برای عضویت در شرکت افراد باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟

در رویه عملی حاکم بر اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اشخاصی می توانند به عضویت هیئت مدیره شرکت در بیایند که : الف ) دارای سوء پیشینه کیفری نباشند. ب) بالای ۱۸ سال باشند و محجور نباشند. (۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷)

مستند قانونی موارد فوق الذکر ماده ۱۱۱ لایحه ی اصلاحی قاتون تجارت می باشد که مقرر می دارد : اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
۱ – محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
۲ – کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از
حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت
در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -‌تدلیس – تصرف غیر قانونی در
اموال عمومی.

بر حسب ماده فوق مراد از سو پیشینه کیفری موردی می باشد که با انجام جرائم فوق الذکر قاضی فرد را به صورت مصرح از حقوق اجتماعی برای مدت مشخصی محروم کرده باشد که بعد از انقضای آن می تواند به عضویت شرکت در بیاید ولی در رویه عملی راهکارهایی برای رفع این مشکل وجود دارد. بدین ترتیب که اول شرکت بدون حضور فرد دارای سو پیشینه ثبت و ئس از اخذ شماره ثبتی و پیرو تغییرات در شرکت وارد هیئت مدیره می شود که در مرحله ی دوم ورود فرد فوق الذکر حتب بدون ارائه گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع می باشد.

مراد از افراد محجور افرادیست قدرت تمییز مصالح مادی و اقتصادی خود را ندارند و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نظیر داشتن سهام یا عضویت در هیئت مدیره شرکت ممنوع هستند و مستند قانونی آن ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی می باشد که مقرر می دارد : اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار؛ ۲- اشخاص غیررشید؛ ۳- مجانین.

***صرفا سهام دار شدن اشخاص محجور و زیر ۱۸ سال در شرکت بلامانع می باشد و نیازی به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد.***

در رابطه با اینکه شرایط فوق الذکر صرفا برای شرکت های سهامی عام و خاص می باشد یا خیر باید گفت برحسب وحدت رویه موجود حاکم در اداره ثبت شرکتها موارد فوق الذکر در رابطه با تمامی شرکت ها می باشد و هیچیک از شرکتها از این قاعده مستثنی نیستند.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام