تعیین بازرسین شرکت

یکی از الزامات شرکت های سهامی انتخاب بازرس می باشد. تعیین بازرسین شرکت، تنها مختص شرکتهای سهامی است و شرکت با مسئولیت محدود نیازی به بازرس ندارد.

در ادامه قصد داریم به روند تعیین بازرسین شرکت سهامی بپردازیم.

شرایط تعیین بازرسین شرکت

 • بازرس هم می تواند از بین سهامداران انتخاب شود و هم از خارج سهامداران. درست بر خلاف اعضا هیئت مدیره و مدیران شرکت که باید الزاما از بین سهامداران باشند.
 • بازرس هم می تواند از بین اشخاص حقیقی انتخاب شود و هم از بین اشخاص حقوقی.
 • نفرات منتخب بازرسینشرکت متناسب با حوزه وزارت اقتصاد باید از بین نفراتی باشند که نامشان در فهرست رسمی بازرسین شرکتها آورده شده باشد.
 • اولین بازرسین شرکت در شرکت سهامی عام باید در مجمع عمومی موسسین مشخص شده باشند. در شرکت سهامی خاص باید در صورتجلسه ای که همه سهامداران آن را تایید کرده اند مشخص شده باشند.
 • دوره های بعدی تعیین بازرسین شرکت توسط مجمع عمومی عادی می باشد.
 • بازرسین شرکت باید با ارا حداکثری حاضرین در مجمع انتخاب شوند.
 • مجمع عمومی عادی می تواند به هر دلیل قبل از انقضاء دوره بازرسین هر یک از این بازرسین را عزل نماید.
 • هر سال یکبار باید عملکرد بازرس در مجمع عمومی بررسی و تمدید دوره و یا انتخاب نفرات جدید اعلام شود.
 • عزل بازرسین شرکت نیز باید با رای حداکثری نفرات مجمع عمومی عادی باشد.
 • مجمع عمومی عادی باید مبلغی را به عنوان حق الزحمه بازرسین شرکت تعیین نمایند.
 • تعداد منتخب برای بازرسین شرکت بسته به نظر مجمع عمومی می باشد. از یک تا چند نفر بازرس اصلی و یک تا چند نفر به عنوان بازرس علی البدل می توانند انتخاب شوند.

نبایدها در تعیین بازرسین شرکت

 • افراد ورشکسته و اشخاص دارای محجوریت
 • افرادی که به دلایلی همچون ارتکاب جنایت ، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و … محکوم شده باشند.
 • اعضا هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت ها
 • افرادی که دارای قرابت و خویشاوندی با مدیر عامل و سایر مدیران شرکت باشند.
 • تمامی افرادی که حقوق بگیر باشند . هم خودشان و هم همسرشان در شرکت ذی نفع به حساب بیایند.

 

وظایف بازرس

ظیفه بازرسین عموما در شرکت نظارت بر عملکرد مدیران، حسابها و معاملات شرکت می باشد.
در واقع بازرسین وظیفه دارند از حقوق سهامداران در شرکت مراقبت نمایند. و هر گونه اقدامی که باعث تضییع حقوق سهامداران شود را باید گزارش نمایند.

در واقع بازرس باید با توجه به اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی بطور مستمر بر اعمال و تصمیمات مدیران نظارت نماید. نقطه نظرات خویش را در قالب گزارش مکتوب سالیانه تهیه و به مجمع عمومی ارائه نماید.

چند نکته در تعیین بازرسین شرکت

 • انتخاب بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
 • انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام در مجمع عمومی موسسین انجا می شود.
 • انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص به وسیله سهامداران با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام می شود.
 • انتخاب بازرسان با اکثریت نسبی به عمل می آید.

مدت تصدی بازرسین

هر سال یکبار باید عملکرد بازرس در مجمع عمومی بررسی و تمدید دوره و یا انتخاب نفرات جدید اعلام شود.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام