ثبت ادغام شرکت

ثبت ادغام شرکت

ثبت ادغام شرکت

ثبت ادغام شرکت به معنای قراردادی است که به موجب آن چند شرکت باهم تشکیل یک شرکت واحد را می دهند. یعنی کلیه حقوق و تعهدات شرکتها به شرکت جدید یا یکی از شرکتهای موجود منتقل می شود.
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود.

در ادامه بیشتر در مورد ثبت ادغام شرکت خواهیم خواند.

انواع ثبت ادغام شرکت

  • ادغام ساده

یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود. بطوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکتهای ادغام شونده از بین می رود. ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند. و کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود.

  • ادغام ترکیبی

آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین می رود. از ترکیب آنها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکتهای تجاری

در مورد تصمیم گیری در مورد ادغام شرکتهای تجاری باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. زیرا قانونگذار فقط در مورد شرکتهای تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته و برخی از احکام آن را بیان کرده است. ولی در مورد شرکتهای تجاری دیگر تصریح قانونی وجود ندارد.

 

مرجع تصمیم گیری در شرکتهای تعاونی

شرکتهای تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئین نامه
اجرایی این قانون با یکدیگرادغام شوند.

باید پس از تصویب ادغام از سوی مجامع عمومی فوق العاده شرکت، صورت جلسه های مجمع، جهت رسیدگی و تأیید به وزارت تعاون ارسال شود. وزارت تعاون ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک، باید نظر خود را به شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ نماید.

ابلاغ نظر وزارت تعاون شامل موارد زیر است:

  • تأیید یا رد ادغام
  • انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمع های فوق العاده مزبور

مرجع تصمیم گیری در شرکتهای تجاری دیگر

برای ادغام شرکتهای تجاری، میزان مسئولیت شرکاء یا سهامداران نقش مهمی را ایفا می کند.
مثلا در شرکتهای سهامی، میزان مسئولیت هریک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می باشد. درخصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکاء تا مبلغ آورده نقدی وغیر نقدی می باشد.
لذا در ادغام شرکتهای سهامی با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر از لحاظ محدودیت سهامداران و شرکاء به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می رسد.

روشهای مختلف ادغام شرکت

ادغام افقی

ادغام شرکتها به صورت افقی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکتهای تولیدکننده یک محصول مشابه با هم ادغام شوند. در این وضعیت معمولا شرکت‌های کوچکتر در شرکت‌های بزرگتر ادغام می‌شوند. در این نوع از ادغام، شرکت‌ها‌ با هم رقیب هستند و برای کسب منافع بیشتر و کنار رفتن برخی از رقبا ادغام صورت می‌گیرد.

ادغام عمودی

شرکتهایی که در یک زنجیره مشغول به فعالیت هستند، با داشتن شرایط ادغام می‌توانند به شکل عمودی ادغام شوند. به طور مثال شرکت تولیدکننده با شرکت عرضه‌کننده ادغام شود. در این نوع از ادغام، هزینه شرکتها به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. به علاوه با حذف یک شرکت از زنجیره، سهم بیشتری از سود نصیب شرکت ادغام کننده می‌شود.

ادغام متجانس

برای مثال اگر یک شرکت تولیدکننده تلفن همراه باشد و شرکت دیگر لوازم جانبی آن را تامین کند. این دو شرکت به نوعی مکمل همدیگر هستند و ادغام آن‌ها از نوع متجانس است. این نوع از ادغام نه تنها به نفع شرکتهاست بلکه مشتریان نیز از آن بهره می‌برند. شرکتهایی که به این نحو ادغام می‌شوند، می‌توانند فعالیت خود را علاوه بر تولیدات قبلی در زمینه‌ های جدید گسترش دهند.

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق دکمه زیر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام