خروج شریک از شرکت تضامنی

موسسه حقوقی دادمهر

خروج شریک از شرکت تضامنی

شرکت تضامنی یک شرکت با محوریت اشخاص است. اشخاص در این شرکت بسیار اهمیت دارند. خروج شریک از شرکت تضامنی و ورود آن بسیار مهم است.

نمی توان بدون موافقت و تصویب همه ی شرکا خروج و ورود شریکی را متصور شد.

دلیل مهم این موضوع، نقش آفرینی شرکای شرکت تضامنی در ضامن بودن برابر طلبکاران و بدهی های شرکت است.

روشهای خروج شریک از شرکت تضامنی

شریک شرکت تضامنی ممکن است خود با توافق شرکا از شرکت خارج شود یا به وسیله سایر شرکا اخراج گردد.

اخراج شریک از شرکت تضامنی

شریک یک شرکت تضامنی ممکن است توسط شرکا یا دادگاه اخراج شود.

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون تجارت در دو حالت شرکا می توانند شریک را از شرکت اخراج کنند:

 1. در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته شود سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدا تادیه و او را اخراج نمایند.
 2. در صورتی که طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کنند. سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدا تادیه و او را اخراج نمایند.

هم چنین هم چنین به موجب تبصره ماده ۱۳۶  در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید اما دادگاه دلایل انحلال را منحصرا مربوط به شریک یا شرکای معینی تشخیص دهد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

خروج شریک از شرکت تضامنی با انتقال سهم شرکه

شریک شرکت تضامنی باید با صورت جلسه ای از مجمع شرکا که به اتفاق آرا رخ می دهد از شرکت خارج شود.

 1. خروج با کاهش سرمایه شرکت به دلیل بردن سهم شرکه خود.
 2. خروج از شرکت با انتقال سهم شرکه خود به شریک جدید و حفظ سرمایه فعلی. البته اگر سرمایه بیشتری بیاورد ممکن است افزایش سرمایه داشته باشیم.
 3. خروج از شرکت با انتقال سهم شرکه خود به شرکای موجود و حفظ سرمایه فعلی.

شریکی که خارج می شود دیگر برابر طلبکاران مسئولیتی ندارد.

شریکی که وارد می شود برابر بدهی های سابق بر ورود نیز مسئول است. البته ممکن است توافقی صورت بگیرد که برابر بدهی شرکت مسئول نباشد ولی این توافق بین شرکا معتبر بوده و برابر ثالث اثر ندارد.

چگونگی خروج شریک از شرکت تضامنی

 • صورت جلسه تغییرات تنظیم نمایید
 • اتفاق آراء را ذیل صورت جلسه داشته باشید
 • ثبت نزد اداره ثبت شرکتها انجام دهید.
 • در روزنامه رسمی و کثیرانتشار این تغییر را منتشر کنید.

مدارک لازم برای خروج شریک از شرکت تضامنی

 1. تصویر مدارک هویتی شرکا
 2. صورت جلسه تغییرات در دو نسخه
 3. آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 4. اگر خروج یا اخراج به دلیل ورشکستی یا تقاضای انحلال و حکم دادگاه باشد باید احکام مربوط به آن در پرونده قرار بگیرد.

مدت زمان لازم برای خروج شریک از شرکت

 1. تنظیم صورت جلسه ظرف یک روز کاری
 2. تشکیل پرونده الکترونیک ظرف یک روز کاری
 3. پیگیری ثبت تغییرات شرکتها نزد اداره ثبت شرکتها ظرف ده الی دوازده کاری
 4. روزنامه ثبت شرکتها ۱۵ روز بعد از پرداخت هزینه پرداخت می شود.
ثبت فوری شرکت - ثبت شرکت - ثبت برند

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق دکمه زیر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام