ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ چیست و چرا باید این ایزو را گرفت ؟

ایزو 9001:2015 چیست و چرا باید این ایزو را گرفت ؟

اخذ گواهینامه استاندارد های بین المللی ایزو توسط بسیاری از دولت ها ،بین المللی و تصویب شده است. یکپارچه سازی استانداردهای ایزو به مقررات ملی،به دولت ها کمک میکند تا این اطمینان حاصل شود که الزامات مورد نیاز برای واردات و صادرات در تمام دنیا به یک صورت می باشند.ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ( ISO9001:2015 ) یکی ازاستانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ میباشدکه درمورد مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت تعریف شده است. دربین تمامی استانداردها ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت که همان ISO9001:2015  است زبانزد همه شده است. علتش اینست که ISO9001:2015 یک استاندارد عمومی برای تمامی سازمانها و شرکتهابا هر زمینه فعالیتی که باشد(اعم ازتولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و . . . ) است و کاربردش درهرسازمانی بعنوان پیش نیازبرای هراستاندارد دیگریست.  کسب موفقیت جهت حضور مداوم دربازارهای ملی ،، منطقه ای و بین المللی تحت تاثیر رقابتهای فشرده و افزایش عرضه برتقاضا همواره به دو عامل اساسی کیفیت و قیمت بستگی دارد.گرچه عوامل مهم دیگری ازجمله محیط زیست ، دوام ، ایمنی ، خدمات بعدازفروش، بروز بودن و رضایت مشتریان رانیز نمیتوان نادیده گرفت. لذا سیستم مدیریتت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای ایزو ۹۰۰۱ برای سازمان ها :

– افزایش بهره وری و مزیت رقابتی

– مشخص نمودن مسئولیت ها در سراسر سازمان

– بهینه نمودن فرآیند ها

– بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان

– فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر

– فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید

– کاهش هزینه ها

– افزایش سود آوری

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام