چگونگی ثبت شرکت صرافی

ثبت شرکت صرافی
ثبت شرکت صرافی

ثبت شرکت صرافی

عملیات صرافی می تواند توسط اشخاص یا شرکتها انجام پذیرد به همین دلیل ثبت شرکت صرافی انجام می شود.
اگر شما مایل به فعالیت در زمینه صرافی و خرید و فروش ارز و سوئیفت می باشید، لازم است اقدام به ثبت شرکت صرافی نمایید.
ثبت شرکت صرافی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی امکان پذیر است.
موسسین این شرکت ها می توانند افراد واقعی یا شرکت ها و موسسات باشند. شاهد هستیم که بانک های خصوصی یا صندوق های قرض الحسنه اقدام به ثبت شرکت صرافی برای خود می نمایند.

سرمایه اولیه برای تاسیس صرافی

سرمایه اولیه برای تاسیس صرافی که حداقل سرمایه ای است که می توان با تودیع آن نزد یکی از موسسات مالی و اعتباری اقدام به ثبت شرکت صرافی نمود در تهران و شهرهایی چون اصفهان، مشهد و اهوازف تبریز ۱۲۰ میلیارد ریال معادل ۱۲۰ میلیون تومان می باشد.

در صورتی که سرمایه اولیه برای تاسیس صرافی در سایر شهرها معادل ۶۰ میلیارد ریال است.
سرمایه حداقلی به اندازه ای حائز اهمیت است که در صورت کاهش آن باید ظرف ۳ ماه جبران شود و به حداقل سرمایه برسند.

مجوز صرافی

مجوز صرافی شامل دو نوع است یک اجازه نامه ای که بانک مرکزی برای طی نمودن فرایند ثبتی برای شرکت صادر می نماید و دوم اجازه نامه فعالیت که صادر می شود تا شرکت بتواند فعالیتی بر اساس قانون داشته باشد.

صرافی موظف است مجوز صرافی نوع دوم را ظرف ۶ ماه از تاریخ ثبت شرکت از بانک مرکزی دریافت نماید.
در غیر اینصورت اجازه نامه ثبتی بی اثر خواهد شد. اجازه نامه فعالیت با اعتبار دو ساله صادر خواهد شد که پس از آن در صورت تایید عمر ۵ ساله خواهد داشت.

تاسیس شرکت صرافی

تاسیس شرکتهای صرافی توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی انجام پذیر است.
در غیر این صورت توسط موسسات اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی می باشد.
البته منع قانونی یا الزام قانونی به نوع بخصوصی از شرکت نداریم.
اما به هرحال ضوابط و شرایط تضامنی و سهامی خاص مناسب است.
نکته حائز اهمیت ثبت این شرکت ها تنها با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است.
لازم است برای ثبت و هرگونه تغییرات قانونی این شرکت به بانک مرکزی مراجعه نماییم و مجوز بگیریم.

اولین اقدام برای ثبت شرکت صرافی اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
قابل ذکر است اخذ مجوز از بانک مرکزی به خاطر ثبت تنها یک شعبه صرافی امکان پذیر نیست.
بانک مرکزی پس از برسی شرایط ما و دارا بودن صلاحیت های لازم اقدام به صدور مجوز ثبت می کند. اساسنامه مورد تایید خود را نیز به متقاضیان ثبت خواهد داد.

فعالیت شرکت های صرافی

 • معاملات طلا نقره و ارز
 • ورود و صدور پول رایج و ارز
 • صدور و تایید و قبول ضمانت نامه های ارزی و ریالی

صرافی نوع اول

صرفاَ مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع می باشد.

صرافی نوع دوم

صرافی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به عملیات مربوط به حواله های ارزی است.
به وسیله  موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.

حداقل سرمایه

جهت صرافی های نوع اول پنجاه میلیارد ریال می باشد.
جهت صرافی های نوع دوم دویست میلیارد ریال تعیین گردیده است.
می بایست تماماَ به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد.

باید سرمایه  آن شرکت ها  تماما قبل از ثبت صرافی نزد یکی از بانکها یا موسسات مالی اعتباری مسدود گردد.
شاید یکی از دلایل این امر نشان دادن تمکن فرد برای انجام وظیفه در این صنف می باشد.
این موضوع برای تامین و تضمین قدرت مالی و جبران زیان مالی موسسین می باشد.

آیا برای ثبت شرکت صرافی نیازمند اخذ مجوز هستیم؟

به موجب ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها تاسیس و ثبت صرافی با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه های بانک مرکزی و مفاد این دستورالعمل، صرفاَ با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

بهترین نوع شرکت برای فعالیت صرافی کدام است؟

ثبت شرکت صرافی در شکل شرکت سهامی خاص و تضامنی امکان پذیر است.
تاسیس صرافی توسط موسسات اعتباری، صرفاَ در قالب شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت تضامنی  توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است.

موسسین در حوزه هایی که تاسیس صرافی در آن ها، حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی می باشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارائه نمایند.
ایجاد شعبه توسط صرافی های تضامنی ممنوع است.

تاسیس شعبه صرافی وابسته به موسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی امکان پذیر است.
مکان فعالیت صرافی باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تایید مراجع ذی صلاح برسد.
همانند تمام شرکتها ما نیازمند معرفی اقامتگاه و مرکز اصلی شرکت به اداره ثبت شرکتها هستیم.

شرایط لازم برای ثبت شرکت صرافی

 • داشتن صلاحیت فردی
  نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور
 • نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری . نداشتن سمت مدیر عامل، عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی های دیگر
 • تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی در اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
  داشتن مجوز از بانک مرکزی
 • دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه به همراه اظهارنامه

قوانین مربوط به صرافی ها

ماده ١٣: صرافی‌ها موظفند تمامی عملیات خود را براساس قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استاندارد‌های حسابداری مورد تایید سازمان حسابرسی، ثبت و ضبط نمایند.
ماده ١۴: صرافی‌ها مجاز به انجام معامله با کلیه ارزها هستند، مگر اینکه بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع کرده باشد.
ماده ١۵: صرافی‌ها موظفند در مقابل کلیه خدماتی که برای مشتریان انجام می‌دهند، رسید ارائه نمایند.
ماده ١۶: صرافی‌ها مکلفند کلیه قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از “پول شویی ” را رعایت نمایند.

ماده ١٧: به منظور پیش گیری از عملیات “پول شویی “، صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش (معامله) یک ارز یا ارزهای مختلف با هر مشتری و در هر روز و بیش از معادل پنجاه میلیون ریال نمی باشند.
تبصره: بانک مرکزی با توجه به شرایط روز می‌تواند نسبت به بررسی، تجدید نظر و اعلام “معادل ریالی” موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ١٨: معاملات ارزی بیش از ده میلیون ریال در صرافی‌ها، می‌بایست با احراز هویت کامل، نشانی محل اقامت‌، شماره ملی، کدپستی و شماره تلفن خریدار و فروشنده انجام شود.
تبصره: بانک مرکزی با توجه به شرایط روز می‌تواند نسبت به بررسی، تجدید نظر و اعلام “معادل ریالی” موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ١٩: صرافی‌ها مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به اعطای تسهیلات اعتباری و یا دریافت و نگه داری سپرده از مشتریان نمی‌باشند.

قوانین مربوط به صرافی ها

ماده ٢٠: در صورتی که دراثر زیانهای وارده، سرمایه صرافی از حد مقرر در این دستور العمل کمتر شود، صرافی‌ها مکلفند حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند.
ماده ٢١: بانک مرکزی می‌تواند صرافی را مکلف به ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده به همراه یادداشتهای منظم به صورتهای مالی نماید.
ماده ٢٢: صرافی‌ها موظفند در هر روز میزان خرید و فروش ارز را با ذکر نوع و نرخ آن‌ها به انضمام مشخصات کلیه خریداران و فروشندگان، مطابق فرم بانک مرکزی در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.
ماده ٢٣: صرافی‌ها موظفند آمار معاملات خرید و فروش ارز را بر اساس نوع ارز، اعم از معاملات نقدی و حواله ای، براساس جداول و زمان‌بندی مورد نظر بانک مرکزی به آن بانک، ارسال نمایند.

ماده ٢۴: صرافی‌ها موظفند نرخ‌های خرید و فروش ارزها، و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در محل صرافی در معرض دید عموم قرار دهند.
ماده ٢۵: بانک مرکزی در هر زمان تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌ها ونحوه فعالیت صرافی‌ها اعزام می نماید.
مسئولان صرافی‌ها باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگی‌ها ارائه دهند و امکان رسیدگی‌های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند.
ماده ٢۶: چنانچه در رسیدگی‌های بانک مرکزی موارد اشکال یا تخلف از ضوابط احراز گردد، موارد به تشخیص بانک مرکزی جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به واحد صرافی مربوط اعلام می‌شود.

مقررات عمومی در ثبت شرکت صرافی :

ماده ٢٧: صرافی‌ها موظفند مجوز ” فعالیت” صرافی را به نحو مطلوب و آشکار در معرض دید عموم قرار دهند.
ماده ٢٨: استفاده از عنو ان و یا کلمه ” بانک ” در نام صرافی و یا استفاده از نشانه‌های متعلق به بانک‌ها در تبلیغات، ممنوع است.
ماده ٢٩: انجام فعالیت‌های صرافی، صرفا در محلی که نشانی آن در اساسنامه و یا شرکت نامه و مجوز تاسیس صرافی قید می‌گردد و نیز شعبه و یا نمایندگی موضوع ماده ۳۳ این دستورالعمل، مجاز است.

ماده ٣٠: صرافی‌های نوع اول باید دارای محل کسب دائم (ملکی، سرقفلی و یا استیجاری ) و صرافی‌های نوع دوم می‌بایست دارای محل فعالیت دائم(ملکی و یا سرقفلی) و به نام شرکت صرافی ذیربط باشند.
ماده ٣١: محل کسب صرافی‌های “بانکی” می‌بایست جدا و مستقل از شعبه‌ها و باجه‌های بانک باشد.
ماده ٣٢: تعطیلی محل کار صرافی‌ها به هر دلیل بیش از یک ماه و یا نقل و انتقال محل کسب بدون اطلاع بانک مرکزی ممنوع است.
ماده ٣٣: افتتاح شعبه یا نمایندگی صرافی صرفا برای صرافی‌های نوع دوم مجاز می‌باشد که تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است.

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام