حد نصاب تشکیل مجامع در شرکت سهامی خاص

مجامع عمومی عبارتند از :

  • مجمع عمومی موسس
  • مجمع عمومی عادی:
    به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود، زیرا باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارشهای مالی تشکیل می شود.
  • مجمع عمومی فوق العاده:
    مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند.

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی

حد نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام است. این نصاب سرمایه ای می باشد یعنی اکثریت مطلق سرمایه ای.

اگر در دعوت اول، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت می شود به شرط آن که نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، حضور هر تعداد از صاحبان سهام که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند، کفایت می کند. پس در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، اکثریت عددی یا سرمایه ای مد نظر نمی باشد.

نکات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی مانند مجمع عمومی فوق العاده، تا دو نوبت دعوت می شود. اما مجمع عمومی موسس برای تشکیل تا سه نوبت دعوت می شود.
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی:
دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.
دعوت دوم : هر تعداد از صاحبان سهام که حق رای دارند.

حد نصاب تصمیم مجمع عمومی عادی

حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی، اصولاَ اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف آرای حاضر در جلسه رسمی می باشد.

اکثریت نسبی یعنی هر چقدر تعداد موافق از مخالف بیشتر باشد . در مورد انتخاب رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی نیز، اکثریت نسبی ملاک است.

 

 

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر شوند.

منظور از دارندگان بیش از نصف سهام ، نصاب سرمایه ای می باشد نه عددی.

اگر در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد در دعوت دوم، حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، ضروری است.
(جلسه دوم به شرطی رسمیت می یابد که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.)

نکات حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده تنها تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس تا سه نوبت قابل دعوت است.

اگر در دعوت دوم مجمع عمومی فوق العاده اکثریت مذکور حاصل نشد سهامداران برای بار سوم دعوت نمی شوند. بلکه مجدداَ از نو و با نصاب جلسه اول باید دعوت شوند.

حد نصاب تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده مانند مجمع عمومی موسس همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی خواهد بود.
اگر موضوع جلسه مجمع عمومی فوق العاده دو موضوع زیر باشد، اتفاق آرا نیاز است:

  • تغییر تابعیت شرکت
  • افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهم ، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام