انتخاب نام برای کلینیک روانشناسی

ثبت دادمهر - انتخاب نام برای کلینیک روانشناسی

انتخاب نام برای کلینیک روانشناسی یا انتخاب نام برای موسسه روانشناسی، نیازمند ظرافت و دقت است. روانشناسی و مشاوره شامل حوزه های متعددی از جمله روانشناسی بالینی، روانشناسی خانواده، روانشناسی کودک و روانشناسی تحصیلی می باشد. بخشی از این حوزه ها نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح نظیر سازمان بهزیستی و یا نظام روانشناسی است. علاوه بر این مسائل، فعالیت در بخش های روان درمانی و روان پزشکی، مستلزم مدرک تحصیلی مرتبط بوده و لازم است گواهی گذراندن دوره های آموزشی و مهارت در آن حوزه، توسط مدیران و موسسان کسب شده باشد.

موضوعات مندرج در فعالیت موسسه روانشناسی

از جمله موضوعات موسسه روانشناسی یا مرکز روانشناسی که برای ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان بهزیستی دارد:

 • تاسیس مهد کودک
 • تاسیس خانه سلامت دختران و زنان
 • تاسیس مرکز خدمات مشاوره اجتماعی
 • تاسیس مرکز خدمات مشاوره ژنتیک
 • تاسیس مرکز درمانی و بازتوانی معتادین
 • مهارت فرزند پروری
 • تاسیس مرکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

آن بخش از موضوع موسسه روانشناسی و مشاوره و روانکاوی که نیازمند اخذ مجوز از بهزیستی و نظام روانشناسی نمی باشد، شامل برگزاری و شرکت در همایش ها، سمینارها، کنفرانس های عمومی، برگزاری کارگاه روانشاسی و تحقیق در زمینه روانشناسی است. کارشناسان حقوقی موسسه دادمهر، در خدمت شما هستند تا موضوعات مد نظر شما را با استفاده از اطلاعات حقوقی و ثبتی به بهترین شکل طراحی کنند.

تعریف نام شرکت

در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نام اشخاص حقوقی، نام اشخاص حقوقی این گونه وضع شده است: نام شخص حقوقی عبارت است از (واژه) یا (واژگانی) با معنی معین که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی اشخاص حقوقی، به مرجع ثبت پیشنهاد می کنند.

مدت زمان اخذ تایید نام شرکت

در حالت عادی، زمانی که نام های پیشنهادی ما شرایط لازم را داشته باشد:

 • ظرف ۴۸ ساعت از تکمیل مدارک، ارسال اطلاعات اخذ تایید نام
 • ظرف ۱۲ تا ۱۵ روز کاری، اخذ آگهی تاسیس و سایر اوراق اصلی شرکت
 • ظرف ۱۵ روز کاری، اخذ روزنامه رسمی از روز پرداخت هزینه آن

در صورتی که نام پیشنهادی رد شود، لازم است مجدد نام های پیشنهادی ارسال گردد. هر دفعه پنج نام پیشنهادی را می توان ارسال نمود. فرایند اخذ تایید نام در صورت رد شدن نام ها بیش از ۴۸ ساعت خواهد شد.

چگونه نامی برای کلینیک روانشناسی مناسب است؟

این نام باید با مخاطبینی که به دلایل مختلف به کلینیک مراجعه می کنند، ارتباط برقرار کند. نام مذکور بهتر است از عناوینی مرتبط با روح و روان، ذهن و شخصیت تشکیل شده باشد. استفاده از کلماتی مانند آرامش، امید، حال خوب، خوشبختی و از این قبیل می تواند بسیار مفید باشد.

نمونه نام کلینیک های روانشناسی

 • روان آرام دل
 • سرزمین قصه زندگی
 • ارامش نوین روزگار
 • ندای درون زندگی
 • احیای روان و جان
 • تدبیر راه نو
 • یکتا آرامش دریا
 • روزبه نوید نو
 • ارغوان زنده جاوید
 • حال خوب زندگی
 • رویاپردازان آینده نو
 • تبسم به زندگی

نباید های انتخاب نام برای کلینیک روانشناسی

 • نام های اختصاص یافته به تشکیلات دولتی و کشوری.
 • نام هایی که از اسامی و عناوین بیگانه استفاده کرده اند.
 • نام های مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیح و مستهجن.
 • نام های اختصاری یا حروفی که رسما متعلق به دولت باشد.
 • ترکیب دو واژه فارسی که واژه ای بیگانه را تداعی کند.

واژه های بیگانه یا غیرمتعارف یا مخفف، تنها در صورتی قابل استفاده در نام شرکت هستند که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گیرند.

انتخاب نام برای کلینیک روانشناسی یا انتخاب نام برای موسسه روانشناسی، نیازمند ظرافت و دقت است. روانشناسی و مشاوره شامل حوزه های متعددی از جمله روانشناسی بالینی، روانشناسی خانواده، روانشناسی کودک و روانشناسی تحصیلی می باشد. بخشی از این حوزه ها نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح نظیر سازمان بهزیستی و یا نظام روانشناسی است. علاوه بر این مسائل، فعالیت در بخش های روان درمانی و روان پزشکی، مستلزم مدرک تحصیلی مرتبط بوده و لازم است گواهی گذراندن دوره های آموزشی و مهارت در آن حوزه، توسط مدیران و موسسان کسب شده باشد.

موضوعات مندرج در فعالیت موسسه روانشناسی

از جمله موضوعات موسسه روانشناسی یا مرکز روانشناسی که برای ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان بهزیستی دارد:

تاسیس مهد کودک

تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

تاسیس مرکز خدمات مشاوره اجتماعی

تاسیس مرکز خدمات مشاوره ژنتیک

تاسیس مرکز درمانی و بازتوانی معتادین

مهارت فرزند پروری

تاسیس مرکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

آن بخش از موضوع موسسه روانشناسی و مشاوره و روانکاوی که نیازمند اخذ مجوز از بهزیستی و نظام روانشناسی نمی باشد، شامل برگزاری و شرکت در همایش ها، سمینارها، کنفرانس های عمومی، برگزاری کارگاه روانشاسی و تحقیق در زمینه روانشناسی است. کارشناسان حقوقی موسسه دادمهر، در خدمت شما هستند تا موضوعات مد نظر شما را با استفاده از اطلاعات حقوقی و ثبتی به بهترین شکل طراحی کنند.

تعریف نام شرکت

در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نام اشخاص حقوقی، نام اشخاص حقوقی این گونه وضع شده است: نام شخص حقوقی عبارت است از (واژه) یا (واژگانی) با معنی معین که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی اشخاص حقوقی، به مرجع ثبت پیشنهاد می کنند.

مدت زمان اخذ تایید نام شرکت

در حالت عادی، زمانی که نام های پیشنهادی ما شرایط لازم را داشته باشد:

ظرف ۴۸ ساعت از تکمیل مدارک، ارسال اطلاعات اخذ تایید نام

ظرف ۱۲ تا ۱۵ روز کاری، اخذ آگهی تاسیس و سایر اوراق اصلی شرکت

ظرف ۱۵ روز کاری، اخذ روزنامه رسمی از روز پرداخت هزینه آن

در صورتی که نام پیشنهادی رد شود، لازم است مجددا نام های پیشنهادی ارسال گردد. هر دفعه پنج نام پیشنهادی را می توان ارسال نمود. فرآیند اخذ تایید نام در صورت رد شدن نام ها، بیش از ۴۸ ساعت زمان می برد.

چگونه نامی برای کلینیک روانشناسی مناسب است؟

این نام باید با مخاطبینی که به دلایل مختلف به کلینیک مراجعه می کنند، ارتباط برقرار کند. نام مذکور بهتر است از عناوینی مرتبط با روح و روان، ذهن و شخصیت تشکیل شده باشد. استفاده از کلماتی مانند آرامش، امید، حال خوب، خوشبختی و از این قبیل می تواند بسیار مفید باشد.

نمونه نام کلینیک های روانشناسی

ارامش نوین روزگار

سرزمین قصه زندگی

روان آرام دل

ندای درون زندگی

احیای روان و جان

تدبیر راه نو

یکتا آرامش دریا

روزبه نوید نو

ارغوان زنده جاوید

حال خوب زندگی

رویاپردازان آینده نو

تبسم به زندگی

نباید های انتخاب نام برای کلینیک روانشناسی

نام های اختصاص یافته به تشکیلات دولتی و کشوری.

نام هایی که اسامی و عناوین بیگانه استفاده کرده اند.

نام های مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیح و مستهجن.

نام های اختصاری یا حروفی که رسما متعلق به دولت باشد.

ترکیب دو واژه فارسی که واژه ای بیگانه را تداعی کند.

واژه های بیگانه یا غیرمتعارف یا مخفف، تنها در صورتی قابل استفاده در نام شرکت هستند که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گیرند.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام