ثبت ختم تصفیه شرکت

یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکتها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکتهای تجارتی می باشد.

در شرکتهای سهامی ثبت ختم تصفیه را منوط به رعایت ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی می نمایند.

مطابق ماده ۲۵۵

تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست. مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران ۳مرتبه و هرمرتبه به فاصله ۱ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت آگهی شود. و حداقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند. تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی شود. و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.

دلایل نیاز به ثبت ختم تصفیه شرکت

 • زمانی که موضوع فعالیت یک شرکت به اتمام برسد و یا موضوعیت قانونی خود را از دست بدهد. یا عملا انجام آن موضوع غیر ممکن شود.
 • در صورتیکه مدت زمان شرکت به انقضا برسد.
  در واقع برخی از شرکتها با مدت مشخص ثبت می شوند. که در اتمام تاریخ فعالیت و در صورت عوض نشدن مدت باید منحل شوند.
 • در صورتیکه شرکت ورشکسته شود.
 • در صورت توافق شرکا و اعلام انحلال شرکت طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • در صورتیکه به هر دلیل حکم دادگاه برای انحلال شرکت صادر شود.

مراحل ختم تصفیه شرکت

 • مشخص کردن دیون و بدهی های شرکت و توافق و تصفیه دیون و بدهی ها و یا مشخص کردن راهی برای توافق با طلبکاران شرکت.
 • مشخص کردن مطالبات شرکت و انجام مراحل وصول مطالبات
 • مشخص کردن دارایی های شرکت و تبدیل این دارایی ها به وجه نقد
 • تقسیم باقی مانده دارایی ها و سرمایه شرکت در بین شرکا

بعد از تقسیم دارایی های شرکت عملا شرکت منحل خواهد شد.

در زمان تصفیه شرکت نام و شخصیت حقوقی شرکت برقرار خواهد ماند و تنها عبارت در حال تصفیه به نام شرکت اضافه می شود.

باید در زمان تصفیه شرکت و به منظور ختم تصفیه شرکت، نام مدیر یا مدیرانی که این مهم را بر عهده دارند در تمامی اوراق و آگهی  های شرکت درج شود.

وظایف و اختیارات  مدیران تصفیه شرکت

 • انجام دعوت از مجامع عمومی شرکت در مواردی که نیاز به تشکیل جلسه باشد.
  مقررات تشکیل جلسه مجمع درست همان است که در اساسنامه تعریف شده است. بنابراین باید دعوتنامه های مربوط به شرکا و صاحبان سهام در روزنامه کثیر الانتشار مخصوص شرکت آگهی شود.
 • مدیران تصفیه با توجه به اینکه شرکت در زمان تصفیه کلیه وجهه قانونی و حقوقی خود را حفظ خواهد کرد. وظیفه انجام امور شرکت در زمان تصفیه اعم از وصول مطالبات، اجرای تعهدات شرکت، تقسیم سرمایه باقی مانده و … را بر عهده دارد. حتی ممکن است برای تصفیه شرکت نیاز به عقد قرارداد های جدید باشد که مدیران تصفیه این اختیار را نیز دارند.
 • تنظیم ترازنامه شرکت در اولین فرصت. مشخص کردن نفع و زیان بیلان شرکت و اطلاع به شرکا شرکت در خصوص شرایط و مراحل تصفیه شرکت
 • انجام امور کامل تصفیه شرکت و اعلام مراتب تصفیه به اداره ثبت شرکتها حداکثر در مدت یک ماه پس از فرایند ختم تصفیه شرکت. تا انجام مراحل تکمیل انحلال و درج در روزنامه رسمی انجام شود. در ضمن نام شرکت از دفاتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف شود.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام