تبدیل انواع شرکت های تجاری

تبدیل انواع شرکت های تجاری
تبدیل شرکت های تجاری

ثبت تبدیل انواع شرکت های تجاری

یکی از مباحثی که در حقوق شرکت های تجاری ، در کشور های مختلف مشاهده می شود ، تبدیل انواع شرکت های تجاری می باشد.
با تورق در قوانین و مقررات جاری کشور مشاهده می گردد تبدیل انواع شرکت در برخی از موارد پیش بینی شده است و قانون گذار با احصائ آن ، تشریفاتی در نظر گرفته است .

شخصیت های حقوقی در قانون تجارت

در حال حاظر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی در قانون تجارت و سایر قوانین (از جمله سهامی عام و خاص ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی و غیر سهامی ، تعاونی ، تعاونی سهامی عام ، ندوق های سرمایه گذاری ، موسسات اعتباری و بانکی و غیره) وجود دارد که تشریفات تبدیل تمامی این شخصیت ها به یکدیگر بیش از یکصد فرآیند خواهد گردید.

تبدیل شرکت های سهامی خاص به عام

تبدیل شرکت های سهامی خاص به عام

ممکن است به علل توسعه فعالیت ها ، شرکت های سهامی خاص بخواهند به شرکت های سهامی عام تبدیل گردند.
تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام یکی از تنها موارد تبدیل انواع شرکت های تجاری محسوب می شود.در قوانین تجاری به صورت کامل پیش بینی و تشریفات تبدیل آن از لحاظ شکلی و ماهیتی نیز در نظر گرفته شده است.
به نظر یکی از دلایل این تبدیل ، تشابهات یکسان از لحاظ ماهیت این شرکت ها ، میزان مسئولیت ها و ارکان تصمیم گیری و مباحث مربوط به انحلال شرکت و ختم تصفیه می باشد.
این تشابهات اجازه قانون گذار را برای تبدیل به شرکت بزرگتر ، فراهم آورده است.

تبدیل شرکت به سهامی عام در لایحه قانون تجارت

به طور کلی ، مقررات مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به عام در مواد ۲۷۸ الی ۲۹۶ لایحه انون تجارت پیش بینی شده است.
ثبت تبدیل شرکت های مذکور در مراجع ثبتی به صورت شکلی و ماهیتی و با اخذ از سازمان بورس اوراق بهادار صورت می پذیرد. هر چند در ماده ۲۵ بورساوراق بهادار ، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام از موارد اخذ مجوز در نظر گرفته نشده است، لکن به علت تشکیل و ایجاد سهامی عام ، پس از تبدیل شرکت می بایستی از سازمان بورس اوراق بهادار مجوز برای ثبت آن اخذ گردد.

در چه صورتی شرکت سهامی عام به سهامی خاص می تواند تبدیل شود ؟

شرکت سهامی عام در صورتی می تواند به سهامی خاص تبدیل شود که کلیات ذیل را رعایت نماید :

 • اولاٌ . موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد.
 • ثانیاٌ. سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است ویا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.
 • ثالثاٌ . دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو تراز نامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.
 • رابعاٌ . اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام ، تنظیم یا اصلاح شده باشد.

زمان و مدارک لازم برای تبدیل شرکت

شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است، صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک و مسندات و رعایت مطالب مطالب زیر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند :

 • ۱ . اساسنامه ای که برای شرکت های سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی غوق العاده رسیده است .
 • ۲ . دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد .
 • ۳ . صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
 • ۴ . اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و متضمن برنکات زیر باشد :
  • نام و شماره ثبت شرکت
  • موضوع شرکت و نوع فعالیت آن
  • مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد ، نشانی آن
  • در صورتی که شرکت برای مدت محدودی تشکیل شده باشد ، تاریخ انقضاء مدت آن
  • سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن
  • اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد، تعداد و امتیازات آن
  • هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
  • شرایط حضور و حق رای صاحبانسهام در مجامع عمومی
  • مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
  • مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است
  • ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج میگردد(ماده ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.)
 • ۵ . حداقل مبلغ اسمی سرمایه شرکت پنج میلیون ریال باشد.
 • ۶ . تعداد اعضای هیات مدیره به پنج نفر افزایش داشته یابد.
 • ۷ . حداقل دوسال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام