تغییرات نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص به چه نحو می باشد؟

زمانیکه شرکت سهامی خاص تاسیس می شود سرمایه اولیه شرکت منقسم به تعداد مشخصی سهام می شود. پس از ثبت شرکت سهامی خاص سهامداران شرکت ممکن است قصد داشته باشند سهام خود را به اشخاص جدید ( چه خارج از شرکت و چه داخل شرکت ) واگذار نمایند و تغییری در تعداد سهام داشته باشند و افراد جدیدی وارد شرکت کنند یا افرادی را از شرکت خارج نمایند .در این صورت می بایست صورتجلسه ای دال بر نقل و انتقال سهام تنظیم می شود و کلیه فروشندگان و خریداران و سهامداران ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را امضا نمایند و خریدار و فروشنده با دردست داشتن صورتجلسه ی مزبور به اداره مالیات مراجعه و ۴درصد از میزان سرمایه انتقالی را پرداخت نمایند و گواهی ۴درصد نقل و انتقال را از اداره مالیات دریافت نمایند و تا زمانیکه گواهی مزبور صادر نشود اداره ثبت شرکتها به نقل و انتقال طرفین ترتیب اثر نمی دهد.ما گروه وکلای موسسه حقوقی دادمهر (ثبت دادمهر) می توانیم بدون حضور طرفین در اداره مالیات و به صرف امضای صورتجلسه توسط سهامداران کلیه ی پروسه ی ثبتی را در سریعترین زمان ممکن به انجام برسانیم.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام