ثبت شرکت ۳

۷۰۰ هزار تومان فقط با ۵۲۵ هزار تومان
(۲۵درصد تخفیف)
۵۲۵,۰۰۰ تومان
 1. تنظیم اساسنامه و سایر اوراق شرکت
 2. مشاوره تعیین نام
 3. اخذ تاییدنام
 4. کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضا توسط وکیل پایه یک دادگستری
 5. پست مدارک
 6. انجام امور اداری ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر و اخذ آگهی ثبتی توسط وکیل پایه یک دادگستری
 7. انجام واریزی های داخل اداره ثبت (حق تعیین نام و حق الثبت) وپرداخت روزنامه رسمی کشور

 

مدت زمان ثبت شرکت یا موسسه ۱۲-۱۵ روز کاری از زمان امضای مدارک و تحویل مدارک به موسسه حقوقی دادمهر

ثبت شرکت ۲

۶۰۰ هزار تومان فقط با ۴۵۰ هزار تومان
(۲۵درصد تخفیف)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
 1. تنظیم اساسنامه و سایر اوراق شرکت
 2. مشاوره تعیین نام
 3. اخذ تاییدنام
 4. کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضا توسط وکیل پایه یک دادگستری
 5. پست مدارک
 6. انجام امور اداری ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر و اخذ آگهی ثبتی توسط وکیل پایه یک دادگستری
 7. انجام واریزی های داخل اداره(حق الثبت-حق تعیین نام)
 8. sabtedadmehr

 

مدت زمان ثبت شرکت یا موسسه ۱۲-۱۵ روز کاری از زمان امضای مدارک و تحویل مدارک به موسسه حقوقی دادمهر

ثبت شرکت ۱

۲۰۰ هزار تومان فقط با ۱۵۰ هزار تومان
(۲۵درصد تخفیف)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
 1. تنظیم اساسنامه و سایر اوراق شرکت
 2. اخذ تایید نام
 3. پست مدارک

sabtedadmehr.com

sabtedadmehr.com

sabtedadmehr.com

sabtedadmehr.com

sabtedadmehr.com

مدت زمان ۱۲-۱۵ روز کاری از زمان امضای مدارک و تحویل مدارک به موسسه حقوقی دادمهر

ثبت شرکت ۶

۱,۶۰۰ هزار تومان فقط با ۱,۲۰۰ هزار تومان
(۲۵درصد تخفیف)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 1. تنظیم اساسنامه و سایر اوراق شرکت
 2. مشاوره تعیین نام
 3. اخذ تاییدنام
 4. کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضا توسط وکیل پایه یک دادگستری
 5. پست مدارک
 6. انجام امور اداری ثبت توسط وکیل پایه یک دادگستری
 7. انجام واریزی های داخل اداره ثبت (حق تعیین نام و حق الثبت) وپرداخت روزنامه رسمی کشور
 8. اخذ دفاتر پلمپ تجاری شرکت(دفتر کل و روزنامه)
 9. اخذ کد اقتصادی شرکت

 

مدت زمان ثبت شرکت یا موسسه ۱۲-۱۵ روز کاری از زمان امضای مدارک و تحویل مدارک به موسسه حقوقی دادمهر و اخذ کد اقتصادی ظرف ۲۰-۳۰ روز کاری

ثبت شرکت ۵

۹۰۰ هزار تومان فقط با ۶۷۵ هزار تومان
(۲۵درصد تخفیف)
۶۷۵,۰۰۰ تومان
 1. تنظیم اساسنامه و سایر اوراق شرکت
 2. مشاوره تعیین نام
 3. اخذ تاییدنام
 4. کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضا توسط وکیل پایه یک دادگستری
 5. پست مدارک
 6. انجام امور اداری ثبت توسط وکیل پایه یک دادگستری
 7. انجام واریزی های داخل اداره ثبت (حق تعیین نام و حق الثبت) وپرداخت روزنامه رسمی کشور
 8. اخذ دفاتر پلمپ تجاری شرکت(دفتر کل و روزنامه)

sabtedadmehr.com

sabtedadmehr.com

مدت زمان ثبت شرکت یا موسسه  ۱۲-۱۵ روز کاری از زمان امضای مدارک و تحویل مدارک به موسسه حقوقی دادمهر

ثبت شرکت ۴

۱,۸۰۰ هزار تومان فقط با ۱,۳۵۰ هزار تومان
(۲۵درصد تخفیف)
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 1. ثبت فوری :۵ روزه
 2. تنظیم اساسنامه و سایر اوراق شرکت
 3. مشاوره تعیین نام
 4. اخذ تاییدنام
 5. کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضا توسط وکیل پایه یک دادگستری
 6. پست مدارک
 7. انجام امور اداری ثبت توسط وکیل پایه یک دادگستری
 8. انجام واریزی های داخل اداره ثبت (حق تعیین نام و حق الثبت) وپرداخت روزنامه رسمی کشور

sabtedadmehr.com

sabtedadmehr.com

مدت زمان  ۶ روز کاری از زمان امضای مدارک و تحویل مدارک به موسسه حقوقی دادمهر

نوشتهٔ پیشین
معرفی موسسه حقوقی دادمهر
نوشتهٔ بعدی
صفحه اصلی قدیم

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست