صفر تا صد تغییرات شرکت

تغییرات شرکت
تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

وقتی به عنوان مشاور حقوقی امور ثبتی و وکیل ثبتی با موسسین یک شرکت روبرو می شویم حتما چند نکته را به آنها متذکر می شویم.
نکته مهم تغییرات شرکت و شرایط و ضوابط آن است.
همانطور که تاسیس یک شرکت نیازمند ثبت در اداره ثبت شرکتها و انتشار روزنامه است تغییرات آن نیز همینطور می باشد.

مشاوره تغییرات شرکت

مشاوره تغییرات شرکت توسط گروه حقوقی متخصص در امور ثبتی باید انجام پذیرد. در صورتی که افراد متخصص مشاور شما باشند مراحل را به درستی و سرعت طی خواهید نمود.
مهم ترین بخش مشاوره شناسایی موقعیت و وضعیت شرکت شما می باشد.

در مشاوره تغییرات شرکت باید دانست دقیقا چه تغییری مورد درخواست است.
با رعایت ضوابط و قوانین باید صورت جلسه را تنظیم نمود و پیگیریهای اداری و جانبی آن را جامه ی عمل پوشاند.
در این صورت قطعا در حدود ۱۲ روز به آگهی ثبتی خواهید رسید.

پیگیری تغییرات شرکت

پیگیری تغییرات شرکت باید در موعد زمانی دقیق آن انجام شود. یکی از آسیب های جدی بر پرونده های ثبتی عدم اقدام به موقع است.
مکاتبات با کارشناس و پیگیری اداری باید به موقع انجام پذیرد و الا با رد شدن پرونده ثبتی روبرو خواهیم بود.

یکی از دغدغه های متقاضیانی که اصولا زمان و هزینه ی خود را از دست داده اند عدم اقدام به موقع است.
پس از طی نمودن مراحلی اما پیگیری تغییرات شرکت را به درستی انجام نداده اند و پرونده رد شده است. لذا بهتر است امور خود را به کارشناس ثبتی بسپارید.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت در دو دسته قابل تفکیک است.
آن دسته از مراحل که مشابه در تمامی تغییرات وجود دارد و گروهی از تغییرات که فرایندی متفاوت و مجزا از حالت معمول می باشد.
برای  ایجاد تصمیم در رابطه با هریک می بایست مجامع مرتبط با آنها تشکیل گردد.

برحسب مورد نسبت به هریک تصمیم گیری می نمایند و تغییرات را در صورتجلسه ای مرقوم می نمایید.
کلیه سهامداران آن را امضا نمایند و تاییدی بر موافقت خود با اعمال تغییرات مزبور بزنند.
این مرحله مهم ترین مرحله از مراحل ثبت تغییرات شرکت است.

سپس صورتجلسه مزبور جهت اینکه جنبه ی رسمی و قانونی پیدا نماید به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.
پس از بررسی آگهی تغییرات صادر می شود و باید برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال گردد.

تنظیم صورت جلسه تغییرات شرکت

در انجام فرایند ثبت تغییرات تنظیم صورت جلسه تغییرات شرکت به صورت صحیح و قانونی بسیار حائز اهمیت است.
به نحوی که اگر این امر اشتباه یا غلطی داشته باشید قطعا و حتما پرونده شما رد خواهد شد.

شما بای در تنظیم صورت جلسه تغییرات شرکت مسائل مهمی چون، نوع دستور جلسه، مجمع صحیح و امضاء مورد نیاز از طرفی اقرارنامه یا ذکر نام شخصی که متصدی اقدام جهت ثبت را معین نمایید.
در صورت اشتباه کار شما برگشت خواهد خورد.

بایدهای تغییرات شرکت کدام است؟

 • تغییرات شرکت باید به موجب صورت جلسه ای انجام گیرد.
 • تغییرات شرکت باید در صورت جلسه ای با دستور جلسه ویژه انجام گیرد.
 • لازم است در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و آگهی تغییرات آن صادر شود.
 • تغییرات نیازمند انتشار روزنامه رسمی و کثیرانتشار می باشند و باید هزینه آن پرداخت شده و منتشر شود.
 • هر نوعی از تغییرات نیازمند تعداد به خصوصی آراء موافق است و با وجود آن نصاب به تصویب جلسه می رسد.
 • هر جلسه با نصاب بخصوصی تشکیل می شود و اگر این نصاب به خصوص را نداشته باشیم جلسه تشکیل نخواهد شد.
 • در هر نوع از جلسات و هر نوع شرکت نصابهای متفاوتی برای تشکیل و تصویب دستور جلسه داریم.
 • در صورت جلسات تغییرات شرکت باید شیوه و شاکله ای رعایت شود تا ثبت شرکتها آن را بپذیرد.
 • برگزاری جلسات تشریفاتی دارد مانند داشتن هیئت رئیسه یا داشتن دستور جلسات مناسب. مثلا دستور جلسه تغییر آدرس در مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود و نمی توان در هیئت مدیره انجام داد.

تمامی شرکت ها و موسسات پس از ثبت ممکن است بخواهند شرکت را دستخوش تغییر و تحولاتی کنند و یا ناگزیر از آن باشند.
قانون به منظور حمایت از حقوق سهامداران و  اشخاص ثالث ، تمامی شرکت ها و موسسات را موظف به ثبت آگهی تغییرات و درج آن در روزنامه کثیر الانتشار و روزنامه رسمی نموده است
هدف از این مقرره آن است که اشخاصی که با این شرکت ها و موسسات قرارداد می بندند با علم به آخرین وضعیت شرکت و موسسات مربوطه با آنها وارد مذاکره شوند.

نمونه تغییرات شرکتها و موسسات

تغییراتی که ممکن است در شرکت ها و موسسات صورت بگیرد از این قبیلند :

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص ورود و خروج اعضا در شرکت های با مسئولیت محدود.
تعیین سمت و تعویض سمت اعضاء، تغییر یا تعیین دارندگان حق امضا، افزایش و کاهش سرمایه.
تغییر نام شرکت، الحاق به موضوع شرکت، انحلال شرکت ، تصویب ترازنامه و اساسنامه.
تاسیس شعبه در شهرستان ، تبدیل شرکت، کاهش و افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره.
تغییرآدرس در یک واحد ثبتی یا از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

برای  ایجاد تصمیم در رابطه با هریک از موارد فوق الذکر می بایست مجامع مرتبط با آنها تشکیل گردد.
و برحسب مورد نسبت به هریک تصمیم گیری نمایند و تغییرات را در صورتجلسه ای مرقوم نمایند.
کلیه سهامداران آن را امضا نمایند و تاییدی بر موافقت خود با اعمال تغییرات مزبور بزنند. سپس صورتجلسه مزبور جهت اینکه جنبه ی رسمی و قانونی پیدا نماید به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.
پس از بررسی آگهی تغییرات صادر می شود و باید برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال گردد.

مدارک لازم برای ثبت تغییرات

 • آخرین روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت
 • صورت جلسه تغیییرات مورد نظر در سه نسخه
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضاء شرکت شامل سهامداران و اعضای هیئت مدیره
 • وکالت نامه وکیل دادگستری
 • اگر ثبت و تغییرات شرکت نیازمند ارائه مجوز است باید برای تغییرات شرکت از مرجع صالح مجوز گرفته شود.

مدت زمان لازم برای ثبت تغییرات شرکت

در صورتی که صورت جلسه شما به درستی تنظیم شده باشد و مدارک پرونده آماده باشد:
ثبت تغییرات صورتجلسه انواع تغییرات نیازمند طی شدن حدود پانزده روز کاری است.
البته این در صورتی است که کار شما با پیگیری وکیل در اداره ثبت شرکتها

نحوه اعمال تغییرات شرکت چگونه است؟

 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده
 • هیأت مدیره
  که وظایف هر یک به شرح زیر است :
وظایف مجمع عمومی عادی
 • تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت.
  (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
 • رسیدگی به:
 • ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل.
 • صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت
 • صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.
  رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
 • انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
 • تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده
 • تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
 • افزایش یا کاهش سرمایه
 • تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
 • اجازه صدور اوراق قرضه
 • ایجاد سهام ممتازه
 • انحلال شرکت

نقل و انتقال شرکت

یکی از متداول ترین تغییرات شرکت، نقل و انتقال شرکت است.

تصمیم گیری برای هر گونه نقل و انتقال سهام از وظایف مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. نقل و انتقال سهم در شرکت های سهامی کاملا آزاد است. یعنی شریک می‎تواند هر زمان که بخواهد با انتقال سهمش از شرکت خارج شود.

مراحل نقل و انتقال شرکت به شرح زیر است:

 • حضور در جلسه و امضای صورتجلسه.
 • عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکتهای با مسؤلیت محدود ( اگر نقل و انتقال سهم بین خودشان صورت گیرد)
 • گواهی نتقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی.
 • پرداخت مالیات ۴ درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام.
 • عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی انجام گیرد.

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل بفرمایید.

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام