تصویب ترازنامه و صورتهای مالی شرکتهای سهامی

ترازنامه شرکت سهامی یک امر مهم در مبحث اقتصادی و منفعت شرکا و چگونگی سود و زیان در شرکت است.

تصویب ترازنامه و صورتهای مالی شرکتهای سهامی به معنی تایید عملکرد مالی مدیران در آن سال می باشد.

ترازنامه چیست؟

ترازنامه صورت حسابی است که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد. در ترازنامه میزان دارایی، بدهی و سرمایه صاحبان موسسه نوشته می شود.

شرکتهای سهامی تنظیم ترازنامه اجباری است و از لحاظ مالیاتی اساس تشخیص مالیات ترازنامه است.
موسسات تجاری و شرکتهای تجاری در پایان هر سال تنظیم می کنند.

ساختار تصویب ترازنامه شرکت
ترازنامه شرکتها از سه جز دارایی ها (جاری و غیرجاری)، بدهی ها (جاری و غیرجاری) و حقوق سهامداران تشکیل می شود.
که مجموع دارایی شرکت باید با مجموع بدهی ها و حقوق سهامداران برابر باشد.

دارایی ها یا حسابهای جاری ارزش کل دارایی هائیست که می تواند طی یک دوره یکسال به وجه نقد تبدیل شود.

انواع دارایی های شرکت

موجودی نقدی
حسابها و اسناد دریافتنی
اوراق بهادار قابل معامله
پیش پرداختها و سفارشات
فهرست موجودی ها و هر دارایی که بتوان در لحظه به پول نقد تبدیل نمود.
حسابهای غیر جاری

حساب های غیرجاری به چه دارایی هایی گفته می شود؟

کلیه دارایی هاییکه انتظار نمی رود به وجه نقد یا به کالای قابل فروش در طی یک دوره مالی تبدیل شوند.

نمونه تصویب ترازنامه در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت: ……………… شماره ثبت …………… سرمایه شرکت ثبت شده ……………….. صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت …………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………….. در تاریخ ………………… ساعت ……………… با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

  • خانم /آقای ……… به سمت رئیس جلسه
  • خانم/آقای ……… به سمت ناظر جلسه
  • خانم/آقای …….. به سمت ناظر جلسه
  • خانم/آقای ……. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه ۱- انتخاب مدیران ۲- انتخاب بازرسین ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۴-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

  1. اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای …………… خانم /آقای …………….. خانم/آقای …………… برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
  2. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای ……………. به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………….. به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
  3. روزنامه کثیرالانتشار ………………. جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
  4. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ……………… مورد تصویب قرار گرفت.

ج: به خانم/آقای …………………. احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه
رئیس جلسه ……………….
ناظر جلسه ………………..
منشی جلسه ……………….
امضاء اعضای هیات مدیره:
۱…………..
۲…………..
۳…………..
۴…………..
امضاء بازرسین
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام