ثبت تغییر نام شرکت

یکی از نکاتی که زمان ثبت شرکت باید به آن توجه نمود مسأله تعیین نام برای شرکت است.

یکی از تغییراتی که بعد از ثبت شرکت ممکن است خواستار آن شوید تصمیم بر تغییر نام شرکت است.

برای ثبت تغییر نام شرکت نیازمند طی مراحل خاص خود هستیم.

 1. مراحل ثبت تغییر نام شرکت
  تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم یک صورت جلسه و امضاء توسط تمامی شرکا و هم چنین قید کردن میزان سهام خود.
 3. ضرورت ارایه مدارک و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت .
 4. انتخاب هیأت نظارت در صورتی که تعداد شرکا بیشتر از ۱۲ نفر باشد.
 5. امضای صورتجلسه توسط هیأت نظارت.
 6. مراجعه یکی از شرکا و یا وکیل رسمی شرکت در مدت یک ماه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت مبلغ حق الثبت نام.
 7. ارایه فیش بانکی و اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام.
 8. تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش تحویل بعد از تعیین نام و اخذ موافق مسؤل مربوطه و امضای دفاتر ثبت.
  آنچه که باید در مورد صورتجلسه ثبت تغییر نام شرکت رعایت نمود
 • ارسال کلیه ی صورتجلساتی که روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تهیه شده با امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی.
 • ضرورت رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات در صورت تشکیل جلسه با حضور اکثریت شرکاء.
 • چنانچه شرکا اصالتاَ یا ولایتاَ زیر صورتجلسه را امضاء می کنند لازم است با قید عنوان باشد واگر وکالتا امضاء می کنند ارایه وکالت رسمی با تصویر برابر اصل آن الزامی است.
 • انتخاب هیأت نظار که مرکب از سه نفر از شرکا است در صورت تعداد بیشتر از ۱۲ نفر که در زیر صورتجلسه باید نام اعضای هیأت نظار نوشته و امضا شده باشد.
 • تهیه صورتجلسه در سه نسخه و امضای اعضای هیأت مدیره و ارسال یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • درج بارکد پستی در سیستم.

مدارک لازم جهت  ثبت تغییر نام شرکت با توجه به نوع آن
مدارک لازم جهت  ثبت تغییر نام شرکت سهامی خاص:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه.
 • انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.
 • تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها.
 • پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها.
 • تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.
 • تأیید نام انتخابی توسط مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک.
  مدارک لازم جهت ثبت تغییر نام شرکت با مسؤلیت محدود:
 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.
 • انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
 • امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
 • مراجعه ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه.
 • ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسؤل مربوطه.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام