهیه آن موظف می باشند.
در واقع عدم تهیه این دفاتر برای مدیران و شرکت عواقب خطرناکی را به همراه خواهد داشت.
زیرا این دفاتر اسنادی هستند که در دعاوی بین تجار و تاجر و غیر تاجر اهمیت دارند.

 دفتر روزانه

یک تاجر باید روزانه همه طلب ها و بدهی ها مبادلات تجاری معاملات مربوط به اسناد تجاری از جمله خرید و فروش ضمانت و .. در آن ثبت بنماید.

دفتر کل

عملیات مالی ثبت شده در دفتر روزنامه به آن منتقل می شود صورت های مالی تاجر هفته ای یکبار استخراج می شود و به دفتر کل وارد می شود.

اهمیت تهیه دفاتر قانونی

( تهیه دفاتر پلمپ الزامی و ضروری است )
وجود دفاتر مانع از تقلب، حساب سازی، گزارش های نادرست تاجر خواهد بود.
در دعاوی حقوقی، دفاتر تجاری، سند قابل استناد می باشند.
عدم تهیه دفاتر تجاری یا عدم تکمیل آن ها موجب شده تا علیه ما مورد استناد قرار بگیرند.
در پایان سال این دفاتر تحویل اداره مالیات می شود، ولو شرکت فعالیتی نداشته باشد و چنانچه دفاتر وجود نداشته باشد مالیات برای شرکت علی راس خواهد بود.

( مبنا را برای تعیین میزان مالیات شرکت فاقد دفتر، مبلغ مالیات سایر شرکت های هم صنف قرار می دهند )
قانونا عدم تهیه دفاتر و فقدان آنها جرم انگاری شده و مشمول جریمه مالیاتی خواهد بود.
اخذ کد اقتصادی نیازمند اخذ دفاتر می باشد.
برای دریافت کارت بازرگانی ما نیاز داریم به داشتن دفاتر پلمپ و سابقه تهیه آن.

شرایط شکلی دفاتر تجاری

این دفاتر باید از مرجع ثبت شرکت ها تهیه شود.
پلمپ به معنی آن است که توسط نماینده اداره ثبت شرکت ها امضا و مهر شده باشد.
ابتدا و انتهای دفتر باید قیطان کشی شده باشد و با مهر خاص دولتی ممهور شده باشد.
باید تمام صفحات شماره گذاری شده و تعداد کل آن درج گردد.

زمان تهیه دفاتر پلمپ
 1. بعد از ثبت شرکت
 2. سالانه قبل از شروع سال مالی شرکت که اصولا اول فرودین می باشد باید دفاتر را تهیه نمود
 3. به جهت ازدحام موجود قبل از شروع سال اکیدا توصیه می شود جهت تهیه دفاتر دو ماه زودتر یعنی در بهمن ماه اقدام انجام گیرد
  تاخیر در تهیه دفاتر تجاری تاجر را مشمول جریمه مالیاتی خواهد کرد.

نحوه تهیه دفاتر پلمپ

 • مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها برای ارائه داد خواست پلمپ دفاتر
 • اظهارنامه طی مراحلی با درج اطلاعات تاجر تهیه می شود
 • انتخاب نوع دفاتر و تعداد برگه های آن

مدارک جهت اخذ پلمپ دفاتر

طبق مقررات برای اخذ پلمپ دفاتر قانونی، مدارکی مورد نیاز است :

 1. مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ” در دفترخانه اسناد رسمی یا توسط وکیل موسسه” تمامی اعضای شرکت
 3. تهیه و تنظیم اظهارنامه پلمپ
 4. انتخاب دفاتر
 5. اسکن روزنامه رسمی تاسیس
 6. اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 7. مهرشرکت
 8. نشانی دقیق شرکت
 9. کدپستی شرکت

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت

از تاریخ ارسال مدارک ظرف ۱۵ روز کاری دفاتر به آدرس تاجر( حقیقی / حقوقی ) ارسال می شود
باید توجه شود درخواست تهیه دفاتر به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود.
این اداره پس از تهیه دفاتر آن را به مرکز اصلی شرکت ارسال خواهد نمود.

دلایل رد دفاتر :

 • استفاده از دفاتر سال های قبل
 • ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی
 • ثبت نکردن فعالیت های مربوط به شعب یا شعبه شرکت
 • صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده
 • عدم ثبت یک یا چند فعالیت
 • تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات
 • درصورتی که دفاتر از پلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد.

موارد کاربرد دفاتر پلمپ :

نکته : عدم ارائه دفاتر، جریمه ای معادل ۲۰% و در صورت رد دفاتر جریمه ای معادل ۱۰% مالیات منظور خواهد شد.

مراحل پلمپ دفاتر قانونی

 • ثبت اطلاعات متقاضی پلمپ دفتر
 • ثبت اطلاعات شخصیت حقوقی
 • ثبت اطلاعات تکمیل‌کننده اظهارنامه پلمپ
 • ثبت اطلاعات هیات مدیره شرکت یا موسسه
 • ثبت سمت اعضای هیات مدیره شرکت یا موسسه
 • ثبت دفتر مورد تقاضا
 • تایید صحت اطلاعات

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل بفرمایید.

نوشتهٔ پیشین
ثبت موسسه غیر تجاری
نوشتهٔ بعدی
چگونگی ثبت شرکت گردشگری

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست