تبدیل سهام با نام به بی نام

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن سرمایه را سهم می گویند.

از جمله نکات مهم در صدور سهام با نام این است که سهام باید در دفاتر ثبتی سهام به ثبت قانونی برسد. وگرنه اعتبار قانونی برای شرکت و شخص مورد نظر نخواهد داشت.

در این نوشته به موضوع تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس خواهیم پرداخت.

قبل از پرداختن به نحوه تبدیل سهام با نام به بی نام، ابتدا به انواع سهام اشاره می کنیم.

انواع سهام

سهام بی نام
نام سهامدار در این گونه سهام قید نمی شود و حقوق صاحب سهم ناشی از ورقه سهم است.

به موجب ماده ۳۹ لایحه، نقل و انتقال این سهم مانند چک در وجه حامل با قبض و اقباض به عمل می آید،. زیرا سهام بی نام سند در وجه حامل است و ملک دارنده آن است مگر خلاف آن ثابت شود.

گواهینامه موقت سهام بی نام نیز در حکم سهام بی نام است اما از لحاظ مالیات بردرآمد، مشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
سهام بانام
سهام با نام به سهامی اطلاق می شود که نام صاحب سهم در آن قید شده باشد.

انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.

تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس

شرکت سهامی به دلایل مختلف ممکن است، سهام بانام خود را به سهام بی نام و سهام بی نام خود را به بانام تبدیل نماید.
مثلاَ شرکت برای سازماندهی بهتر سهام داران خود و شناسایی آن ها و جلوگیری از تحصیل غیرقانونی، سهام بی نام را به سهام بانام تبدیل می کند. یا اینکه برای نقل و انتقال راحت تر، سهام بانام را به بی نام تبدیل می کند.
مرجع صلاحیت دار برای صدور مجوز تبدیل سهام همانند مرجع صالح برای ایجاد سهام ممتاز، اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده است.
در اساسنامه شرکت می توان طریق تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس را پیش بینی نمود.

در تبدیل سهام باید این پیش فرض را در نظر داشت که تبدیل سهام بی نام به بانام ، تشریفات مفصل تری نسبت به تبدیل سهام بانام به بی نام دارد. زیرا صاحبان سهام بی نام شناخته شده نیستند.

تبدیل سهام بانام به بی نام

برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شود.
مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. تا هر موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود.

اگر سهام بانام ظرف مهلت مقرر به سهام بی نام تبدیل نشود، بحث فروش وجود ندارد.

در تعویض گواهینامه موقت سهام بی نام با ورقه سهم و تعویض گواهینامه موقت سهام بانام با ورقه سهم:
تشریفات تبدیل سهام بانام به بی نام رعایت می شود.

تشریفات تبدیل سهام بانام به بی نام:

  • یک نوبت انتشار آگهی
  • مهلت حداقل دو ماه برای مراجعه به مرکز شرکت

نتیجه عدم مراجعه در مهلت : صدور سهام بی نام برابر سهام بانام تبدیل نشده می باشد.

لزوم ثبت و آگهی تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس

طبق ماده ۴۸ لایحه قانون تجارت، هر گاه تبدیل سهام صورت گرفته شد. شرکت باید مرجع ثبت شرکتها را از تبدیل سهام کتبا مطلع سازد. تا این مورد را به ثبت برساند و آگهی کند.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام