ثبت موسسه نسبی

ثبت شرکت نسبی

از جمله شرکت هایی که در قانون تجارت نام برده شده است و مورد ثبت قرار می گیرد شرکت نسبی می باشد .

البته از جمله انواع پر مخاطب برای ثبت نیست اما به دلیل مسئولیتی که برای شرکا قائل شده است بعضا مورد انتخاب قرار میگیرد .

شرکت نسبی را می توان از چند جنبه برسی کرد:

 1. از جهت موضوع فعالیت
 2. از جهت شرایط ثبت شرکت نسبی
 3. از جهت مسئولیت شرکای شرکت نسبی

خصوصیات شرکت نسبی

 

خصوصیات شرکت نسبی نیز مانند سایر شرکتهای غیرسهامی شامل حداقل دو نفر شریک برای تاسیس شرکت و حداقل سرمایه یک میلیون تومان می باشد.
شرکت باید اقامتگاه داشته باشد و هیات مدیره ای که مدیریت شرکت را برعهده داشته باشند.

از جمله مهم ترین خصوصیات شرکت نسبی مسئولیت شرکا در صورتی است که دارایی شرکت کفایت پرداخت بدهی ها را ندهد.
در این صورت هر شریک به نسبت سهمی که در سرمایه شرکت دارد مسئول خواهد بود و باید از عهده طلبکاران بر بیاید.

 

انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی

 

انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی نیازمند موافقت حداقلی از شرکا است که دارای سه چهارم سرمایه باشند.
برعکس شرکتهای تضامنی نیازی به اتفاق آرا نیست. هرچند در عمل بیشتر شاهد اتفاق آرا در این موضوع هستیم.

شرکت در مجمع به خصوصی انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی را مورد بررسی و بحث قرار خواهد داد. در صورت تصویب این تصمیم در مجمع نقل و انتقال رخ خواهد داد. البته شرکت نسبی نیز نیاز دارد تا تغییرات  در سرمایه ثبت شده  و مورد نقل و انتقال واقع شود.

جهت اول ( موضوع فعالیت شرکت نسبی ):

شرکت نسبی در تمام موضوعاتی که در آن می توان شرکت به ثبت رساند قابلیت ثبت شدن دارند مانند تولیدی ، عمرانی ، بازرگانی ، تبلیغاتی ، خریدو فروش و…

اما میل عمومی برای ثبت این نوع شرکت ها بیشتر به سمت موضوعات بازرگانی و از این قبیل می باشد .

دلیل این موضوع نوع مسئولیت شرکا می باشد که درادامه به آن خواهیم پرداخت.

جهت دوم ( شرایط ثبت شرکت نسبی)

شرایط لازم:

 • تعداد افراد لازم حداقل ۲ نفر
 • حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مدارک لازم:

 1. دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 6. تصویر مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
 7. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 8. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 9. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

جهت سوم ( مسئولیت شرکا )

شرکای شرکت نسبی به نسبت میزان آورده ای که وارد سرمایه شرکت کرده اند، مسئول می باشند.
بعنوان مثال شریکی صد ملییون تومان از دویست ملییون تومان سرمایه شرکت را آورده است، یعنی پنجاه درصد سرمایه شرکت
در صورت بدهکاری شرکت و عدم کفایت دارایی شرکت برای پرداخت بدهی ها
طلبکاران می توانند به شریک فوق الذکر به اندازه ۵۰ درصد از طلب های شرکت مراجعه کنند.
نکته ای که بسیار مورد سوال متقاضیان ثبت شرکت نسبی است، زمانی است که مسئولیت آنها برای پرداخت بدهی از دارایی شخصی خود شروع میشود ، می باشد.
پاسخ این سوال آن است که زمانی که تشخیص داده شد دارایی شرکت کافی نیست. برای پرداخت بدهی ها آنها می توانند به شریک و دارایی شخصی او مراجعه نمایند .

برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است :
۱. شرکت نامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
۲. تمام سرمایه نقدی پرداخت شده باشد.
۳. سهم اشرکه غیرنقدی با رضایت همه شرکا ارزیابی و تسلیم شده باشد. ( ماده ۱۸۵ ق. ت )

اداره شرکت نسبی :

در شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر معین نمایند.
حدود اختیارات مدیران همان حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی می باشد.
در بین شرکت هیچ شریکی نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا .
تقسیم سود در این شرکت به نسبت سهم هر یک از شرکا می باشد.
مگر اینکه در شرکت نامه طریق دیگری پیش بینی نشده باشد .
سایر موارد در شرکتهای نسبی مانند تصمیم گیری ، تغییر اساسنامه ، تقسیم سود و زیان و … مانند شرکت تضامنی است.

مدت زمان ثبت

 • ظرف ۴۸ ساعت اخذ تایید نام
 • ظرف ۱۵ رو کاری اخذ آگهی ثبتی

برای اطلاعات بیشتر از نوشتن موضوع شرکت و طراحی اساسنامه و انجام فرایند ثبت با موسسه حقوقی دادمهر تماس بگیرید.

نوشتهٔ پیشین
چگونگی ثبت شرکت صرافی
نوشتهٔ بعدی
چگونگی ثبت شرکت فنی و مهندسی

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط:

فهرست