تفاوت تاسیس و ثبت شرکت

موسسه حقوقی دادمهر

تفاوت تاسیس و ثبت شرکت

ما در قانون تجارت انواع شرکتها را داریم که برای هر کدام از آنها تفاوت تاسیس و ثبت شرکت وجود دارد.

تفاوت تاسیس و ثبت شرکت بطور کلی ناشی از این است که در ثبت با تاسیس و ایجاد شرکت را قانونی ثبت می نماییم.
این ثبت نزد اداره ثبت شرکتها که زیر مجموعه سازمان ثبت است رخ می دهد.
سندی که بابت این ثبت صادر می شود سند رسمی است.
ثبت شرکت به معنی این است که ایجاد قانونی شرکت را به صورت رسمی ثبت نماییم.
به اطلاع عموم و دولت برسانیم. از سیستم قانونی بخواهیم شرکت ما را تحت یک شماره ملی به رسمیت بشناسد.

تاسیس شرکت اما ایجاد شرکت بر اساس شرایط قانونی است که گفته شده است.
مثلا در سهامی خاص زمانی که مدیران و بازرسان شرکت سمتهای خود را رسما و کتبا پذیرفته اند تاسیس رخ داده است.
شرکت تشکیل شده است و شخصیت حقوقی شرکت ایجاد گشته است.
در شرکتهایی مانند با مسئولیت محدود و تضامنی وقتی تمام سرمایه نقدی پرداخت شده باشد. تمام سرمایه غیرنقد تقویم و تسلیم شده باشد شرکت تشکیل شده است.

البته در نهایت سند صادر شده از اداره ثبت شرکتها ” آگهی تاسیس” شرکت صادر می کند. اما اینآگهی تاسیس به معنی این نیست قبلا تشکیل نشده است.
با ثبت شرکت تاسیس شرکت قانونا نزد مردم و دولت شناخته شده خواهد بود.

ثبت فوری شرکت - ثبت شرکت - ثبت برند

مراحل ثبت شرکت در سهامی خاص

برای فهم بهتر تفاوت تاسیس و ثبت شرکت ما توضیحات زیر را خواهیم داشت:

 • جمع آوری اطلاعات لازم و ایجاد شرایط لازم برای ایجاد شرکت و ثبت الکترونیک در خواست ثبت شرکت.
 • ارسال نامهای پیشنهادی
 • تایید نامهای پیشنهادی
 • تنظیم و امضاء اوراق شرکت ( اساسنامه/ صورت جلسه/ اظهارنامه)( تا تنظیم صورت جلسه هیئت موسس و هیئت مدیره برای امضاء )

وقتی صورت جلسه هیئت مدیره توسط بازرسین و مدیران امضاء می شود یعنی قبول سمت. در این مرحله شرکت تاسیس شده محسوب می شود.

 • ارسال کلیه مدارک به اداره ثبت شرکتها و پیگیری ادرای توسط وکیل شرکت
 • صدور آگهی تاسیس شرکت که به معنی ثبت تاسیس نزد اداره ثبت می باشد.
 • انتشار روزنامه رسمی شرکت.

اگر شرکتی ثبت نشود و در چهارچوب یکی از شرکتهای قانون تجارت فعالیت کند، آن شرکت تضامنی محسوب خواهد شد.
شرکت تضامنی شرکتی است که اگر بدهی ایجاد شود و دارایی شرکت کافی نباشد هر شریک به اندازه کل بدهی مسئول است.
پس ثبت شرکت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مراحل ثبت شرکت در با مسئولیت محدود

برای فهم بهتر تفاوت تاسیس و ثبت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود مراحل آن را برای شما شرح خواهیم داد.

 • تکمیل اطلاعات و شرایط لازم برای تاسیس شرکت
 • تادیه کل سرمایه شرکت ( تادیه کل سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم کل سرمایه غیر نقدی) در این مقطع شرکت تاسیس شده و تشکیل شده محسوب می شود. اما باید آن را ثبت کنید.

ثبت شرکت بسیار مهم است. به صورتی که اگر شرکت را ثبت نکنید شما یک شرکت تضامنی قلمداد خواهید شد. مسئولیت هر شریک برابر شرکا به اندازه کل بدهی شرکت است نه به میزان آورده او در شرکت.

 • ارسال درخواست ثبت الکترونیک
 • تایید نام
 • پیگیری اداری در ادراه ثبت شرکتها
 • صدور آگهی تاسیس
 • انتشار روزنامه رسمی

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق دکمه زیر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام