جرا باید برای شرکت کد اقتصادی بگیریم؟

جرا باید برای شرکت کد اقتصادی بگیریم؟

تمامی شرکتها به محض تاسیس و ایجاد شخصیت حقوقی می بایست دارای کد اقتصادی باشد.کد اقتصادی شماره ۱۲ رقمی می باشد که بر حسب آن حوزه مالیاتی و ممیزی شرکت مشخص گردیده و ممیزی مربوطه سالانه به حسابها و درآمدها و هزینه های شرکت رسیدگی می کند و بر حسب عملکرد و کارکرد شرکت و درآمدهای شرکت میزان مالیاتی را که می بایست توسط شرکت پرداخت گردد ، مشخص می نماید.حال سوای که مطرح می شود چرا ما می بایست کد اقتصادی برای شرکت بگیریم و آیا نیازی به وجود کد اقتصادی برای هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت اکثر ارگانهای دولتی و حتی خصوصی تمایل به انعقاد قرارداد با شرکتها و موسساتی را دارند که دارای کد اقتصادی باشند و ازطرفی شرکت در بسیاری از مزایدات و مناقصات مستلزم داشتن کد اقتصادی می باشد.به عبارت دیگر داشتن کد اقتصادی در حال تبدیل شدن به پیش شرط هویتی برای شرکت می باشد که بدون آن شرکت شاکلهی صحیحی ندارد .

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام