بهترین روش تعیین وضعیت حق امضا در شرکتها

بهترین روش تعیین وضعیت حق امضا در شرکتها

به طور کلی اساسنامه یک شرکت به معنی چارچوب کلی فعالیتهای آن شرکت است. به همین دلیل نام افرادی که حق امضا دارند، در اساسنامه ذکر می شود.

سوالاتی از قبیل:

تعیین حق امضا با چه کسی است؟

به چه کسی حق امضا بدهیم؟

و … همواره در ذهن مخاطبان ثبت شرکت وجود دارد.

در این نوشته می خواهیم شما را با بهترین روش تعیین وضعیت حق امضا در شرکتها آشنا کنیم.

روش تعیین وضعیت حق امضا در شرکتها

  1. مدیر عامل شرکت به تنهایی همراه با مهر شرکت
  2. مدیر عامل شرکت و یکی یا برخی یا همه اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت
  3. مدیر عامل شرکت یا یکی یا برخی یا همه اعضا هیات مدیره (به تنهایی)همراه با مهر شرکت

بهترین روش تعیین وضعیت حق امضا در شرکتها

در یک شرکت، اعضا هیئت مدیره تنها کسانی هستند که می توانند در رابطه با مسائل مهم تصمیم گیری کنند.

داشتنن حق امضا در شرکت هم از آن مسائل مهمی است که فقط اعضا هیئت مدیره می توانند برای آن تصمیم گیری کنند.

در صورت نیاز امکان تغییر حق امضای شرکت وجود دارد.

بهترین روش تعیین وضعیت حق امضا در شرکتها این است که دو نفر بطور همزمان حق امضا داشته باشند. (یعنی مورد دوم)

انواع اوراق و اسناد در شرکتها

الف) اسناد رسمی و همچنین اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و دیگر اوراق بانکی

ب) اوراق و اسناد عادی و اداری

آیا می توانیم در تعیین وضعیت حق امضا در شرکتها حق امضا برخی را محدود کنیم؟

بله  می توانیم برای بعضی از دارندگان حق امضا فقط حق امضا اوراق و اسناد عادی و اداری را در نظر بگیریم. (مدیر عامل که باید حق امضاء کلیه اوراق را داشته باشد .)

البته باید توجه داشت که در همه موارد و همه اوراق و اسناد شرکت اعم از:

عادی، رسمی، تعهد آور و … تنها زمانی اعتبار دارد که علاوه بر امضا، مهر شرکت را هم داشته باشد.

بطور کلی حق امضا با کیست؟

در هر شرکتی شخصی به عنوان مدیر عامل وجود دارد که وظایف خاصی بر عهده وی است. در هر شرکتی، مدیر عامل باید حق امضا داشته باشد.

نوع شرکت یکی از مواردی است که تاثیر به سزایی بر روی حق امضای اعضا یک شرکت دارد.

حق امضا در شرکت سهامی خاص

هر سه نفر عضو هیات مدیره می توانند حق امضا داشته باشند. این موضوع با تصمیم نهایی همین هیات مدیره انجام می شود.

حق امضا در شرکت مسئولیت محدود

در یک شرکت مسئولیت محدود حداقل دو نفر به عنوان شریک هستند. این دو می توانند با همدیگر، یا به طور انفرادی حق امضا داشته باشند.

مراحل تغییر حق امضای شرکت

حق امضا را می­توان در هر دو بخش منحصرا به یک نفر یا به دو شخص مستقل اعطا کرد. (امضای اوراق تعهدآور و امضای اوراق عادی و اداری)

حتی می­توان در هریک از بخشها، این حق را به صورت مشترک به دو نفر داد تا اوراق را به صورت متفقا امضا کنند.

توجه داشته باشید که در صورت تغییر مدیر عامل شرکت، باید برای تغییر حق امضای شرکت هم اقدام کنید.

اعمال تغییر مذکور در حیطه اختیارات هیات مدیره و هم مجمع عمومی فوق العاده است. هیات مدیره و مجمع عمومی می­توانند حق امضا را از شخصی سلب و به شخص دیگری بدهند.

مدارک لازم برای تغییر حق امضای مجاز شرکت

  1. تصویر مدارک شناسایی اعضای شرکت
  2. تصویر آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
  3. تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت (در صورت وجود)
ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام